Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De Canadese dollar is een sterke valuta waarvan de koers in de praktijk vaak mede wordt beïnvloed door de beslissingen van haar grote buur Amerika. De CAD-koers had bijvoorbeeld aan het begin van het jaar 2018 sterk te lijden onder de beslissing van president Trump om nieuwe importheffingen te gaan doorvoeren. In het bijzonder de importheffing van 25% op de invoer van staal en 10% op die van aluminium heeft er bij de Canadezen stevig ingehakt. In slechts enkele maanden tijd tekende de Canadese dollar dan ook een verlies op van zo’n 5 procent. In principe is de CAD-koers een vrij stabiele koers die niet aan zeer grote schommelingen onderhevig is. Is ze ook interessant om in te beleggen? Je ontdekt het hier!

DEGIRO beleggen

Relatief beperkte volatiliteit

In de basis is de Canadese dollar net als de euro een valuta waar een beperkte volatiliteit voor geldt. Wel is het belangrijk om er als belegger rekening mee te houden dat beslissingen die worden genomen tussen de Canadese overheid en de Amerikaanse en Mexicaanse overheid meteen een bepaalde impact kunnen hebben op de koers. Toen er door de VS werd besloten om nieuwe importheffingen door te voeren betekende dat meteen een negatief sentiment voor de Canadese dollar. Later in het jaar 2018 werd er evenwel een nieuw handelsakkoord ondertekend tussen de drie landen (Canada, Mexico en de Verenigde Staten) waardoor de koers terug een heropleving kende ten opzichte van de euro.

Dat de banden met de Verenigde Staten voor Canada, zeker op handelsgebied van cruciaal belang zijn blijkt ook uit de houding van de Canadese centrale bank. Op het ogenblik dat er sprake is van onzekerheid tussen beide landen weerhoudt ze zich er namelijk van om bijvoorbeeld renteverhogingen door te voeren. Op het ogenblik dat je er voor kiest om te beleggen in de CAD is het dus van cruciaal belang om de berichtgeving tussen de VS en Canada op de voet te volgen. Dit in het bijzonder voor kortlopende beleggingen.

Hoe beleggen in de Canadese aandelen of CAD?

Op het moment waarop je beslist om een belegging te doen in de Canadese dollar moet je jezelf de vraag stellen of je deze belegging wenst te doen op korte of op lange termijn. In het eerste geval kan je kijken in de richting van bijvoorbeeld een CFD. Ondanks het feit dat dit een risicovol beleggingsproduct is wordt ze door menig aantal belegger geprofileerd als korte termijn beleggen in de Canadese munteenheid. Wil je graag op langere termijn beleggen in de Canadese dollar en is het jouw plan om die belegging bij wijze van diversificatie te doen? In dat geval lenen andere beleggingsmogelijkheden zich daar wellicht beter voor.

Een manier om over de lange(re) termijn te beleggen in de CAD is bijvoorbeeld door gebruik te maken van een termijnrekening. De rendementen op dergelijke rekeningen zijn evenwel (afhankelijk van het instapmoment uiteraard) doorgaans relatief beperkt. Een mogelijk alternatief kan worden gezocht in obligaties waar een vast rendement over wordt toegekend. Voor beleggers die bereidt zijn om meer risico te nemen kan het eventueel ook het overwegen waard zijn om te kijken in de richting van Canadese aandelen. Let op, in dit laatste geval is er sprake van twee mogelijke risico’s. Zo is er niet alleen het koersrisico van het aandeel in kwestie, maar ook van de Canadese dollar als munteenheid ten opzichte van de euro.

Beleggen in CAD bij een CFD broker

Wil jij graag op korte termijn inspelen op een mogelijke koersstijging van de Canadese dollar? In dat geval is het altijd een mogelijkheid om er voor te kiezen om gebruik te maken van zogenaamde CFD’s. Een belegging doen door middel van een EUR/CAD CFD zorgt er voor dat je op korte termijn reeds kan profiteren een interessante winst. Je moet er uiteraard wel rekening mee houden dat een CFD een hefboomproduct is. Dit betekent dat de koers zowel snel erg positief, maar ook bijzonder negatief kan uitdraaien. Wil jij graag beleggen in de Canadese dollar door middel van een CFD? Dan is het mogelijk om daarvoor een beroep te doen op een gespecialiseerde CFD-broker zoals bijvoorbeeld Plus500.

canadese aandelen