Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De zogenaamde stop-loss wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste instrumenten of hulpmiddelen die voor handen zijn voor beleggers. Het instellen van een stop-loss order of STP zorgt er namelijk voor dat je als belegger op voorhand kan aangeven op welk ogenblik je bereidt bent om een bepaald verlies te nemen. Het plaatsen van een dergelijke stop-loss is interessant omdat ze je de mogelijkheid biedt om in te spelen op een bepaalde situatie zonder dat je daarvoor continue alle koersen dient te volgen. Op het ogenblik dat de opgegeven stopprijs is bereikt zal jouw koop of verkoop automatisch worden uitgevoerd. Dit gebeurt tegen de op dat ogenblik geldende marktprijs.

DEGIRO beleggen

Verschil tussen stop-loss en stop-limiet orders

Vaak worden een stop-loss en stop-limiet order in één adem met elkaar genoemd. Ondanks het feit dat de werking van beide type orders in principe dezelfde is, is het wel zo dat er bij een stop-limiet order bij het bereiken van de opgegeven stopprijs een limietorder wordt ingelegd in plaats van een marktorder. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat je er honderd procent zeker van kan zijn dat je geen lagere prijs zal betalen dan de opgegeven limietprijs. Er is echter ook een niet onbelangrijk nadeel aan dit type order verbonden. In bepaalde gevallen is het immers zo dat de prijs reeds lager of hoger staat dan de door jou opgegeven limietprijs. In deze situatie wordt je positie dus niet gesloten en heeft het instellen van jouw stop-order eigenlijk geen enkel nut gehad.

Waar rekening mee houden bij een stop-loss plaatsen?

Risicomanagement is één van de belangrijkste onderdelen van succesvolle trading. Dit zorgt er voor dat zowel de stop-loss als de take-profit kunnen worden aanzien als absolute kern-elementen. Dit betekent evenwel niet dat je er zomaar altijd goed aan doet om op eender welke manier een stop-loss in te stellen, in tegendeel. Enkele belangrijke vragen die je, je dan ook steeds moet stellen vooraleer een stop-loss in te stellen zijn:

  1. Welk verlies wil je maximaal lijden op de trade in kwestie?
  2. Wat is de standaard en de huidige trading volatiliteit op het instrument?
  3. Welk soort stop-loss ligt het meest in lijn met de gehanteerde tradingstrategie?
  4. Wat is de trading strategie die wordt gehanteerd?

Het zomaar instellen van een stop-loss zonder daar eerst goed over na te denken zorgt er in de praktijk vaak voor dat je meer verlies gaat lijden dan strikt noodzakelijk is. Het mag dan ook duidelijk zijn, vooraleer een stop-loss te plaatsen is het altijd belangrijk om voor jezelf een antwoord te geven op de hierboven aangegeven vragen.

Waarom een stop-loss instellen?

Inmiddels mag het wel duidelijk zijn waar je allemaal rekening mee dient te houden bij het plaatsen van een stop-loss order. Een andere belangrijke vraag die moet worden gesteld is natuurlijk welke voordelen er nu precies aan verbonden zijn. Waarom dien je er met andere woorden nu precies voor te kiezen om een stop-loss in te stellen? Wel, omwille van de volgende redenen:

  1. Een stop-loss maakt het mogelijk om je verliezen aanzienlijk te beperken;
  2. Ze vormt een belangrijke basis voor een risico managementplan;
  3. Een stop-loss is praktisch in gebruik en bijgevolg eenvoudig in te stellen;
  4. Je hoeft de koersen niet continue in het oog te houden;
  5. Het helpt om emoties bij trading uit te sluiten;
  6. Een stop-loss instellen is vaak gratis mogelijk;

Hou er bij het instellen van een stop-loss wel altijd rekening mee dat deze optie niet altijd gratis is. Het is de keuze van de broker of er hier kosten voor in rekening worden gebracht of niet. Bovendien is het ook zo dat er door de meeste online brokers geen garantie wordt gegeven op zogenaamde price-gaps.