• 4.3 - Waardering

Blackrock

De kans is ongelofelijk groot dat je als belegger al wel eens over Blackrock hebt gehoord. Voor Blackrock geldt dan ook dat ze niet alleen de meest invloedrijke, maar ook onafhankelijke vermogensbeheerder is op deze planeet. Ze beschikt ook in Nederland over een eigen kantoor. De beleggingen welke door Blackrock voor haar klanten worden uitgevoerd vertonen een niet onaanzienlijke variatie. Het gaat hierbij dan ook om beleggingen variërend van overheden en pensioenfondsen tot aan particuliere beleggers. Het bedrijf beschikt over haar roots in het Amerikaanse New York. Dit gezegd hebbende is het zo dat Blackrock er om bekend staat altijd aanzienlijk te investeren in een sterke verbinding met de lokale kapitaalmarkt. Dit wordt niet alleen duidelijk door haar kantoor in Amsterdam, maar ook in andere wereldsteden zoals bijvoorbeeld Londen, San Francisco en Tokio.

Provisies en kosten

Klantenservice

Uitvoering van de bestelling

Aanbod van investeringen

Mobiele handel

Bank

Platforms & Tools

Makkelijk te gebruiken

Actieve handel

Pros
 • Beschikt over ruim 130 verschillende beleggingsteams verspreid over 30 landen
 • Beheert vermogen als cash, obligaties, aandelen, alternatieve beleggingen, etc.
 • Gevestigd in tal van verschillende wereldsteden waaronder ook in Amsterdam
 • De grootste Nederlandse vermogensbeheerder uit het buitenland
Cons
 • Investeren in ETF's brengen aanzienlijke risico's met zich mee
 • De investeringen in ETF's gebeuren via dochteronderneming iShares

De geschiedenis van Blackrock

Het was Laurence Fink die ongeveer twintig jaar geleden aan de basis lag van het ontstaan van Blackrock. De oprichting gebeurde uiteraard niet alleen door Fink, maar wel samen met in totaal zeven partners. Allereerst legde dit bedrijf uitsluitend de focus op obligaties. Door de jaren heen is daar echter verandering in gekomen. De onderneming maakte een aanzienlijke groei door, niet in het minst door verschillende fusies en overnames die werden uitgevoerd. Daarnaast werden er ook enkele nieuwe, grote klanten binnen gehaald. Op moment van schrijven is Blackrock de eigenaar van één van ’s werelds grootste namen op het gebied van ETF’s. Het gaat hierbij uiteraard om dochteronderneming iShares.

Eén van de belangrijkste overnames die door Blackrock is gebeurd vond plaats in het jaar 2006. Het was namelijk in dat jaar dat het bedrijf de overname realiseerde van Merill Lynch Investment Managers. Deze onderneming stond er op dat ogenblik om bekend over een uitermate solide positie te beschikken op het gebied van aandelenbeleggingen en alternatieve beleggingen. Het belegde vermogen van Blackrock steeg door deze overname in totaal naar een indrukwekkende 100 miljard Amerikaanse dollar. Merrill Lynch ontving geen geld, maar kreeg een aandelenpakket bestaande uit maar liefst 65 miljoen aandelen. Dit aandelenpakket vertegenwoordigde een belang van 45 procent in Blackrock.

Voor Merrill Lynch geldt dat ze werd overgenomen tijdens de kredietcrisis door de Bank of America. Deze laatste partij verkocht ongeveer 50 procent van haar belang in Blackrock in het jaar 2010 om tegemoet te kunnen komen aan de vooropgestelde eisen van de Amerikaanse overheid met betrekking tot het ontvangen van staatssteun.

Belangrijke overnames door Blackrock

Ondanks het feit dat de overname van Merill Lynch Investment Managers een zeer belangrijke was in de geschiedenis van Blackrock is het toch zo dat de grootste overname plaatsvond in het jaar 2009. Het was namelijk in dat jaar dat Blackrock de overname wist te realiseren van Barclays Global Investors. BGI stond er om bekend ongelofelijk sterk te zijn op het gebied van indexbeleggen met zogenaamde exchange-traded funds. Barclays ontving zo’n slordige 13,5 miljard dollar voor BGI waarvan de helft werd uitbetaald onder de vorm van een aandelenbelang van 19,9 procent in Blackrock. De overname zorgde er voor dat het beheerd vermogen waar Blackrock over beschikte verder steeg richting een indrukwekkende 2800 miljard Amerikaanse dollar.

De activiteiten van Blackrock

Sinds jaar en dag is Blackrock één van ’s werelds grootste vermogensbeheerders. Aan het einde van het jaar 2019 was ze zelfs de grootste met een totaal belegd vermogen van zomaar even 7 biljoen dollar. Ongeveer 50 procent van dat vermogen is belegd in aandelen. Ongeveer een derde van het vermogen werd geïnvesteerd in obligaties en andere vastrentende beleggingen. Voor Blackrock geldt dat ze vermogens beheert van niet alleen pensioenfondsen, maar ook van verzekeraars.

Daarnaast beschikt ze eveneens over exchange-traded funds die in het leven zijn geroepen voor particulieren. Deze worden zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven gevoerd door de dochteronderneming iShares. Het zwaartepunt van de activiteiten die worden gevoerd door Blackrock ligt duidelijk in de Verenigde Staten. Het is dan ook in de Amerikaanse markt dat ongeveer de helft van de totale omzet wordt gerealiseerd. Aan het einde van het jaar 2017 waren er voor Blackrock wereldwijd maar liefst 13.900 medewerkers aan de slag. Het gaat hierbij dan om onder meer 1800 beleggers. Het bedrijf beschikte bovendien over vestigingen in maar liefst 30 verschillende landen.

Blackrock wordt genoteerd aan de New York Stock Exchange en dat reeds sinds het jaar 1999. De grootste aandeelhouder in Blackrock was jarenlang PNC Financial Services. Zij beschikte aan het einde van het jaar 2017 over een belang in Blackrock van zomaar even 21 procent. In mei 2020 besloot PNC om haar volledige aandelenbelang te verkopen voor een bedrag van 14,4 miljard Amerikaanse dollar. De bank beschikt nog over een totaal van 500.000 aandelen die ze in handen heeft en die ze op relatief korte termijn zou willen overdragen aan de PNC Foundation.

Aladdin, het unieke platform voor risico- en beleggingsbeheer

Eén van de belangrijkste troeven waar je als professionele belegger bij Blackrock op kan rekenen is de aanwezigheid van het zogenaamde Aladdin systeem. Voor dit systeem geldt dat ze zoveel meer is dan enkel en alleen portfolio management software. In plaats daarvan kunnen we Aladdin vooral bestempelen als een high-end besturingssysteem voor professionelen die het mogelijk maakt om in één klap een goed beeld te krijgen van hun volledige beleggingsportefeuille. Op deze manier wordt het onder meer duidelijk met welk risiconiveau men rekening dient te houden. Door deze gedetailleerde informatie kan er voor worden gezorgd dat er bijzonder precieze acties kunnen worden ondernomen met als doel om de standvastigheid van je beleggingsportefeuille ook richting de toekomst te garanderen.

Duurzaam beleggen bij Blackrock

Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat ze hun kapitaal op een duurzame manier kunnen gaan beleggen. De mogelijkheden die op de markt worden aangeboden zijn daarvoor evenwel nog lang niet altijd voldoende toereikend te noemen. Blackrock heeft er echter voor gekozen om je als belegger op weg te helpen. Zij beschikt dan ook over een riant aanbod met duurzame beleggingsstrategieën. Het gaat hierbij van milieuvriendelijke obligaties en een infrastructuur met een hernieuwbaar karakter tot thematische strategieën die het mogelijk maken voor cliënten om zich met hun beleggingen op specifieke doelen te richten. Het kan hierbij onder meer gaan om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in het leven zijn geroepen door de Verenigde Naties.

Bij het bekijken van het aanbod van Blackrock zullen wellicht in eerste instantie de zogenaamde Blackrock Advantage-fondsen duidelijk worden. Deze fondsen ondergaan een systematische screening op de maatschappijen en de ecologische voetafdruk van alle ondernemingen waarin ze belegt. Voor deze volledige reeks worden zogenaamde uitsluitingscriteria gehanteerd. Deze spitsen zich voornamelijk toe op ondernemingen die inkomsten genereren uit bijvoorbeeld kernwapens of andere wapens. Ook zij die over rechtstreekse belangen beschikken bij de winning en de productie van thermische steenkool worden uitgesloten.

Een greep uit het omvangrijke aanbod van Blackrock

Ondanks het feit dat de Blackrock Advantage-fondsen over een zeer interessant potentieel beschikken spreekt het voor zich dat ze niet iedereen zullen aanspreken. Dat hoeft ook niet. Er zijn in het aanbod van Blackrock namelijk ook nog heel wat andere aandelenfondsen terug te vinden. Het gaat daarbij dan onder meer om:

 • Het BGF Sustainable Energy Fund;
 • Het BGF Future of Transport Fund;
 • Het BGF Nutrition Fund;

Voor heel wat beleggers geldt dat zij er niet de voorkeur aan geven om hun kapitaal (volledig) te gaan beleggen in aandelen. Zij kiezen er dan ook voor om (deels) te investeren in obligaties. Wat dit betreft biedt Blackrock de belegger de mogelijkheid aan om een keuze te maken uit diverse obligatiefondsen. Enkele namen die we op dit vlak aan je voor willen stellen zijn bijvoorbeeld:

 • Het BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund;
 • Het BGF ESG Emerging Markets Bond Fund;
 • HET BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund;

Naast de bovenstaande obligatiefondsen kan je bij Blackrock ook de keuze maken om te gaan beleggen in het BSF Sustainable Euro Bond Fund. In ieder geval, het enorme aanbod waar je als belegger bij Blackrock een keuze uit kan maken zorgt er voor dat je steeds op een efficiënte manier toe kan werken naar een stabiele en rendabele beleggingsportefeuille.

Conclusie; Blackrock is ’s werelds belangrijkste vermogensbeheerder

Blackrock mag zich op moment van schrijven ’s werelds grootste en belangrijkste vermogensbeheerder noemen. Het vermogen dat men in beheer heeft spreekt dan ook stevig tot de verbeelding. Niet alleen het omvangrijke aanbod dat Blackrock aan de dag legt, maar ook haar unieke platform Aladdin zorgt er voor dat ze over een unieke marktpositie beschikt die in de komende jaren wellicht alleen nog maar verder zal worden versterkt. Ook de steeds groter wordende nadruk die door Blackrock wordt gelegd op het gebied van duurzame beleggingsopportuniteiten zal de vermogensbeheerder wellicht geen windeieren leggen.