• 4.8 - Waardering

FitVermogen

FitVermogen werd opgericht in het jaar 2014. Ze vormt een onderdeel van de Nationale Nederlanden (NN) Investment Partners. FitVermogen is uitsluitend actief als online platform. Binnen dit platform worden maar liefst 60 verschillende NN beleggingsfondsen aangeboden. De organisatie beschikt buiten FitVermogen ook nog over het onderdeel FitVoorLater. Deze legt de focus vooral op gemaks- of strategiefondsen welke zich in het bijzonder richten op de middellange tot lange termijn. Op deze pagina gaan we het echter specifiek hebben over FitVermogen en de mogelijkheden die deze broker voor jou in petto heeft.

Provisies en kosten

Klantenservice

Uitvoering van de bestelling

Aanbod van investeringen

Mobiele handel

Bank

Platforms & Tools

Makkelijk te gebruiken

Actieve handel

Pros
 • Je kan een keuze maken uit maar liefst 60 verschillende beleggingsfondsen
 • Het openen van een rekening bij deze broker is volledig kosteloos
 • De fondskosten die worden aangerekend zijn erg laag
 • Direct fondsen kopen is mogelijk met iDeal
Cons
 • Duurzame fondsen bieden door uitsluitingen een mindere spreiding
 • FitVermogen is enkel en alleen online te gebruiken

Kennismaking met FitVermogen

FitVermogen is dus een beleggingsplatform dat deel uitmaakt van de Nationale Nederlanden. Zij is de grootste vermogensbeheerder van heel Nederland. Door gebruik te maken van haar online beleggingsplatform is het uitsluitend mogelijk om te investeren in beleggingsfondsen van de eigenaar zelf. Het gaat hierbij dus concreet om de NN-fondsen. In het verleden gingen deze fondsen nog door het leven als de ING-fondsen. Dat uitsluitend deze fondsen worden aangeboden zorgt er voor dat het aanbod relatief beperkt is. Dit gezegd hebbende is het toch mogelijk om een keuze te maken uit ruim 60 verschillende fondsen. Investeren in losse aandelen behoort bij deze broker wel niet tot de mogelijkheden.

Het uitsluitend aanbieden van eigen fondsen van FitVermogen zorgt er wel voor dat je als belegger kan rekenen op een interessant voordeel. Dit voordeel heeft te maken met het feit dat je bij FitVermogen uitsluitend de jaarlijkse kosten betaalt die zijn verbonden aan de fondsen zelf. Verder zijn er geen extra kosten van toepassing waar je rekening mee moet houden. Het aanhouden van een beleggingsrekening bij deze partij is dan ook volledig gratis. Bovendien is het zo dat er ook geen rekening moet worden gehouden met transactie- en beheerskosten.

Bovenstaande is best een zeldzaamheid in Nederland. Bij het merendeel van de brokers en zeker bij de banken is het namelijk zo dat je als belegger extra moet betalen voor het aanhouden van een bankrekening. Ook het uitvoeren van een bepaalde transactie is niet zomaar kosteloos mogelijk. Dit zorgt er voor dat je op financieel vlak eigenlijk bij deze broker kan rekenen op best een aantal interessante voordelen.

De beleggingsfondsen van FitVermogen

Het zogenaamde Gemaksbeleggen van FitVermogen wordt gevormd door vijf verschillende gemaksfondsen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deze verschillende fondsen op basis van het risico dat er mee wordt gelopen. De keuze die jij als belegger op dit vlak maakt is volledig aan jou. Wanneer je een keuze hebt gemaakt kan je het kapitaal dat je wenst te beleggen overmaken naar FitVermogen. Zij zal op basis van jouw aangegeven voorkeur vervolgens het geld gaan beleggen. Daarna wordt ook het rendement opgesteld. Dit doet men om inzicht te krijgen in niet alleen de mogelijke opportuniteiten, maar ook de eventuele risico’s waar je mee kan worden geconfronteerd met betrekking tot de markt in kwestie. Er zal een nauwkeurige analyse gebeuren van  de verschillende factoren die de diverse vermogenscategorieën beïnvloeden. Op basis van deze bevindingen is het vervolgens mogelijk voor FitVermogen om te reageren.

Voor FitVermogen geldt dat ze steeds over de mogelijkheid beschikt om op basis van haar ervaring op zoek te gaan naar de meest geschikte beleggingen voor de persoon waar het om draait. Dit zorgt er voor dat FitVermogen er altijd naar kan streven om hun beleggingsfondsen rendabel te maken en te houden voor de lange(re) termijn. Dit gezegd hebbende is het voor jou als belegger dus eveneens een mogelijkheid om een keuze te maken uit verschillende gemaksfondsen die speciaal zijn bedacht voor korte termijn investeren. Op welke manier jij dus met andere woorden ook graag zou willen beleggen, het behoort bij FitVermogen wellicht allemaal zonder probleem tot de mogelijkheden.

De meerwaarde van het Multi-Asset team

De gemaksfondsen waar FitVermogen over beschikt worden beheerd door het zogenaamde Multi-Asset team. Het is dit team dat verantwoordelijk is voor het beheer van elke Multi-Asset strategie. Voor dit team geldt dat ze deel uitmaakt van de categorie van de NN Investment Partners. Dit team bestaat uit twintig verschillende professionals die allen beschikken over de nodige jaren aan ervaring. Bovendien is het zo dat er eveneens gebruik wordt gemaakt van de input van andere beleggingsteams die hun activiteiten uitoefenen binnen de NN Investments Partners groep. Elk team is dan ook in de praktijk gespecialiseerd in diens eigen, specifieke beleggingsdomeinen. Dit heeft als gevolg dat elk team binnen de Multi-Asset afdeling waar FitVermogen over beschikt over diens eigen verantwoordelijkheid beschikt. Dit niet alleen voor de zaken die betrekking hebben op het gebied van de strategieën die worden uitgestippeld, maar ook voor wat de marktontwikkelingen betreft.

Welke kosten brengt FitVermogen in rekening?

De informatie op deze pagina heeft tot dusver ongetwijfeld reeds duidelijk gemaakt dat je als belegger bij FitVermogen kan rekenen op best een aantal interessante voordelen. Er is echter meer. Voor elke belegger is het namelijk ook zeer belangrijk dat er even grondig kan worden gekeken in de richting van de kosten die worden gemaakt. FitVermogen scoort ook op dit vlak uitstekend. Niet alleen de kosten zijn laag, daarnaast streeft men ten allen tijde naar het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement voor de aangesloten beleggers. Op het moment dat je er voor kiest om aan de slag te gaan bij FitVermogen als belegger kan je in ieder geval rekenen op de volgende voordelen:

 • Er is sprake van een aanzienlijke stabiliteit voor wat de investeringen betreft;
 • Er worden door FitVermogen nauwelijks vaste kosten aangerekend;
 • De kosten worden in het bijzonder bepaald aan de hand van de transactieprijs;

De volledige kostprijs waarvan sprake is zal meteen zichtbaar zijn op de detailpagina van het fonds in kwestie. Op deze manier is het meteen en in één oogopslag duidelijk welk bedrag je kwijt bent. Het is hoe dan ook niet voor niets dat verschillende onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd in Nederland aan het licht hebben gebracht dat FitVermogen steevast tot één van de meest voordelige fondsbeheerders op de markt behoort.

Goedkoop beleggen bij FitVermogen

Zou je graag zo goedkoop mogelijk willen beleggen bij FitVermogen? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat er twee indexfondsen zijn die daarvoor specifiek in aanmerking komen. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen:

 • Het NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund;
 • Het NN Enhanced Index Sustainable Em Markets Eq Fund;

Voor het eerste hierboven aangehaalde fonds geldt dat het een wereldwijd aandelenfonds is. Hier zijn de grootste bedrijven op deze planeet vertegenwoordigd. Dit gezegd hebbende valt het meteen op dat er ook een niet onbelangrijke factor ontbreekt in deze index. Het is dan ook daarom dat we ook de tweede hierboven aangeven. Voor het eerste aandelenfonds geldt namelijk dat de opkomende markten er niet in zijn vertegenwoordigd.

Om er voor te zorgen dat je over een wereldwijd marktgewogen portefeuille komt te beschikken zou je in principe een verhouding moeten kunnen aanhouden van 88% wereldwijd aangevuld met 12% emerging markets. Voor allebei deze indexfondsen geldt sowieso dat je kan rekenen op een zeer toegankelijk prijskaartje. De fondskosten voor het wereldwijde fonds bedragen dan ook amper 0,17 procent per jaar. Voor het emerging markets fonds geldt een kost van 0,30 procent. Indien je er voor kiest om de 88/12 verhouding aan te houden zal je kunnen vaststellen dat je uiteindelijk uitkomt op een jaarlijkse kostprijs van amper 0,185 procent.

Omwille van het feit dat de fondsen staan genoteerd op de Nederlandse markt geldt dat ze geen last hebben van het zogenaamde dividendlek. Voor menig aantal genoteerde beleggingsfondsen in het buitenland geldt dat zij niet alle belasting op dividend terugvorderen. Dit kan de belegger op jaarbasis maar liefst 0,30 procent aan extra kosten opleveren. Het spreekt voor zich dat je dit graag zal willen voorkomen. Dat is dus grotendeels mogelijk door te kiezen voor de aangegeven fondsen die genoteerd staan op de Nederlandse markt. Ook op dit vlak biedt FitVermogen toch een niet onbelangrijk extra voordeel aan ten opzichte van andere partijen.

Keuze tussen een éénmalige of periodieke storting

Indien je wil gaan beleggen bij FitVermogen kan je daarbij een keuze maken tussen twee verschillende mogelijkheden. We maken wat dit betreft dan ook een onderscheid tussen een éénmalige storting en een periodieke storting. In het eerste geval dien je als belegger uiteraard de beschikking te hebben over een wat groter kapitaal om te investeren. Daar staat evenwel tegenover dat je niet langer rekening zal moeten houden met periodieke stortingen die moeten worden uitgevoerd. Ben jij een belegger die het toch moet doen met een kleiner bedrag om te investeren? In dat geval kan je er uiteraard wel voor kiezen om gespreid in te stappen. Dit maakt de diensten van FitVermogen toegankelijk voor erg veel beleggers.