Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Succes met beleggen

In het derde kwartaal van 2017 is het totale, beheerd vermogen bij de Nederlandse beleggingsinstellingen met 2,9 procent toegenomen. Dit brengt het totaal op een recordbedrag van 870 miljard euro. In het bijzonder de categorie van de alternatieve beleggingen springt in het oog. Deze zet haar opmars namelijk verder met een nieuwe stijging van 5,3 procent.

DEGIRO beleggen

Toegenomen vermogensomvang alternatieve beleggingen

Uit een rapport dat is opgesteld door De Nederlandsche Bank bleek dat de vermogensomvang van alternatieve beleggingen categorie met 7,5 miljard is gegroeid tot een totaal van 150 miljard. Beleggingsmogelijkheden die tot deze categorie behoren zijn niet alleen grondstoffen en infrastructuur, maar ook hypotheken evenals private equity. Deze beleggingscategorie zit reeds in de lift vanaf het jaar 2014. Toen reeds werd een sterke vermogensgroei gerealiseerd van deze alternatieve beleggingen. In 2014 was de categorie zelfs goed voor zomaar even 13 procent van het volledige vermogen van Nederlandse instellingen. Op vandaag is dit verder toegenomen tot een aandeel van 17 procent.

Ook beleggingen in aandelen kennen sterke stijgingen

Onder impuls van de aanhoudende koersstijgingen is ook het aantal beleggingen in aandelen aanzienlijk toegenomen, namelijk met zomaar even 4,6 procent. Dit betekent dat er op moment van schrijven voor een totaalbedrag van 321 miljard euro in fondsen is geïnvesteerd. Het gevolg hiervan is dat ze voor beleggingsinstellingen de meest aanzienlijke en dus belangrijkste categorie blijft. Beleggingen in aandelen doen het duidelijk beter in vergelijking met de categorieën obligaties evenals vastgoed. Daarbij is er namelijk slechts sprake van een stijging van respectievelijk 0,6 procent en 0,8 procent. Binnen de categorie van de gemengde fondsen is er geen sprake van een stijging. Dit betekent dat de waarde daarbij gelijk is gebleven op zo’n 18 miljard euro.

Stijging van het beheerd vermogen tot 24 miljard euro

In haar totaliteit kende het globale vermogen welke in beheer is bij de Nederlandse beleggingsinstellingen een stijging van 24 miljard euro. Hierbij is er sprake van een netto inleg van 18 miljard euro. Het zou hierbij niet alleen gaan om herinvesteringen, maar ook om bijvoorbeeld uitkeringen van dividenden door pensioenfondsen. Voor het overige is de groei toe te schrijven aan een stijging van de koersen van de onderliggende waarde van de verschillende beleggingen.