Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De zogenaamde AEX Index is de belangrijkste beursindex van Nederland. De index is een verzameling van de 25 grootste aandelen volgens marktkapitalisatie op de Amsterdamse effectenbeurs. Het is het zogenaamde gewogen gemiddelde van de koersen die deze aandelen realiseren welke wordt gebruikt als actuele stand AEX. De bedrijven die over een middelgroot karakter beschikken staan genoteerd in de AMX Index. De kleinste aandelen maken deel uit van de AScX Index. De Amsterdamse effectenbeurs maakt deel uit van de Euronext welke eveneens de aanbieder is van de AEX-index.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

De oprichting van de AEX index vond plaats op 4 maart 1983. In eerste instantie had de naam ‘EOE-index’. Ze werd bij de oprichting dan ook vernoemd naar de toenmalige optiebeurs, namelijk de ‘European Options Exchange’. De index werd opgericht naar een idee van de toenmalige directeur van de optiebeurs, namelijk ‘Tjerk Westerterp’. Hij had het concept gezien in de Verenigde Staten waarna het hem wel een goed idee leek om opties verhandelbaar te maken op een beurs. De komst van de uitgerekende AEX-index zorgde er voor dat optiehandel op de index mogelijk werd gemaakt. De AEX had dan ook als primeur om als eerste aandelenindex in Europa continue uitgerekend te worden. Vervolgens zouden enkele jaren later ook onder meer de Duitse DAX evenals de Franse CAC 40 volgen.

De lancering van de EOE-index zorgde er voor dat beleggers vanaf dat ogenblik over de mogelijkheid kwamen te beschikken om te speculeren op de bewegingen die de beurs maakte als geheel. Enkele van de 13 aandelen welke in eerste instantie waren opgenomen in de AEX luisterden naar namen zoals bijvoorbeeld ABN, Ahold, Heineken, KLM, Philips en Unilever. De AEX ging officieel van start op de tweede handelsdag van de maand maart in het jaar 1983.

Voor het bepalen van de waarde van de index werd er echter voor gekozen om terug te keren naar de stand op de eerste handelsdag van het jaar. Deze bedroeg op dat ogenblik 100 punten. Naarmate de jaren vorderden werd er voor gekozen om de index verder uit te breiden tot het huidige aantal van 25 fondsen. De naam van de EOE-index werd tot slot officieel veranderd in AEX op 1 januari 1994.

Berekening van de index

De AEX omvat de 25 grootste aandelen of fondsen welke genoteerd staan aan de Amsterdamse beurs.  Om te bepalen welke fondsen in aanmerking komen voor opnamen in de AEX index worden de fondsen gerangschikt naar handelsomzet van het aandeel. De handelsomzet is in principe min of meer hetzelfde als de gemiddelde koers welke door een aandeel wordt gerealiseerd vermenigvuldigd met het verhandelde volume. De 25 AEX fondsen die uiteindelijk verkozen worden beschikken in principe steeds over het grootste handelsvolume.

Voor het zogenaamde wegen van de AEX wordt er niet gekeken naar het handelsvolume. In plaats daarvan wordt er een wegingspercentage toegekend gebaseerd op de marktkapitalisatie. Hierbij wordt er rekening gehouden met de zogenaamde free float, beter bekend als het percentage aandelen welke niet in vaste handen zit, maar wel vrij kan worden verhandeld. Er is vastgesteld dat het gewicht van de individuele AEX fondsen niet groter mag zijn dan 15 procent. Dit is belangrijk, want op deze manier wordt de invloed binnen de index van zeer grote ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Royal Dutch Shell, aanzienlijk ingeperkt.

Hoe beleggen in de AEX?

De stand AEX vandaag is eenvoudig op te volgen. Deze actuele stand is belangrijk omdat ze weergeeft hoeveel waarde alle AEX fondsen samen op dat ogenblik vertegenwoordigen. Op het ogenblik dat je gaat beleggen in de AEX index is het interessant om er rekening mee te houden dat er verschillende van deze index afgeleide producten bestaan. Het gaat hierbij concreet om zowel futures als opties en trackers. Door gebruik te maken van de FTI future is het bijvoorbeeld zeer eenvoudig mogelijk om één keer te beleggen in het volledige mandje met AEX fondsen. Bovendien is het eveneens zo dat er sprake is van een levendige handel in opties op de AEX-index. Deze opties waren in eerste instantie ook de reden waarom er in 1983 voor werd gekozen om de AEX index op de markt te lanceren.

Tot slot is het eveneens mogelijk om te beleggen in de AEX door middel van een tracker. Het betreft hier eigenlijk een aandeel welke de index in kwestie zo goed mogelijk volgt. Omwille van deze reden wordt er in de praktijk vaak verwezen naar beleggen in een indextracker als indexbeleggen. Door te beleggen in de AEX index door middel van een tracker is er eigenlijk sprake van een passieve manier van beleggen. Eender op welke manier je ook in de AEX wenst te beleggen, de actuele stand AEX vandaag volgen is altijd een aanrader.