Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Informatie over aandelen

Aandelen zijn zonder enige twijfel één van de meest klassieke beleggingsproducten die er op de markt terug te vinden zijn. Het karakter van aandelen heeft net als de populariteit er van reeds een behoorlijke weg afgelegd. Vroeger werden aandelen dan ook vaak aanzien als beleggingsproducten voor investeerders die een groot kapitaal voor handen en daarmee wel wat risico wilden nemen, maar op vandaag is dat anders. Door een goede en divers opgebouwde portefeuille met aandelen samen te stellen kan er namelijk worden geconcludeerd dat er op een veilige manier kan worden gebouwd aan je financiële toekomst. Waar je bij aandelen kopen precies rekening mee dient te houden, welke voordelen er aan verbonden zijn en met welke risico’s je mogelijks rekening dient te houden zal meteen duidelijk worden door het raadplegen van de informatie op deze pagina!

DEGIRO beleggen

Wat maakt aandelen precies zo populair?

Op het ogenblik dat we spreken over beleggen is de kans groot dat er meteen wordt gekeken in de richting van aandelen. Dit komt omdat aandelen tot de oudste beleggingsproducten op de markt behoren. Bovendien zijn veel beleggers het er met elkaar over eens dat beleggen in aandelen niet alleen lucratief, maar ook erg leuk en spannend is. Het aanhouden van bepaalde aandelen voor een langere periode en deze stelselmatig zien toenemen in waarde kan dan ook bijzonder bevredigend zijn. Ben jij dus met andere woorden nog op zoek naar een mogelijkheid om een deel van jouw kapitaal te beleggen en wil je daarvoor wel wat risico lopen? In dat geval kan beleggen in aandelen voor jou zeker en vast de moeite waard zijn.

Waarom aandelen kopen?

Er zijn aan beleggen in aandelen enkele zeer interessante voordelen verbonden. In eerste instantie is het zo dat beleggen in aandelen van een solide bedrijf wel degelijk heel wat garanties met zich mee kan brengen. Uiteraard is de toekomst van een bedrijf nooit voor de volle honderd procent te bepalen, maar door goed je huiswerk te maken is het mogelijk om een niet onaanzienlijk deel van de potentiële risico’s die verbonden zijn aan aandelen kopen uit te schakelen. Bovendien brengt aandelen kopen ook nog heel wat andere interessante voordelen met zich mee, namelijk:

  • Aandelen kopen levert je doorgaans een aanzienlijk grotere winst op in vergelijking met het klassieke spaarboekje.
  • Beleggen in aandelen betekent dat je vaak aanspraak kan maken op een zogenaamd dividend. Hierdoor kan er een extra opbrengst worden gerealiseerd.
  • Beleggen in aandelen is bijzonder leuk en spannend. Het is dan ook een zeer mooi tijdverdrijf waar mogelijks nog wat extra winst aan kan verbonden zijn.

Welke aandelen zijn het interessantst?

Vooraleer te beleggen in aandelen is het van belang om goed de verschillende mogelijkheden die worden aangeboden te evalueren. Het is in eerste instantie voor elke belegger van belang om rekening te houden met twee cruciale tips voor wat investeren in aandelen betreft. In eerste instantie doe je er goed aan om alleen maar te beleggen in aandelen van bedrijven die je kent en zich binnen een markt bevinden waar je voeling mee hebt. Alleen op deze manier wordt voorkomen dat je met jouw aandelen een sprong in het diepe maakt waardoor je kan worden geconfronteerd met een sterk verlies. De tweede tip heeft betrekking tot de spreiding welke je dient te realiseren met jouw aandelen. Beleg niet al je geld in één en dezelfde aandelen en zorg voor een goede spreiding over diverse sectoren en markten. Op deze manier is de kans groot dat je ten allen tijde aanspraak zal kunnen maken op mooie vooruitzichten.

Bij het bepalen van de aandelen waarin je wenst te beleggen moet er uiteraard ook gekeken worden naar de zogenaamde volatiliteit. Hoe sterk zijn bijvoorbeeld de gemiddelde koersschommelingen bij aandelen en binnen welke tijdspanne worden deze gerealiseerd? Van elk aandeel is doorgaans een risico-analyse uitgevoerd welke aangeeft hoe volatiel ze precies is. Hou hier zeker en vast rekening mee en kies dus niet zomaar blind voor de aandelen die je volgens historische cijfers het hoogste rendement kunnen opleveren. Het betreft hier namelijk vaak aandelen van bedrijven die in lastige papieren verkeren waardoor de kans op verlies van je geïnvesteerde kapitaal altijd aanwezig is.

Hoe beleggen in aandelen?

Beleggen in aandelen kan op verschillende manieren gebeuren. Het merendeel van de beleggers kiezen er op vandaag echter voor om gebruik te maken van de diensten van een online broker. Wanneer ook jij wil beleggen in aandelen via een dergelijke partij is het altijd van belang om goed te kijken naar de kwaliteit van de broker evenals naar de kosten die worden aangerekend. Alleen door het uitvoeren van een objectieve vergelijking tussen niet alleen de verschillende aandelen, maar ook de diverse brokers op de markt is het mogelijk om op het einde van de rit een zo optimaal mogelijk resultaat met je beleggingen te realiseren.