Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Op het ogenblik dat een bedrijf nood heeft aan extra kapitaal kan het verschillende acties ondernemen. In eerste instantie kan ze bijvoorbeeld een lening aanvragen bij de bank, maar daarnaast kan ze ook aandelen laten uitgeven. Op het ogenblik dat een belegger investeert in dergelijke aandelen wordt er door hem of haar een zeker bedrag ter beschikking gesteld. In ruil voor deze participatie in het bedrijf wordt de belegger (voor een klein stukje) mede-eigenaar van de onderneming. Een aandeel is in de praktijk dus eigenlijk een (verhandelbaar) bewijs van participatie in het kapitaal van een bepaald bedrijf.

DEGIRO beleggen

Hoe beleggen in aandelen?

Het is op verschillende manieren mogelijk om te beleggen in aandelen. Je kan er namelijk voor kiezen om dit rechtstreeks te doen, maar daarnaast is het ook mogelijk dat je gaat participeren met behulp van een beleggingsfonds. In het laatste geval is het echter zo dat er niet wordt geïnvesteerd in één specifiek aandeel, maar wel in een verzameling van verschillende aandelen. Het voordeel hiervan is dat er automatisch een zekere vorm van spreiding ontstaat. Bovendien is het ook nog eens zo dat de fondsbeheerder in principe het werk voor jou doet. Dit betekent dat je zelf eigenlijk geen omkijken zal hebben naar je investering. Dit is prima voor mensen die niet elke dag de beurskoersen willen volgen.

Wat bepaalt de waarde van een aandeel?

De waarde waar een aandeel over beschikt wordt bepaald door middel van de zogenaamde winst(verwachtingen) die van toepassing zijn voor het achterliggende bedrijf. Des te hoger de te verwachten winst ligt, des te hoger ook de prijs van een aandeel kan komen te liggen. Aandelen zijn doorgaans altijd beursgenoteerd en kunnen over een zeer volatiel karakter beschikken. Dit betekent dat de koers eigenlijk haast continue prijsveranderingen kan laten optekenen. Op het ogenblik dat een onderneming die aandelen heeft uitgegeven failliet gaat is de kans groot dat jij als investeerder nooit het geïnvesteerde bedrag terug zal zien.

Over welke looptijd beschikken aandelen?

In vergelijking met obligaties is het zo dat aandelen niet over een bepaalde (vastgestelde) looptijd beschikken. Ze beschikken dus niet over een einddatum waarop hun geldigheid komt te vervallen. Een belegging in aandelen geldt dan ook steeds voor een onbepaalde duur.

Waarom worden aandelen bestempeld als ‘risicokapitaal’?

Binnen de beurssector wordt er vaak gesproken over zogenaamd ‘risicokapitaal’. Het gaat hierbij om beleggingen waarbij de investeerders mee kunnen opdraaien voor het succes, maar ook voor het verlies van een onderneming. Dit geldt in het bijzonder voor aandelen. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het dan ook zo dat de waarde van aandelen steevast wordt bepaald aan de hand van de cijfers die een onderneming weet te realiseren. Met andere woorden, op het ogenblik dat er sprake is van negatieve cijfers zal de waarde van het aandeel in kwestie een stevig verlies laten optekenen. In het ergste geval gaat de onderneming failliet waardoor de door jou aangekochte aandelen niets meer waard zijn.

Belangrijk om weten voor beleggers in aandelen is ook dat bij een mogelijk faillissement zij niet op de eerste plaats zullen komen voor wat het ontvangen van een bepaalde uitbetaling betreft. In geval van faillissement zullen dan ook in eerste instantie de schuldeisers worden terugbetaald. Pas in een latere fase zullen dan vervolgens ook de aandeelhouders volgen. Dit uiteraard alleen maar wanneer er nog bepaalde financiële middelen voor handen zijn. Zijn deze inmiddels uitgeput? In dat geval zullen de aandeelhouders dus geen enkele vorm van compensatie ontvangen. Aandelen vormen daardoor met recht en rede ‘risicokapitaal’.

Voor wie is beleggen in aandelen interessant?

Aandelen zijn perfecte beleggingsproducten voor beleggers die er niet voor terugdeinzen om een beetje risico’s te nemen zolang daar maar een hogere potentiële winst tegenover staat. Ben jij echter vooral iemand die graag wat meer zekerheid wil inbouwen in zijn of haar portefeuille? In dat geval kan het de moeite waard zijn om obligaties te overwegen. Beleg in ieder geval altijd uitsluitend in aandelen met geld dat je (voor een lange tijd) kan missen.