Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De HangSeng of de Hang Seng Index is een aandelenindex welke de ontwikkelingen weergeeft van de aandelenmarkt in Hong Kong. De index werd opgezet aan het einde van het jaar 1969 door Hang Seng Services. Het betreft hier een dochterbedrijf van de bekende Hang Seng Bank. De index bestaat in totaliteit uit 50 van de grootste en tevens ook meest liquide bedrijven welke op de beurs van Hong Kong zijn terug te vinden. Bedrijven kunnen evenwel niet zomaar in de index worden opgenomen. Om hier aanspraak op te kunnen maken dienen ze dan ook aan verschillende, strikte eisen te voldoen.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

De Hang Seng Index bestaat zoals in de inleiding van deze pagina reeds vermeld uit 50 aandelen. Het betreft hier de 50 grootste en tevens ook meest liquide aandelen die staan genoteerd aan de beurs van Hong Kong. Bedrijven dienen ten minste voor een periode van twee jaar te voldoen aan de vooropgestelde eisen om genoteerd te kunnen worden aan de index. Tot in september 2014 werd er voor gekozen om het gewicht van de aandelen die deel uitmaakten van de index te limiteren tot 15 procent. In september 2014 kwam daar dus verandering in. Nadat er een overgangsperiode van een jaar was ingelast werd er met ingang van september 2015 een limiet ingevoerd van 10 procent. De gewichten die worden gehanteerd worden in de praktijk bepaald op basis van de zogenaamde free float marktkapitalisatie.

In principe is het mogelijk voor alle aandelen die genoteerd staan aan de beurs van Hong Kong om opgenomen te worden in de HangSeng index. Het gaat hierbij bovendien ook om de zogenaamde H-aandelen evenals de zogenaamde Red Chips. Kenmerkend voor de HangSeng index is wel dat in het bijzonder bedrijven uit het financiële segment sterk vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij niet alleen om banken, maar ook om verzekeraars. In het verleden, bijvoorbeeld in juli 2018 namen de financiële instellingen op een zeker ogenblik een totaal gewicht van om en bij de 50 procent in beslag. Op dat ogenblik was HSBC goed voor het grootste gewicht in de index met 10,5 procent.

Berekening van de index

De beginstand van de Hang Seng Index werd in het jaar 1964 vastgesteld op 100 punten. Het betreft hier dus voor alle duidelijkheid een paar jaar voordat de daadwerkelijke publicatie van de index plaats heeft gevonden. Een belangrijk dieptepunt uit de geschiedenis van de index werd gerealiseerd in het jaar 1967. Toen noteerde de index immers slechts aan 58,61 punten. De 10.000 puntengrens werd voor het eerst bereikt en bovendien ook meteen doorbroken op 6 december 1993. De 20.000 puntengrens volgde vervolgens op 29 december van het jaar 2006 en de 30.000 puntengrens was uiteindelijk aan de beurt op 18 oktober van het jaar 2007.

Voordat een aandeel kan worden opgenomen in de Hang Seng Index dient ze aan verschillende, strikte eisen te voldoen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat het aandeel in kwestie ten minste 24 maanden opgenomen dient te zijn op de beurs van Hong Kong. Dat is echter niet alles. Daarnaast dient ze namelijk ook toe te behoren aan de groep met aandelen welke deel uitmaken van de top 90% op vlak van marktwaarde van alle gewone aandelen. Daarnaast moet het aandeel eveneens deel uitmaken van de top 90% van de totale omzet die wordt gerealiseerd op de Stock Exchange van Hong Kong Limited “SEHK”.

Hoe beleggen in de HangSeng?

Beleggen in de HangSeng is mogelijk op tal van verschillende manieren. Er bestaan dan ook heel wat van de index afgeleide producten. Het gaat hierbij niet alleen om de populaire futures, maar ook om bijvoorbeeld trackers evenals speciale exchange-traded funds. Voor passieve beleggers kan het wellicht een mogelijke aanrader zijn om te kijken in de richting van een tracker. Het betreft hier een beurs gerelateerd product welke eigenlijk tracht om de index op een zo optimaal mogelijke manier te volgen. Ben jij iemand die er toch meer van houdt om wat actiever te gaan beleggen? In dat geval is het wellicht meer aan te raden om te kijken in de richting van bijvoorbeeld de futures die op de Hang Seng Index worden aangeboden.