Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Het is algemeen bekend dat beleggen steeds bepaalde risico’s met zich meebrengt. Dit is dan ook één van de belangrijkste verschillen ten opzichte van bijvoorbeeld sparen middels een spaarrekening. De risico’s die verbonden zijn aan beleggen zijn echter steeds afhankelijk van diverse factoren. Denk hierbij niet alleen aan het type beleggingsproduct, maar ook aan de marktomstandigheden evenals bijvoorbeeld de onderneming waarin wordt geïnvesteerd. Wij vertellen je op deze pagina graag welke risico’s beleggen met zich meebrengt en hoe je er voor kan zorgen dat deze zoveel als mogelijk is beperkt kunnen worden.

DEGIRO beleggen

Risico’s van beleggen in aandelen

Beleggen in aandelen betekent dat je als investeerder altijd rekening moet houden met een bepaald risico. Door het aanschaffen van verschillende aandelen wordt je voor een bepaald deel eigenaar van het bedrijf in kwestie. Doet het bedrijf het goed, dan zal je merken dat de waarde van je aandelen ook stijgt. Wanneer er sprake is van een zeer gunstig boekingsjaar is het zelfs mogelijk dat er aan aandeelhouders een stevig dividend wordt uitgekeerd. Op deze manier ontvang je per direct een bepaalde meerwaarde uit je pakket met aandelen. Echter kan ook de omgekeerde situatie zich voltrekken. Wanneer het bedrijf niet goed presteert zal dit namelijk eveneens een invloed hebben op de aandelenkoers. Dan gaat ze echter niet stijgen, maar zakken waardoor er een waardevermindering plaatsvindt. In het slechtste geval kan het bedrijf zelfs failliet gaan waardoor je jouw volledige inleg verliest.

Risico’s van beleggen in obligaties

Obligaties vertonen verschillende gelijkenissen met aandelen. De algemene veronderstelling is dat obligaties een veiligere haven zijn voor beleggers. Daar valt iets voor te zeggen omdat dit eigenlijk een lening is die door het bedrijf met rente moet worden terugbetaald. Anderzijds geldt ook voor obligaties dat je als belegger steeds het risico loopt om de oorspronkelijk gedane investering kwijt te geraken. Gaat het bedrijf failliet, dan ben je in het merendeel van de gevallen je investering kwijt. Obligaties zijn beleggingsproducten die niet uitsluitend worden uitgegeven door bedrijven, maar bijvoorbeeld ook door landen. In dit geval is er sprake van staatsobligaties en wordt het risico bepaald door de solvabiliteit (het financieel vermogen) van het land in kwestie. Ook voor dergelijke obligaties geldt dat de rente sterk afhankelijk is van de zekerheid van je investering. Per definitie zal een staatsobligatie van een Europees land dan ook altijd minder opbrengen dan deze van een Afrikaans land.

Risico’s van beleggen in beleggingsfondsen

Zou je graag een belegging willen doen in aandelen en / of obligaties, maar ben je nog op zoek naar een mogelijkheid om het risico te drukken? In dat geval zou je er voor kunnen kiezen om te beleggen in fondsen. Een fonds kan eigenlijk worden aanzien als een verzameling van allerhande aandelen en obligaties. Deze beleggingsproducten zijn vaak gericht op meerdere sectoren en zelfs regio’s waardoor er een uitstekende spreiding kan worden gerealiseerd. In vergelijking met individuele aandelen en obligaties is er bij een fonds geen sprake van een individuele, maar wel van een globale koers. Door te kiezen voor beleggingsfondsen behoort ook gespreid instappen steeds tot de mogelijkheden. Dat is bijvoorbeeld interessant voor beleggers die niet in één keer een groot, maar wel op periodieke wijze een klein bedrag willen investeren. Het risico dat is verbonden aan beleggingsfondsen mag dan wel beperkter zijn in vergelijking met individuele aandelen en obligaties, er is uiteraard nog steeds de kans dat (een deel van) je investering verloren gaat.

Hoe de risico’s van beleggen beperken?

De risico’s die zijn verbonden aan de verschillende vormen van beleggen zijn inmiddels wel duidelijk. Nog belangrijker is echter om te weten hoe je deze risico’s nu precies het hoofd kan bieden. Dat kan op verschillende manieren. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten alvast even voor jou op een rijtje gezet:

1. Leg niet al je eieren in hetzelfde mandje!

Een wijsheid afkomstig van een oude boer die misschien nog wel het meest van toepassing is op beleggers. Hoe je ook gaat beleggen, zorg er voor dat je het kapitaal dat je investeert altijd voldoende spreidt. Voorzie niet alleen een spreiding tussen verschillende beleggingsproducten, maar ook sectoren en markten. Alleen op deze manier kan een (tijdelijke) dip worden overbrugd en voorkom je dat je, je volledige investering op een bepaald ogenblik in rook ziet opgaan.

2.Beleg niet in producten of sectoren waar je niets van begrijpt

Geld verdienen met beleggen doe je met kennis. Dit betekent dat het nooit een goed idee is om een investering te doen in beleggingsproducten en / of sectoren waar je helemaal geen enkele voeling mee hebt. Twijfel je of een bepaalde belegging wel de moeite waard is? Doe het dan niet, tenzij je buikgevoel je iets anders zegt.

3. Gespreid instappen loont

Een derde en laatste tip heeft wederom te maken met risicospreiding. Het spreiden van je investering doe je bij voorkeur namelijk ook door in te stappen over een middellange tot lange termijn. Op deze manier kan je profiteren van het eventuele koersverschil dat van toepassing is waardoor de kans op een hoger rendement altijd zo optimaal mogelijk wordt gehouden. Gespreid instappen kan echter uitsluitend wanneer er voldoende budget voor handen is. Bij kleine bedragen is het vaak interessanter om niet te kiezen voor losse aandelen, maar wel voor beleggingsfondsen.