Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Dividend berekenen
Dividend berekenen

Wanneer je er voor kiest om te beleggen in aandelen is het in principe steeds zo dat je op twee verschillende manieren een bepaalde meerwaarde kan realiseren op de aandelen die je hebt aangekocht. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat er het verschil in aandelenkoers is welke positief kan uitdraaien. Daarnaast is het echter ook nog eens zo dat je kan rekenen op een zogenaamd dividendrendement. De combinatie van beiden zal uiteindelijk het globale rendement vertegenwoordigen waar je op kan rekenen. Op deze pagina gaan we het vooral hebben over het dividend dat op aandelen kan worden toegekend. Wat is zo’n dividend nu eigenlijk en vooral hoe wordt ze berekend? Je ontdekt het op deze pagina!

DEGIRO beleggen

Wat is een dividend precies?

Ondanks het feit dat het wel een beetje wordt verwacht dat mensen die beleggen in aandelen aanspraak kunnen maken op een bepaald dividend is dat niet altijd het geval. Er ontstaat namelijk slechts een dividendrendement op het ogenblik dat een deel van de winst van een bedrijf kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Werd er dus met andere woorden een bepaald verlies geboekt over het voorbije boekjaar? In dat geval is de kans op het uitgekeerd krijgen van een dividend nagenoeg onbestaande. Op het ogenblik dat er wel een zekere winst werd gerealiseerd kan het dividend op verschillende manieren worden uitgekeerd, namelijk:

  • Onder de vorm van een cashdividend;
  • Onder de vorm van een stockdividend;

In principe vertegenwoordigen beiden soorten dividenden steeds dezelfde achterliggende waarde. Het is echter de manier waarop deze waarde aan de aandeelhouders wordt uitbetaald welke verschillend is. In het geval van een cashdividend wordt het dividend op de beleggingsrekening gestort. Is er sprake van een stockdividend? Dan zal het dividend worden uitbetaald onder de vorm van extra aandelen. In dit geval betekent dit dus concreet dat je belang in de onderneming door middel van aandelen zal toenemen.

De pay-out ratio bij dividenduitkering

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven zijn bedrijven niet verplicht om een dividend uit te keren aan hun aandeelhouders. Of dit wordt gedaan en hoeveel de dividenduitkering precies zal bedragen wordt steeds bepaald door het bestuur. In principe kan er sprake zijn van een zogenaamde pay-out ratio welke kan variëren van 0 tot 100 procent. Wanneer een bedrijf er voor kiest om alle gerealiseerde winst uit te keren als dividend betekent dit dat er sprake is van een pay-out ratio van 100 procent. Wordt er voor gekozen om geen dividend uit te keren en op die manier de reserves te verstevigen? In dat geval is er sprake van een pay-out ratio van 0 procent. In dit geval is het enige rendement voor jouw als aandeelhouder over het voorbije boekjaar terug te vinden in het mogelijke koersrendement.

Hoe wordt het dividend berekend?

Wil je graag precies te weten komen hoe het dividend op aandelen wordt berekend? Dat kan. We hebben hiervoor een fictief voorbeeld gemaakt. Stel, een bedrijf beschikt over een aandelenkapitaal van 2.500.000 euro. Hiervan is 2.000.000 geplaatst. De winst na belasting is vastgesteld op 570.000 euro. Het dividendpercentage kan in dit geval dan als volgt worden berekend: 570.000 : 2.000.000) x 100 procent. Op deze manier komen we uit op een dividendpercentage van 28,5 procent. Uiteraard is dit slechts een voorbeeld, maar het maakt duidelijk op welke manier je precies kan achterhalen hoeveel het dividend op je pakket met aandelen op een bepaald ogenblik kan bedragen.