Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Informatie Kolen

Eén van de door de jaren heen vaakst besproken grondstoffen wanneer het aankomt op beleggen zijn ongetwijfeld kolen. Het is namelijk zo dat er vanuit de verschillende overheden ter wereld alles aan wordt gedaan om het gebruik van kolen binnen diverse sectoren zoveel mogelijk te ontmoedigen. Bovendien is het ook zo dat men tracht beleggers aan te sporen om niet of in ieder geval zo weinig mogelijk in deze grondstof te investeren. Dit heeft in het verleden, bijvoorbeeld in het jaar 2014 gezorgd voor een aanzienlijke duik van de waarde waar kolen over beschikken. Ben jij als belegger toch geïnteresseerd om in kolen te beleggen omdat jij hier wel nog een interessante markt voor ziet? In dat geval vertellen je op deze pagina graag waar je rekening mee dient te houden op vlak van in kolen beleggen.

DEGIRO beleggen

Waarom beleggen in kolen nog altijd interessant kan zijn

Voordat je gaat beleggen in kolen is het van belang om er rekening mee te houden dat er verschillende soorten van kolen bestaan. Wat dit betreft wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds ’thermal coal’ (steenkool welke wordt gebruikt voor het produceren van elektriciteit) evenals ‘coking coal’ (steenkool voor staal). Voor beide types van kolen is er dus een niet onaanzienlijke afzetmarkt voor handen die niet snel zal verdwijnen. Ondanks het feit dat het gebruik van kolen in de praktijk in vergelijking met vroeger enigszins is afgenomen is het namelijk wel zo dat er nog altijd vanuit verschillende markten een grote nood aan is.

Voor steenkool geldt bijvoorbeeld dat ze nog altijd niet alleen een goedkope, maar bovendien ook een betrouwbare energiebron vormt binnen de zogenaamde ‘emerging markets’. De energiebehoefte groeit binnen deze markt het sterkst waardoor het gebruik van steenkool er over het algemeen alleen maar in toeneemt. In India bijvoorbeeld is het steenkoolverbruik over een periode van vijf jaar zomaar even verdubbeld. Daar ligt het jaarlijkse gebruik van steenkool rond de één miljard ton. Wel is het zo dat capaciteitsreducties mogelijk een bepaalde impact zullen hebben op de vereiste hoeveelheden steenkool in de praktijk.

De nadelen van beleggen in kolen

Ondanks het feit dat beleggen in kolen vroeger werd aanzien als een potentieel zeer interessante en vaak ook verrassend weinig volatiele vorm van beleggen is daar door de jaren heen verandering in gekomen. Hoe komt dit precies? Zeer eenvoudig. Vroeger waren de regels met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen veel minder streng dan vandaag de dag het geval is. Daarnaast is het ook zo dat de concurrentie tussen aardgas en steenkool behoorlijk is toegenomen. Altijd vaker wordt er de kaart getrokken van aardgas en dat komt de vraag naar kolen uiteraard niet ten goede. Bovendien is het ook nog eens zo dat er voor wat kolen betreft sprake is van een overproductie. Dit zorgt er voor dat er vaak meer aanbod dan vraag is en dat komt de kolenkoers uiteraard niet bepaald ten goede, in tegendeel.

  • Overproductie zorgt voor relatief weinig potentieel voor wat de kolenprijs betreft;
  • Toenemende concurrentie met aardgas en strengere regels voor uitstoot maken toekomst van kolen onzeker;

Hoe beleggen in kolen?

Speculeren op de kolen koers op korte termijn kan je het beste doen door gebruik te maken van een zogenaamde CFD. Er voor kiezen om gebruik te maken van deze indirecte beleggingsmethode zorgt er onder meer voor dat je met een beperkter budget aanzienlijk grotere posities kan innemen in kolen. Wanneer je op zoek bent naar een manier om op korte termijn te beleggen in kolen kan er voor kiezen om gebruik te maken van CFD’s dan ook zeker en vast een optie zijn die het overwegen meer dan waard is. Er is echter meer.

Het is namelijk naast bovenstaande ook mogelijk dat je er voor wil kiezen om direct in kolen te beleggen. Ook dat is natuurlijk geen probleem. Je kan in dit geval namelijk kijken in de richting van kolenmijnen. Vaak is het namelijk mogelijk om te beleggen in aandelen die voor dergelijke mijnen worden uitgegeven. Let wel, hier zijn zeker en vast bepaalde risico’s aan verbonden. Omwille van deze reden is het altijd een goed idee om na te gaan of het risicovolle aspect van beleggingen in kolen wel of niet aansluit op je beleggingsprofiel.