Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Het wordt aan beleggers die er aan denken om aandelen te kopen aangeraden om te investeren in bedrijven die ze redelijk goed kennen. Deze kennis kan worden opgedaan door het uitvoeren van het nodige onderzoek, maar ze kan ook worden verkregen gewoon uit het dagelijks leven. Beleggen in aandelen die genoteerd staan aan de Nederlandse beurs zorgt er voor dat ze je ongetwijfeld reeds bekend in de oren zullen klinken. Voor veel beleggers creëert dit een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Bovendien kent beleggen in Nederlandse aandelen een zeer lange geschiedenis. Wist jij trouwens dat Nederland het eerste land was waarin aandelen werden uitgeschreven? Deze reputatie zorgt er voor dat elk jaar opnieuw beleggers van over de hele wereld er voor kiezen om Nederlandse aandelen te kopen.

DEGIRO beleggen

Aalberts aandelen ABN Amro aandelen Aegon aandelen KLM aandelen
AMG Aandelen Bavaria aandelen ASML aandelen Akzonobel aandelen

Waar staan Nederlandse aandelen genoteerd?

Elk land beschikt over diens eigen beurs en dus ook Nederland. Op de Nederlandse effectenbeurs die luistert naar de naam Euronext en is gevestigd in Amsterdam staan 200 aandelen genoteerd. Deze aandelen zijn onder te verdelen in vier verschillende groepen. De bekendste groep is uiteraard de AEX. Deze bevat de 25 grootste aandelen van het land. De posities variëren dus jaarlijks en het is niet ondenkbaar dat bepaalde ondernemingen na een slechte periode uit deze index tuimelen. De tweede groep is deze voor middelgrote ondernemingen. De aandelen van deze bedrijven staan opgenomen in de AMX-index waar in het verleden naar werd verwezen als de ‘MidKap’. De kleinste aandelen staan genoteerd aan de AScX en de rest is terug te vinden op de lokale markt.

Investeren in bekende Nederlandse aandelen of kiezen voor de ‘underdog’?

Als belegger zal je verschillende keuzes moeten maken. Deze keuzes kunnen het verschil betekenen tussen winst en verlies. Het spreekt dan ook voor zich dat je, je goed zal willen voorbereiden. Er wordt nog steeds vaak gedacht dat investeren in aandelen gelijk staat aan gokken. Dat is echter niet zo. Het kopen van Nederlandse aandelen herbergt een enorm potentieel en dat zowel voor de belegger die wil investeren op korte als op lange termijn. Het gaat er hem echter om dat je, je goed in de materie verdiept waardoor het risico dat je investering met zich meebrengt zoveel als mogelijk is kan worden beperkt.

Eén van de belangrijkste keuzes die je zal moeten maken wanneer je (Nederlandse) aandelen gaat kopen heeft betrekking tot het soort onderneming. Op de Nederlandse aandelenmarkt zijn er dan ook verschillende vaste waarden terug te vinden. Het gaat hierbij om aandelen van bedrijven als ASML, Ahold Delhaize en KPN om er slechts drie te noemen. Beleggen in dergelijke aandelen zorgt er voor dat je als belegger in principe kan rekenen op een beperkt risico. Deze bedrijven presteren reeds jarenlang op zeer solide basis waardoor de kans dat ze tegen een faillissement aanlopen bijvoorbeeld erg klein is. Anderzijds moet het ook gezegd dat het verdere groeipotentieel van dergelijke aandelen eerder aan de beperkte kant is. Ook relatieve zekerheid kent duidelijk zijn prijs.

Omwille van bovenstaande reden gebeurt het vaak dat beleggers kiezen voor de underdog. Het gaat hierbij om Nederlandse bedrijven van wie de aandelen nog ondergewaardeerd zijn. Dit betekent dat ze zowel op de lange als op de korte termijn nog een groot groeipotentieel met zich meebrengen. Anderzijds is het mogelijk dat deze Nederlandse aandelen nog meer net nieuw zijn op de beurs waardoor er nog geen echte historiek van bestaat. Het kan dus twee kanten uit met deze producten. Ofwel vertonen ze een grote groei waardoor jij als belegger meteen mee kan liften op het succes ofwel kan het bedrijf de druk van de beurs en de markt niet aan en gaat ze er aan ten onder. Dit is uiteraard erg zwart-wit, maar het maakt wel duidelijk hoe beleggen in aandelen in de praktijk werkt.

De beïnvloeding van de koers van Nederlandse aandelen

Aandelen in Nederland kopen zorgt er voor dat het vaak voldoende is om de Nederlandse actualiteit te volgen. De media oefent namelijk niet zelden een aanzienlijke invloed uit op de aandelenkoers van een bedrijf. Uiteraard zijn er ook nog andere factoren die spelen. Is er bijvoorbeeld een probleem met een product of dienst van het bedrijf waarin je wenst te beleggen? Wees dan voorzichtig en stel je investering nog even uit. Anderzijds bieden dergelijke situaties je wel de mogelijkheid om de aandelen vaak tegen een zeer lage prijs te kopen. Komt het uiteindelijk nog goed met het product of de dienst in kwestie en weet het bedrijf terug het vertrouwen te verkrijgen van de consument en de investeerders? Dan is het zomaar mogelijk dat een op het eerste zicht negatieve situatie jouw een direct financieel voordeel weet op te leveren.

Aandelen kopen in Nederland, doen of niet?

Zowel beginnende als ervaren beleggers zoeken het vaak meteen op de grote, internationale markten wanneer ze willen beleggen in aandelen. Uiteraard is dat een mogelijkheid, maar er kunnen zich zomaar interessante opportuniteiten voordoen binnen je eigen thuismarkt. In het bijzonder Nederland kent een solide beurs waar enkele uitstekende bedrijven aan genoteerd staan. Bovendien heb je als gewone consument wellicht reeds een bepaalde voeling met het bedrijf waarin je wenst te investeren. Daardoor beleg je niet in een zwart of donker gat, maar wel in een onderneming die je kent en waar je misschien ook zelf diensten bij afneemt of producten van aankoopt. Aandelen in Nederland kopen kan in de praktijk niet alleen vertrouwt aanvoelen, maar kan ook een zeer interessant potentieel met zich meebrengen.