Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Informatie obligaties

Bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille is het altijd belangrijk om ook een bepaalde mate van zekerheid in te bouwen. Concreet betekent dit dat je er bijvoorbeeld nooit goed aan doet om een portefeuille voor de volle honderd procent te laten bestaan uit aandelen. Het voorzien van een bepaalde (financiële) buffer is dan ook altijd een fundamenteel belang voor een constructieve beleggingsportefeuille die zowel op korte als op lange termijn gunstige resultaten kan behalen. Het is grotendeels omwille van deze reden dat zogenaamde obligaties door de jaren heen bijzonder populair zijn gebleken. Obligaties staan er om bekend minder risicovol te zijn dan aandelen terwijl ze toch een gunstig rendement met zich mee kunnen brengen. Ook beleggen in obligaties? Dan ben je hier alvast aan het juiste adres!

DEGIRO beleggen

Wat zijn obligaties precies?

Obligaties kunnen door verschillende partijen worden uitgegeven. Het kan hierbij niet alleen gaan om een bedrijf, maar ook om bijvoorbeeld een overheid. Op het ogenblik dat een overheid er voor kiest om een obligatie uit te schrijven spreken we veelal niet echt over een obligatie, maar wel over een zogenaamde ‘staatsbon’. Een obligatie is eigenlijk een soort van schuldbewijs. Dit betekent dat ze aangeeft dat jij als belegger een bepaald geldbedrag hebt uitgeleend aan een specifieke partij waarvoor je in plaats een schuldpapier hebt ontvangen. Uiteraard doe je dit niet zomaar en is het de bedoeling dat je met behulp van een obligatie een bepaald rendement kan behalen. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde ‘coupon’ waarmee je jaarlijks een bepaalde intrest krijgt uitgekeerd. In tegenstelling tot een aandeel beschikt een obligatie niet alleen steeds over een jaarlijkse vervaldag, bovendien is er ook een eindvervaldag van toepassing waarop de ooit betaalde waarde van de obligatie terug wordt uitbetaald aan de persoon die er in heeft belegd.

Beleggen in obligaties voor een lager risicoprofiel?

Obligaties worden vaak aanzien als alternatieven voor aandelen. Op het ogenblik dat het risicoprofiel van je beleggingsportefeuille te groot wordt kan beleggen in obligaties er voor zorgen dat deze terug enigszins omlaag wordt getrokken. Dat is echter slechts gedeeltelijk correct. Het is namelijk zo dat veel op dit vlak afhankelijk is van het soort obligatie welke je gaat aanschaffen. Met andere woorden, op het ogenblik dat je gaat beleggen in een obligatie van een onderneming die het financieel niet zo voor de wind gaat is het nog steeds mogelijk dat je hierdoor te maken krijgt met meer risico dan je initieel had verwacht.

Obligaties met kapitalisatie

De manier waarop het rendement op obligaties wordt toegekend kan in de praktijk wel eens verschillen. Het is dan ook niet zo dat je zomaar bij elke obligatie kan rekenen op een jaarlijkse coupon die wordt uitbetaald. Een steeds populairder wordende vorm van obligaties zijn deze met zogenaamde ‘kapitalisatie’. Dit betekent dat het jaarlijkse rendement niet meteen wordt uitbetaald, maar wel wordt toegevoegd aan de waarde van de obligatie. Dit gebeurt allemaal volledig automatisch waardoor jij als belegger hier helemaal niets voor dient te ondernemen. Je ontvangt in dit geval dus in principe steeds het volledige bedrag inclusief alle behaalde rendementen op de eindvervaldag van de obligatie.

Waarom beleggen in obligaties?

Obligaties horen eigenlijk thuis in elke beleggingsportefeuille. Dit heeft alles te maken met de vele interessante voordelen die er aan verbonden zijn. Wij zochten de interessantste voordelen alvast even voor je uit en hebben ze hieronder op een rijtje gezet:

  • Het rendement van je belegging is van bij de start meteen duidelijk;
  • Je weet met absolute zekerheid hoelang je belegging in obligaties loopt;
  • Het rendement ligt hoger dan de rente die je ontvangt op spaargeld;
  • Bij een faillissement ontvangen de obligatiehouders geld voor de aandeelhouders;

Ondanks het feit dat de ene obligatie op vlak van risico’s de andere niet is moet het gezegd dat je het risico dat je loopt wel altijd op een efficiënte manier kan toetsen. Elke onderneming die een obligatie uitgeeft krijgt namelijk een bepaalde rating. Hoe hoger de rating, des te lager het risico dat gepaard gaat met de aankoop van de obligatie. Helaas is het wel zo dat dit ook meteen een effect zal hebben op het rendement dat je zal ontvangen op de obligatie.

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

De vele voordelen die zijn verbonden aan beleggen in obligaties zorgen er voor dat menig aantal beleggers deze beleggingsproducten maar wat graag in hun portefeuille opnemen. Echter zijn er ook een aantal potentiële nadelen waar je even bij stil moet blijven staan. Op het ogenblik dat er wordt belegd in obligaties die worden uitgegeven door een bepaalde overheid dient er bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met mogelijke valutaverschillen. Deze kunnen het risico van je belegging aanzienlijk beïnvloeden. Bovendien is het ook vaak zo dat een belegging in obligaties er doorgaans één is waar vrij grote bedragen mee gemoeid zijn. Met andere woorden, voor een bedrag van een paar tientjes zal je geen obligaties kunnen kopen. Wel kan je voor een beperkt bedrag instappen in een obligatiefonds. Een ander nadeel is terug te vinden in de potentiële opbrengst waar obligaties over beschikken. Deze ligt immers globaal gezien (veel) lager in vergelijking met aandelen. Echter is het risico daar ook naar…