Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De Shanghai Index of SSE Composite Index is een aandelenindex bestaande uit alle aandelen welke worden verhandeld op de Shanghai Stock Exchange. De zogenaamde ‘base date’ is vastgesteld op datum van 19 december 1990. De daadwerkelijke lancering van de index heeft evenwel pas plaatsgevonden op 15 juli 1991. Gezien de ruime samenstelling van deze index is het zo dat er wordt gesteld dat deze index een goede weerspiegeling realiseert van de Chinese economie. Het hoeft bovendien wellicht ook niet te worden benadrukt dat de Shanghai Index een zeer belangrijke index is voor beleggers van over de hele wereld die in de Chinese markt willen participeren.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

De oprichting van de Shanghai Index is gebeurd op 19 december 1990. Officieel is ze evenwel pas van start gegaan op 15 juli 1991. Bij de start van de index werd er een beginwaarde aan toegekend van 100 punten. Er werd voor gekozen om de index zo toegankelijk mogelijk te maken voor internationale beleggers. Dat lijkt voor de hand liggend, maar in China gelden vaak andere regels. De SSE Composite Index bestaat dan ook uit niet één, maar wel twee soorten aandelen waarvan slechts de B-aandelen internationaal verhandelbaar zijn.

Berekening van de index

Dat de Shanghai Index algemeen wordt aanzien als een belangrijke graadmeter voor de Chinese economie is het gevolg van het feit dat ze bestaat uit alle aandelen (zowel A als B) welke staan genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange. Het gewicht van de aandelen welke deel uitmaken van de SSE Composite Index wordt bepaald aan de hand van de marktkapitalisatie. Alle aandelen welke staan genoteerd aan de STE komen in aanmerking om genoteerd te worden in de SSE Composite Index. Bij beleggers zal het meteen opvallen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten van aandelen. Dit heeft te maken met het feit dat niet zomaar alle aandelen op de Chinese beurs vrij verhandeld kunnen worden door buitenlanders.

Bij het aanschouwen van de SSE Composite Index zal je kunnen vaststellen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds A-aandelen en anderzijds B-aandelen. De zogenaamde A-aandelen kunnen uitsluitend door Chinese beleggers worden verhandeld. De beschikbaarheid van B-aandelen zorgt er voor dat ook buitenlandse beleggers kunnen participeren in het bedrijf dat in de SSE Composite Index is opgenomen.

Opvallend is ook dat er binnen de Shanghai Index gebruik wordt gemaakt van twee verschillende noteringen. In eerste instantie zijn er bijvoorbeeld de A-aandelen welke in renminbi worden genoteerd terwijl de B-aandelen in Amerikaanse dollars noteren. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat er bij de B-aandelen een omrekening gebeurt in renminbi waarna ze pas in de indexberekening opgenomen kunnen worden.

Hoe beleggen in de Shanghai Index?

Beleggen in de Shanghai Index kan op meerdere manieren gebeuren. In eerste instantie is het bijvoorbeeld een mogelijkheid om gebruik te maken van een future. Voor de meer passieve belegger kan het echter ook een mogelijkheid zijn om te kijken in de richting van een tracker. Door gebruik te maken van een tracker wordt er in principe volledig gespeculeerd op de bewegingen die de achterliggende index maken. Indien je niet actief bezig wil zijn met het opvolgen van jouw belegging(en) is dit wellicht de meest voor de hand liggende keuze.

Buiten bovenstaande mogelijkheden zou je er natuurlijk ook nog voor kunnen kiezen om te beleggen in de Shanghai Index met een CFD. Om gebruik te maken van CFD’s is het altijd belangrijk om een beroep te doen op een betrouwbare CFD broker. In het bijzonder Plus500 is op dit vlak een interessante partij waar je als belegger naar zou kunnen kijken. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat er op de markt meer dan voldoende mogelijkheden bestaan om te kunnen beleggen in de Shanghai Index.