Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De aandelen belasting is iets wat veel mensen die er aan denken om te gaan beleggen in aandelen bezig houdt. Elke kost of belasting waar je als belegger in aandelen mee wordt geconfronteerd peuzelt namelijk op een bepaalde manier aan het (potentiële) rendement dat kan worden gerealiseerd. Toch moet het gezegd dat de aandelen belasting niet zo’n groot probleem hoeft te vormen, in tegendeel. Wil jij graag meer te weten komen over de aandelen belasting en op welke manier deze het rendement van je belegging kan beïnvloeden? In dat geval is het ongetwijfeld de moeite waard om even dit blogartikel grondig door te nemen!

DEGIRO beleggen

In welke box worden aandelen precies belast?

In eerste instantie vraag je, je ongetwijfeld af in welke box van je belastingaangifte aandelen nu precies worden belast. Wel, dit gebeurt in box 3. Dit is namelijk de box waar de belasting wordt geheven op het persoonlijke vermogen waarover je beschikt. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat het mogelijk is om met behulp van spaargeld evenals beleggingen een bepaald rendement te behalen. De werkelijke inkomsten zoals bijvoorbeeld de ontvangen rente op spaargeld evenals het behaalde rendement door middel van dividenden hoeven niet te worden opgegeven. De belastingdienst maakt namelijk gebruik van een vast percentage met betrekking tot de grondslag sparen en beleggen. Deze grondslag is steeds gebaseerd op de waarde van de bezittingen waarover je beschikt. Je eerste woning evenals de auto waarover je beschikt tellen hier echter niet in mee.

Vrijstelling van vermogensrendementsheffing

Met ingang van 1 januari 2017 werd er voor gekozen om de vermogensrendementsheffing op bepaalde vlakken te wijzigen. In eerste instantie was er de verhoging van het vrijgestelde bedrag. Deze werd opgetrokken naar 25.000 euro per persoon. Voor fiscale partners werd de vrijstelling dus opgetrokken tot 50.000 euro. Dit betekent concreet dat mensen die over spaargeld en beleggingen beschikken die samen goed zijn voor minder dan 25.000 euro niets hoeven af te dragen. Wel is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er door de belastingdienst wordt gerekend met een fictief rendement. Hierbij wordt er een splitsing voorzien tussen spaargeld en geld uit beleggingen.

Aandelen belasting voor grote aandeelhouders

Het merendeel van de beleggers zullen in principe nooit te maken krijgen met de aandelen belasting in box 2 van hun belastingaangifte. Deze is namelijk uitsluitend van toepassing voor echt grote aandeelhouders. Dit betekent concreet dat de persoon in kwestie ten minste 5 procent van de aandelen in een bepaalde onderneming dient te bezitten. Beschik je niet alleen, maar wel samen met je partner of een participatie van ten minste 5 procent in een bepaald bedrijf? Ook in een dergelijke situatie zal er volgens de Belastingdienst steeds sprake zijn van een aanmerkelijk belang. Ook dan zal je dus met andere woorden rekening moeten houden met de aandelen belasting in box 2 van de belastingaangifte.

Op het ogenblik dat je aangifte wil / moet doen in box 2 is het belangrijk om niet alleen de ontvangen dividenden, maar ook de gerealiseerde vervreemdingsvoordelen bij elkaar op te tellen. De globale inkomsten welke op deze manier zullen ontstaan zullen worden belast in box 2. Je dient er onder meer rekening mee te houden dat tot het tweede onderdeel onder meer de winst behoort die werd gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van aandelen of winstbewijzen. Dit betekent dat de belasting pas wordt geheven op het ogenblik dat je daadwerkelijk overgaat tot verkoop. De gemaakte kosten evenals de persoonsgebonden aftrek mogen van de inkomsten worden afgetrokken. Op deze manier kan men een goed zicht krijgen op de winst in box 2 welke uiteindelijk zal worden belast.

Aandelen verkopen belasting van 25 procent in box 2

De belasting die wordt toegepast op de aandelen in box 2 is vastgesteld op 25 procent over het inkomen welke door jou is vergaard. Worden er door jou inkomsten gehaald uit vermogensbestanddelen welke door jou ter beschikking worden gesteld aan een bedrijf waarin je over een aanmerkelijk belang beschikt? In dat geval is het vereist om deze inkomsten op te nemen in box 1 van de belastingaangifte Bijgevolg moeten deze ook apart worden gehouden van de inkomsten die worden gerealiseerd in box 2.

aandelen verkopen belasting