Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Het is tegenwoordig zo dat je bij het merendeel van de zaken die je doet rekening dient te houden met het betalen van een bepaalde belasting. Veel mensen die willen gaan beleggen in aandelen stellen zich dan ook de vraag of er ook een bepaalde belasting op aandelen wordt aangerekend. Dat is inderdaad het geval. Echter moet het gezegd dat de belasting in de praktijk best goed meevalt waardoor je, je niet hoeft te laten afschrikken. Los van het feit dat de belasting die moet worden betaald op aandelen goed meevalt is het wel belangrijk om er rekening mee te houden dat de belasting in de juiste box dient te worden aangegeven. Binnen dit stelsel is er dan ook sprake van drie verschillende boxen. In welke box je jouw aandelen precies moet aangeven en welke belastingen er nu precies zijn verschuldigd vertellen we je graag op deze pagina.

DEGIRO beleggen

Aandelenbelasting in welke box?

Alles wat te maken heeft met betrekking tot beleggen dient bij het invullen van de belastingaangifte opgegeven te worden in box 3. Dat is het geval tot op het ogenblik dat je echt over een aanmerkelijk belang beschikt. In dit geval ben je aangewezen op box 2. Voor het merendeel van de lezers van de informatie op deze pagina gaat dit echter niet op. Laat ons daarom in eerste instantie vooral even kijken naar de aangifte in box 3. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’. De Nederlandse belastingdienst is van mening dat het voor mensen mogelijk is om over hun spaargeld evenals hun beleggingen een bepaald rendement te kunnen behalen. De werkelijke inkomsten die worden behaald bijvoorbeeld door middel van een dividend op aandelen hoeft niet aangegeven te worden. Dit betekent dat er door de belastingdienst een vast percentage wordt gehanteerd van de grondslag sparen en beleggen. Jouw grondslag sparen en beleggen zal gebaseerd zijn op de waarde van de bezittingen min de schulden waarover je beschikt. Enkele bezittingen zijn hier echter voor uitgesloten zoals de eerste woning evenals de auto waarover je beschikt.

Ingevoerde verandering(en) vanaf 2017

Tot en met het jaar 2016 werd er uitgegaan van een rendement van 4 procent over het eigen vermogen in box 3. Vervolgens werd hier een belastingpercentage op gehanteerd van 30 procent. Dit betekende in de praktijk een vermogensrendementsheffing van 1,2 procent. Deze heffing moest echter niet door iedereen worden betaald. Er was dan ook een vrijstelling op van kracht tot een bedrag van 24.437 euro. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de tarieven voor de vermogensrendementsheffing aangepast. Het vrijgestelde bedrag werd alvast verhoogd naar 25.000 euro. Voor fiscale partners werd het vrijgestelde bedrag verhoogd naar 50.000 euro.

Ben jij dus met andere woorden in het bezit van spaargeld en / of beleggingen die samen over een gezamenlijke waarde van minder dan 25.000 euro beschikken? In dat geval hoef je helemaal niets af te dragen. De nieuwe plannen welke zijn opgesteld door de Nederlandse belastingdienst houden eveneens rekening met een fictief rendement. Echter wordt er een opsplitsing gemaakt tussen enerzijds het sparen (1,63 procent) en anderzijds het beleggen (5,5 procent). Er wordt door de belastingdienst vanuit gegaan dat, hoe hoger je vermogen is, des te meer je waarschijnlijk ook wel zal beleggen.

Wanneer beleggingen aangeven in box 2?

Het merendeel van de mensen zullen zoals eerder aangegeven niet te maken krijgen met het aangeven van hun beleggingen in box 2 van de belastingaangifte. Dit is uitsluitend het geval wanneer je een groot aandeelhouder bent en bijgevolg ten minste 5 procent van de aandelen van een bepaalde onderneming in bezit hebt. Dit kan echter eveneens het geval zijn voor het moment waarop er sprake is van 5 procent van de winstbewijzen of andere zaken zoals genotsrechten evenals het stemrecht. Een belangrijk punt om rekening mee te houden is dat deze regel ook geldt voor fiscale partners. Beschik je met andere woorden samen met je partner over een belang van ten minste 5 procent van een bepaalde onderneming? Ook in een dergelijke situatie is het volgens de belastingdienst zo dat er sprake is van een aanmerkelijk belang. Hierdoor zal de aangifte toch moeten gebeuren in box 2 van de belastingaangifte. Let op, de inkomsten die worden aangegeven in box 2 van je aangifte staan altijd los van de inkomsten in box 1 en box 3.