• 4.2 - Waardering

ING sprinters

Heel wat mensen willen graag beleggen, maar beschikken daarvoor eigenlijk over onvoldoende vermogen. Dat is helemaal geen schande, in tegendeel. Ondanks dit gegeven bestaan er tegenwoordig heel wat mogelijkheden die ook beleggen voor mensen met een eerder beperkt budget mogelijk maakt. Eén van deze mogelijkheden zijn de zogenaamde ING Sprinters. Door gebruik te maken van deze beleggingsproducten hoef je slechts een deel van de waarde die je gaat beleggen zelf in te brengen. Het overige deel wordt als het ware geleend. Op deze manier kan je als belegger toch met beperkte financiële middelen uitstekende beleggingen uitvoeren.

Provisies en kosten

Klantenservice

Uitvoering van de bestelling

Aanbod van investeringen

Mobiele handel

Bank

Platforms & Tools

Makkelijk te gebruiken

Actieve handel

Pros
  • Met een beperkte inbreng toch mooie winsten realiseren
  • Mogelijkheid om zowel short als long te gaan
  • Mogelijkheid tot het instellen van een stoploss voor meer zekerheid
Cons
  • Niet geschikt voor mensen die vermogensopbouw op lange termijn willen realiseren
  • Niet alle ING Sprinters beschikken over een stoploss

Kennismaking met de ING Sprinters

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat de ING Sprinters nu precies zijn. Het gaat hierbij om beleggingsproducten die beschikken over een sterke gelijkenis met zowel turbo’s als speeders. Het valt op dat dit type van beleggingsproduct ondanks gelijkaardige eigenschappen bij verschillende partijen over een andere benaming beschikt. Voor de zogenaamde Sprinters geldt dat ze zijn uitgegeven door ING. Ondanks het feit dat er dus voor wat de benaming betreft sprake kan zijn van aanzienlijke verschillen geldt dat niet voor de werking van het beleggingsproduct. Ze werken in de praktijk dan ook allemaal met een zogenaamde hefboom. DE handel in sprinters is mogelijk door gebruik te maken van tal van verschillende beleggingsproducten. Denk hierbij niet alleen aan aandelen en indices, maar ook aan valuta’s en obligaties en aan beleggingsfondsen en grondstoffen.

Voor wie is beleggen in ING Sprinters wel en niet geschikt?

De ING Sprinters zijn in het bijzonder geschikt voor beleggers die op niet onaanzienlijke wijze actief zijn binnen de beleggingswereld. Deze beleggingsproducten worden ook specifiek aangeraden aan beleggers die reeds over een bepaalde hoeveelheid aan ervaring beschikken. Op het ogenblik dat je de keuze maakt om te gaan beleggen in ING Sprinters zal je kunnen vaststellen dat je geconfronteerd zal worden met verschillende risico’s. Bovendien is het zo dat deze beleggingsproducten er eveneens om bekend staan over een vrij complex karakter te beschikken. Voor Sprinters geldt tot slot dat er gebruik voor wordt gemaakt van niet alleen een speciale handelswijze, maar ook een speciaal handelsplatform. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke eigenschappen waar je als belegger zeker bij stil zal willen blijven staan.

Net zoals geldt voor elk type van beleggingsproduct op de markt is het ook bij ING Sprinters zo dat ze niet zomaar voor elk type van belegger even interessant zijn. Dit geldt niet in het minst voor mensen die als belangrijkste doel hebben om op lange termijn vermogensopbouw te gaan realiseren. Bovendien is het zo dat het in de praktijk ook niet verstandig is om met Sprinters te gaan werken op het ogenblik dat je als belegger eigenlijk nog maar over een (zeer) beperkte kennis beschikt met betrekking tot zogenaamde hefboomproducten. Wil je dus met andere woorden graag een beleggingsportefeuille realiseren waarbij er sprake is van een zo beperkt mogelijk risico? Dan zal je merken dat de ING Sprinters aan deze eis eigenlijk niet tegemoet kunnen komen.

Short en long gaan met ING Sprinters

Vergelijkbaar met turbo’s is het ook bij de ING Sprinters zo dat je er zowel voor kan kiezen om short als long te gaan. Heb je het vermoeden dat er een koersdaling zit aan te komen voor één van de gekozen onderliggende waardes? In dat geval is het mogelijk om daar op in te spelen met een zogenaamde Sprinter short. Dit type sprinter zorgt er voor dat het mogelijk is om in te spelen op een mogelijke daling die wordt opgetekend door bijvoorbeeld aandelen, indices, valuta’s, obligaties, etc. Voor een long sprinter geldt daarentegen dat ze de meest optimale keuze vormt voor de situatie waarin er een stijging wordt verwacht van de onderliggende waarde. Voor een long sprinter geldt in de praktijk namelijk dat er sprake is van een evenredige stijging van niet alleen de sprinter long, maar ook van de onderliggende waarde die er aan verbonden is. De stijging zal hierbij worden bepaald door de hefboom.

Het instellen van een stoploss voor extra zekerheid

Ondanks het feit dat ING Sprinters duidelijk toebehoren tot de meer risicovolle beleggingsproducten is het zo dat er toch een aantal hulpmiddelen voor handen zijn om het risico waarmee je kan worden geconfronteerd te beperken. Eén van deze mogelijkheden is het instellen van een zogenaamde stoploss. Het merendeel (maar niet allemaal) van de ING Sprinters beschikken over een dergelijke stoploss. Dit stoploss systeem is eigenlijk een order om een belegging te verkopen van zodra de koers van de onderliggende waarde onder een op voorhand vastgestelde prijs is gezakt. Het instellen van een dergelijke stoploss zorgt er in de praktijk dan ook voor dat je nooit meer geld kan verliezen dan je oorspronkelijk bij de aanvang in ING Sprinters hebt geïnvesteerd.

Bovenstaande lijkt natuurlijk fantastisch (en dat is het ook), maar het geldt helaas niet voor het volledige aanbod met ING Sprinters. Het is namelijk zo dat er op de markt eveneens verschillende ING Sprinters zijn terug te vinden waarbij er geen stoploss kan worden ingesteld. Het gaat hierbij dan voornamelijk om de Sprinters die beschikken over een hoge hefboom. Door te gaan beleggen met behulp van dergelijke Sprinters spreekt het voor zich dat je als belegger zal worden geconfronteerd met een significant hoger uitvallend risico.

Wat zijn de voordelen van de ING Sprinters?

De ING Sprinters kenmerken zich in de praktijk door twee belangrijke voordelen. In eerste instantie maken ze het voor beleggers met een beperkt kapitaal mogelijk om toch een aardige positie in te kunnen nemen. Stel nu bijvoorbeeld dat u een positie wenst in te nemen in een bepaalde belegging voor een waarde van 1000 euro. Er is echter sprake van een hefboom van 5 waardoor de vereiste eigen inbreng voor jou is beperkt tot amper 200 euro. Ondanks het feit dat jij dus met andere woorden amper 200 euro moet inleggen heeft jouw belegging wel betrekking tot een waarde van 1000 euro. Niet alleen hoef je dus minder geld zelf te investeren, daarnaast kan je ook met een beperkter kapitaal meerdere posities gaan openen.

Een tweede belangrijk voordeel dat is toe te schrijven aan de ING Sprinters is de impact van de koerswijziging. Omdat er sprake is van een hefboom van 5 moet je er rekening mee houden dat ook de impact op de koersen vijf keer zo groot is. Dit zorgt er voor dat je door gebruik te maken van de juiste ING Sprinters op korte termijn een gigantische winst kan realiseren. Let echter wel op, ook de omgekeerde situatie kan zich voltrekken. Het is dan ook perfect mogelijk dat je beleggingen enkele rake klappen te verduren krijgen waardoor je in geen tijd stevig in het rood duikt. Dat is het risico dat je als belegger met ING Sprinters dient te accepteren.

Wel nog een laatste voordeel van ING Sprinters is terug te vinden in het feit dat ze zowel long als short zijn af te sluiten. Dit betekent concreet dat je als belegger niet alleen kan speculeren op een stijging, maar ook op een daling van de koers van het onderliggende goed.

Met welke nadelen dien je rekening te houden?

Ondanks het feit dat ING Sprinters een enorm interessant potentieel huisvesten is het tegelijkertijd zo dat er ook enkele niet onaanzienlijke risico’s aan verbonden zijn. Dit risico kan deels worden ingeperkt door het hanteren van een zogenaamde stoploss. Dat is natuurlijk interessant, alleen is dit beschermingsmechanisme niet bij alle Sprinters aanwezig. Je dient op dit vlak dus goed voor jezelf te bepalen welke risico’s je al dan niet kan en wil accepteren.

Niet alleen het grote risico dat je als belegger loopt met ING Sprinters, maar ook de vrij aanzienlijke complexiteit van dit beleggingsproduct zorgt er voor dat het eigenlijk enkel en alleen wordt aangeraden aan de meer ervaren beleggers. Kom jij dus met andere woorden nog maar net om de hoek kijken? Ben jij bovendien ook iemand die liever niet al teveel risico’s loopt met zijn of haar beleggingen? In beide gevallen zijn er wellicht andere beleggingsproducten voor je op de markt terug te vinden die toch wat interessanter zijn.

Conclusie; wanneer zijn ING Sprinters nu echt interessant?

De ING Sprinters zijn in het bijzonder interessant voor beleggers die een aanzienlijk risico niet schuwen. Daarnaast maken deze beleggingsproducten het mogelijk om een significante positie in te nemen met een beperkt beleggingsbudget. Het diverse aanbod aan onderliggende waarden waaronder niet alleen aandelen en obligaties, maar ook bijvoorbeeld valuta en indices zorgt er bovendien voor dat ING Sprinters beleggers eveneens de mogelijkheid bieden om een zekere mate aan diversiteit en dus spreiding te creëren. Hoe dan ook, ben jij dus met andere woorden een belegger met een eerder beperkt beschikbaar bedrag om te investeren en schuw je wat extra risico’s niet? Dan kan het zeker het overwegen waard zijn om voor jouw beleggingsactiviteiten (deels) te kijken in de richting van de ING Sprinters.