Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Op het ogenblik dat je gaat beleggen zal je ongetwijfeld regelmatig geconfronteerd worden met de term ‘derivaten’. Veel mensen hebben er echter geen enkel idee van wat dit nu precies zijn. Het gaat hierbij om financieel afgeleide producten welke in het bijzonder zijn bedoeld om bepaalde risico’s in te dekken. Anderzijds kunnen ze uiteraard ook worden gebruikt om mee te speculeren op de beurs. We maken binnen de beleggerswereld een onderscheid tussen verschillende soorten derivaten. Het gaat hierbij niet alleen om opties en zogenaamde swaps, maar ook om futures en forwards. Ben jij ook geïnteresseerd in beleggen of handelen met derivaten? In dat geval is het de moeite waard om even de informatie door te nemen welke is terug te vinden op deze pagina.

DEGIRO beleggen

Waarom gebruikmaken van derivaten?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven beschikken derivaten eigenlijk over twee doelen. In eerste instantie zorgen ze voor een inperking van het risico, maar daarnaast maken ze het ook mogelijk om te speculeren op een zogenaamde beleggingswinst. Er bestaan verschillende soorten derivaten, maar de populairste zijn de opties en de futures. Opties zijn derivaten welke het voor de belegger mogelijk maken om de onderliggende waarde van bijvoorbeeld een aandeel te verkopen (of te kopen) tegen een bepaalde, vastgestelde prijs. De opties kunnen we indelen in twee verschillende soorten, te weten de ‘callopties’ en de ‘putopties’. Callopties geven de belegger het recht om tot aankoop over te gaan terwijl putopties net het recht geven om bij een specifieke, onderliggende waarde te verkopen. Bij allebei de opties is de prijs dus op voorhand vastgesteld. Dit geldt overigens ook voor de datum waarbinnen de transactie dient plaats te vinden.

Belangrijk verschil tussen opties & futures

De tweede soort derivaten die we nog even willen bespreken zijn de zogenaamde ‘futures’. Deze hebben veel weg van opties, maar er is één belangrijk verschil. Futures kunnen namelijk ook onderling worden verkocht. Dit betekent dat de belegger bij dit type van derivaten niet alleen de mogelijkheid heeft om een bepaalde prijs af te spreken om een aandeel te kopen, daarnaast kan ze deze voor het verstrijken van de einddatum ook gewoon weer verhandelen. Op deze manier heeft de belegger wat meer ruimte op het ogenblik dat er sprake is van eventuele verliezen. Ondanks het feit dat futures dus wat veiliger lijken dan opties moet het gezegd dat er aan elk type van derivaten niet onaanzienlijke risico’s zijn verbonden.

De voor- en nadelen van derivaten

Net zoals bij elk type van beleggingsproduct geldt ook voor derivaten dat er zowel voor- als nadelen aan zijn verbonden. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat je door middel van short selling ook geld kan verdienen op het ogenblik dat er sprake is van een dalende koers. Bovendien maken derivaten het mogelijk om snel te verkopen waardoor er ook op korte termijn een niet onaanzienlijk rendement kan worden behaald. De toepassing van een zogenaamde hefboom maakt het bovendien mogelijk om meer in te zetten dan je daadwerkelijk hoeft te investeren. Bovendien zijn derivaten door de jaren heen zo populair geworden dat het in principe mogelijk is om er mee te handelen in nagenoeg alle bekende aandelen. Het belangrijkste nadeel dat aan derivaten is verbonden? Dat je er niet alleen op korte termijn veel geld mee kan verdienen, maar ook mee kan verliezen.