Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Wat is de intrinsieke waarde van aandelen?
Wat is de intrinsieke waarde van aandelen?

Op het ogenblik dat je er aan denkt om te beleggen in aandelen zijn er verschillende factoren die je in overweging dient te nemen. Eén van deze factoren welke eigenlijk van cruciaal belang zijn voor het potentiële rendement dat je kan behalen met je aandelen is de ‘intrinsieke waarde’ die er aan verbonden is. Voor veel mensen is het echter niet helemaal duidelijk wat deze waarde nu precies vertegenwoordigd. Wel, het gaat hierbij eigenlijk om het totale bezit van de onderneming minus de totale schuldenlast. Eenvoudig gezegd betekent dit dat de intrinsieke waarde van een onderneming eigenlijk gelijk staat aan het eigen vermogen waarover ze beschikt. De intrinsieke waarde die van toepassing is per aandeel wordt berekend door het eigen vermogen te delen door middel van het aantal uitstaande aandelen.

DEGIRO beleggen

De theoretische waarde van een aandeel

Om de intrinsieke waarde van een aandeel te kunnen bepalen wordt er dus voor gekozen om het eigen vermogen van de onderneming te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dit zorgt er voor dat er een waarde wordt bekomen die eigenlijk aangeeft hoeveel jouw aandeel nu in theorie waard zou kunnen zijn. Op het ogenblik dat het achterliggende bedrijf er voor zou kiezen om de papieren neer te leggen is de intrinsieke waarde van je aandeel in principe de uitbetaling waar je mogelijks aanspraak op kan maken. Waarom we dit op een strikt voorbehoudende wijze uitleggen? Omdat er in de hele wereld eigenlijk geen enkel bedrijf is terug te vinden die dit ook daadwerkelijk gaat doen. Voor een bedrijf is het immers financieel uiteraard niet interessant om zomaar de activiteiten neer te leggen en het geld naar de aandeelhouders uit haar eigen vermogen uit te keren. Anderzijds betekent dit niet dat de intrinsieke waarde van een aandeel niet belangrijk is om te achterhalen, in tegendeel.

Het bepalen van de intrinsieke waarde van je aandelen

Bovenstaande is natuurlijk allemaal interessant om te weten, maar hoe verkrijg je nu precies de vereiste data om de intrinsieke waarde van je aandelen te kunnen bepalen? Dat is erg eenvoudig. Het eigen vermogen van een beursgenoteerd bedrijf achterhalen is eigenlijk kinderspel. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze ondernemingen wettelijk verplicht zijn om hun resultaten te publiceren en dus kenbaar te maken. In principe is het dan ook zo dat je op de website van deze bedrijven veelal de gepubliceerde jaarrekeningen terug kan vinden. Op deze manier kan cruciale data worden bekomen zoals bijvoorbeeld de balans, de winst- en verliesrekening evenals de liquiditeitsbegroting en ga zo maar door.

Voorbeeld intrinsieke waarde van een aandeel berekenen

In principe is het dus helemaal niet zo moeilijk om de intrinsieke waarde van een aandeel te berekenen. Toch is het mogelijk dat de theorie dit voor jou niet meteen helemaal duidelijk maakt. Omwille van deze reden hebben we een concreet voorbeeld voor je gemaakt die is gebaseerd op het aandeel van KPN.

Op 1 januari 2017 had KPN een eigen vermogen van 5.303.000.000 euro. Per deze datum was er bovendien sprake van 3.536.303.000 aan uitstaande aandelen. Dit betekent dat we 5.303.000.000 euro gaan delen door 3.536.303.000. Hierdoor komen we op een intrinsieke waarde per aandeel van 1,49 euro. De koers van het aandeel van KPN op 1 januari 2017 bedroeg bovendien 2,34 euro. Dit was dus heel wat boven de intrinsieke waarde van het aandeel. In principe zouden we dan ook op basis hiervan kunnen concluderen dat het op dit ogenblik niet interessant was om aandelen van deze onderneming aan te kopen.

Wij hebben alle aandeel brokers vergeleken.

Resultaten aanbieders bekijken