Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Het spreekt voor zich dat mensen die de keuze maken om te gaan beleggen daarbij vooral hopen op een stijging van de waarde van hetgeen waarin ze hebben geïnvesteerd. Dit gezegd hebbende is het in de praktijk ook mogelijk dat de omgekeerde situatie zich voltrekt. Er zijn namelijk ook wel degelijk beleggers die hopen dat de waarde van het goed waarin ze hebben geïnvesteerd zal dalen. Dat is het gevolg van het feit dat men er voor heeft gekozen om short te gaan. Short gaan is iets waar heel wat mensen weigerachtig tegenover staan, maar wat in de praktijk zeker en vast wel de nodige voordelen met zich mee kan brengen. Zou jij hier graag meer over te weten willen komen? Dat is mogelijk door je te verdiepen in de informatie die je hieronder terug kan vinden met betrekking tot het shorten.

DEGIRO beleggen

Wat is short gaan?

Short gaan, anders ook wel short selling genoemd is een term die veelvuldig opduikt binnen de beleggerswereld. Op het ogenblik dat een belegger er voor kiest om short te gaan verkoopt hij of zij als het ware aandelen die eigenlijk niet in bezit zijn. Op deze manier kan er worden geprofiteerd van een daling van de beurskoers in plaats van bij een stijging. De belegger gaat er immers in deze situatie vanuit dat de belegging die zijn aandacht heeft getrokken niet zal stijgen, maar wel zal dalen. Ook daarop kan dus worden geanticipeerd.

Beslist de belegger op een zeker ogenblik alsnog om de aandelen op een later tijdstip terug te kopen? Dan zal het, het verschil zijn tussen de aankoop- en de verkoopprijs die winst of verlies zal opleveren. Een belegger heeft niet alleen maar de mogelijkheid om aandelen te shorten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor obligaties en zeker ook voor ETF’s. Ook voor de afgeleide producten geldt dat ze ingezet kunnen worden voor short selling. In de praktijk brengt ook deze manier van beleggen zeker en vast enkele interessante voordelen met zich mee. Je moet er alleen maar rekening mee houden dat je ook in dit geval met bepaalde risico’s kan worden geconfronteerd. Hoe dan ook, alles wat je altijd al hebt willen weten over short selling zal je hier op deze pagina kunnen achterhalen.

Hoe werkt short gaan in de praktijk?

Laat ons in eerste instantie vooral even kijken naar hoe short gaan in de praktijk nu precies werkt. We geven je hiervoor graag een concreet voorbeeld. We gaan er even vanuit dat je er voor hebt gekozen om te beleggen in honderd aandelen. Voor deze honderd aandelen wordt een bedrag betaald van tien euro per aandeel. Dit betekent dat de totale short positie over een waarde beschikt van duizend euro. Daalt het aandeel naar negen euro? Dan zal je kunnen rekenen op een winst van honderd euro. Je kan in dat geval namelijk honderd aandelen terugkopen voor een waarde van negenhonderd euro. Dit terwijl je ze in eerste instantie natuurlijk hebt verkocht voor duizend euro.

Indien het aandeel geen dalende, maar een stijgende trend gaat vertonen wordt het natuurlijk een compleet andere situatie. Stijgt het aandeel namelijk naar een waarde van elf euro? Dan zal je een verlies lijden van honderd euro. In dit geval zal je namelijk bij het sluiten van de positie rekening moeten houden met een bedrag van 1100 euro die je moet betalen terwijl je ze in eerste instantie voor duizend euro hebt verkocht. Dit is eenvoudig, maar duidelijk uitgelegd hoe het shorten van bijvoorbeeld aandelen in de praktijk in zijn werk gaat.

Belangrijk aandachtspunt bij short gaan!

Let op! Op het ogenblik dat je de keuze maakt om short te gaan zal je een bepaald bedrag aan cash ontvangen als onderpand voor de short positie in kwestie. Dit wordt in de praktijk ook wel zogenaamde cash collateral genoemd. Dit zorgt er dus voor dat je totale cashpositie zal toenemen. Dit gezegd hebbende is het echter wel zo dat je cash collateral niet mee in oogbeschouwing zal worden genomen om te bepalen of je al dan niet rente dient te betalen over het negatieve cashsaldi. Met andere woorden, deze opbrengsten kunnen niet worden aangewend voor de aankoop van andere aandelen. Het bedrag dat als onderpand wordt gesteld dient dus ook altijd als onderpand te worden aangehouden.

Wat zijn de voordelen van short gaan?

In eerste instantie lijkt short gaan iets te zijn wat voor veel beleggers een beetje ongemakkelijk aanvoelt. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat je niet hoopt op een stijging, maar wel op een daling van hetgeen waarmee je gaat speculeren. Dit gezegd hebbende is het zo dat er eenmaal je, je hier kan overzetten wel menig aantal interessante voordelen zijn waar je op kan rekenen. De belangrijkste voordelen waar je op kan rekenen bij short gaan zijn dan ook de volgende:

  • Het belangrijkste voordeel van short gaan heeft te maken met de flexibiliteit waar je op die manier op kan rekenen. Door ook short beleggingen in je beleggingsportefeuille op te gaan nemen kan je er namelijk op rekenen dat je niet langer alleen kan profiteren van stijgende, maar ook van dalende koersen.
  • Een tweede voordeel heeft betrekking tot het feit dat het bij short gaan ook mogelijk is om de posities te hedgen. Hedgen betekent het afdekken van een bepaald financieel risico van een investering door het uitvoeren van een andere investering. Door shortposities af te dekken tegenover gekochte aandelenposities is het mogelijk om het marktrisico voor het grootste deel af te dekken.
  • Het derde voordeel waar je op kan rekenen heeft betrekking tot de snelheid van de dalende koersen. Wanneer er sprake is van een stijging van een koers zal je kunnen vaststellen dat deze zich doorgaans kenmerkt door langzame bewegingen. Dat geldt niet voor een dalende beurs. Dan is er dan ook vooral sprake van een tegenovergestelde situatie.

Zijn er ook nadelen verbonden aan short selling?

Er zijn zeker niet alleen maar voordelen verbonden aan short gaan. Hoeveel potentieel deze manier van beleggen in de praktijk dan ook met zich mee mag brengen, er zijn zeker en vast ook enkele niet onbelangrijke nadelen waar je aandacht aan zal willen besteden. Het spreekt voor zich dat we je ook deze nadelen niet willen onthouden.

  • Het potentiële verlies dat je bij short selling loopt is eigenlijk onbeperkt. Indien je long gaat en dus met andere woorden speculeert op een stijging van de koers is het zo dat je enkel en alleen je inleg kwijt kan zijn. Dit uiteraard wanneer er niet is gekocht op marge. De prijs kan immers in deze situatie niet onder nul zakken. Bij een shortpositie geldt deze beperking niet. Daarbij is het theoretische verlies dan ook in principe oneindig. Een aandeel kan in theorie namelijk ongelimiteerd blijven stijgen.
  • Bij aandelen shorten dien je als belegger altijd een bepaalde rente te betalen. De kostprijs die je betaalt voor het lenen van aandelen is steeds terug te vinden in het brokerspaneel waar je gebruik van maakt. Belangrijk om te weten is dat de intrestvoet verschilt per aandeel. Ze kan ook dag op dag aanzienlijk verschillen omwille van de invloed van vraag en aanbod.
  • Een derde zeer belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden bij het shorten van aandelen heeft te maken met de uitbetaling van dividenden. Een dividend is een periodieke uitbetaling die gebeurt aan de aandeelhouders en die afkomstig is uit de gerealiseerde winst van de onderneming. Indien je beschikt over een shortpositie op het ogenblik dat het bedrijf een bepaald dividend uitkeert dien jij dat bruto dividend te betalen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat dit dividend afgaat van de koers waardoor er eigenlijk concreet niet zo heel erg veel voor jou verandert.

Wat is een short squeeze?

Wanneer je vaker aan short selling gaat doen is de kans ongelofelijk groot dat je op een zeker ogenblik geconfronteerd zal worden met de term ‘short squeeze’. Shorters sluiten hun positie af door het terugkopen van aandelen. Op het ogenblik dat zij dit allemaal samen doen, bijvoorbeeld als gevolg van positief nieuws, kan dat er voor zorgen dat de koers plots een serieuze stijging zal laten optekenen. Een dergelijke situatie heeft er in het verleden reeds meermaals voor gezorgd dat beleggers in de problemen zijn gebracht. Het is dus steeds zeer belangrijk om hier op z’n minst de nodige aandacht aan te besteden.

Wanneer is short gaan voor jou een potentieel interessante keuze?

Overweeg jij ook om short selling te gaan toepassen? Dan dien je er wel rekening mee te houden dat deze vorm van beleggen toch net even wat anders werkt in vergelijking met het long gaan op aandelen. In principe is short gaan net het omgekeerde van aandelen kopen. Echter is het vooral zo dat de risico’s aanzienlijk groter zijn. Je kan namelijk in de praktijk een aanzienlijk bedrag meer verliezen dan hetgeen je zelf hebt ingelegd. Omwille van deze reden is het zo dat short selling enkel en alleen wordt aanbevolen voor ervaren beleggers die zich goed bewust zijn van hetgeen waarmee ze bezig zijn. Niet alleen beleggingservaring, maar bovendien ook een hoge risicoacceptatie zijn twee absolute sleutelfactoren waarover je dient te beschikken. Is dat niet het geval? Dan is er voor kiezen om te gaan shorten voor jou wellicht niet interessant en wellicht zelfs gevaarlijk voor je financiële situatie.