Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De VIX Index of zogenaamde ‘volatility index’ is een bijzonder vaak besproken onderwerp onder beleggers. Het is opvallend dat er in de media vaak naar deze index wordt verwezen als zijnde de ‘angstindex’. Er heerst een waas van mysterie rond deze index. Menig aantal mensen die betrokken zijn bij de financiële of beleggerswereld begrijpen dan ook vaak niet helemaal waar deze index nu precies voor staat en wat ze weergeeft. Is dit ook voor jou nog een raadsel? Dan kan de informatie op deze pagina je daar wellicht bij verder helpen.

DEGIRO beleggen

Wat is de VIX Index precies?

In de praktijk is het zo dat de VIX Index dienst doet als maatstaf voor de te verwachten volatiliteit van de S&P 500 index. De koers waar de VIX Index over beschikt wordt afgeleid uit opties welke zich op de index bevinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van opties welke beschikken over een looptijd van tussen de 23 en 37 dagen tot de vervaldag. Vervolgens wordt er op basis hiervan een gemiddelde berekend van de zogenaamde ‘implied volatility’ voor 30 daagse opties welke deel uitmaken van de S&P 500 index.

Het belang van de VIX Index voor beleggers

De bewegingen welke gemaakt worden op de beurs door aandelen en zogenaamde indices vertonen in onzekere tijden een woeliger karakter. Beleggers slaan dan immers in paniek, het dagelijkse volume neemt toe en ook de volatiliteit scheert vaak hoge toppen. Hier staat echter tegenover dat, op het moment dat de beurs stijgt, de koersuitslagen een aanzienlijk stuk beperkter zijn. Als conclusie kan er dan ook worden gesteld dat dalende beurzen gepaard gaan met een aanzienlijk toegenomen volatiliteit. Bij stijgende beurzen ligt de volatiliteit een behoorlijk stuk lager.

De stand waar de VIX Index over beschikt maakt voor beleggers ook de te verwachten dagelijkse beweging in de onderliggende index duidelijk. Noteert de stand van de VIX Index bijvoorbeeld op een waarde van 20? In dat geval kan er op basis hiervan een berekening worden uitgevoerd voor de dagelijkse koersuitslagen. Om de VIX stand terug te rekenen naar de te verwachten beweging op dagbasis wordt er voor gekozen om de stand te delen door 16. Het getal 16 is uiteraard niet zomaar een willekeurig getal. Op het ogenblik dat de vierkantswortel wordt genomen van het aantal handelsdagen welke deel uitmaken van één jaar (aldus 256) komen we op 16 uit.

Concreet zorgt bovenstaande situatie er voor dat een actuele VIX stand van 20 punten duidelijk maakt dat er rekening wordt gehouden met een dagelijkse beweging van 1,25 procent voor de S&P 500 index. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de stand waar de VIX Index over beschikt eveneens een bepaalde invloed heeft op de optiepremies. Een stijgende volatiliteit heeft als gevolg dat ook de optieprijzen zullen toenemen. Dit is ook logisch aangezien de verkoper van een optie een aanzienlijk groter risico loopt op het ogenblik dat de bewegingen op de beurzen toenemen. De kans dat de door jou aangekochte optie in-the-money uiteindelijk vervalt neemt uiteraard ook toe.

Is er ook sprake van een VIX Index op de AEX?

In de praktijk wordt er door beleggers bij een verwijzing naar de VIX Index in 99% van de gevallen verwezen naar de VIX Index die is gekoppeld aan de S&P 500. Dit gezegd zijnde betekent uiteraard niet dat dit de enige index is die er bestaat, in tegendeel. Ook voor andere grote indices, valutaparen evenals grondstoffen bestaat er een volatiliteitsindex. Een bekend alternatief voorbeeld van zo’n index is de AEX Volatility Index. Deze index heeft zoals de naam reeds laat vermoeden betrekking op de Amsterdamse AEX. Deze beschikt over de zogenaamde tickercode ‘VAEX’. De bekendste volatiliteitsindex welke zich bevindt op de Europese beleggersmarkt is de VSTOXX Volatility Index. Deze beschikt over een onderliggende waarde welke is gebaseerd op de breed samengestelde Euro Stoxx 50 Index.

Hoe beleggen in een VIX Index?

Het spreekt voor zich dat er in de praktijk ook verschillende afgeleide producten bestaan van de VIX index waarmee je kan gaan beleggen. De populairste keuze op dit vlak is ongetwijfeld de VIX future. Door het innemen van een long- of shortpositie in deze future is het mogelijk om in te spelen op niet alleen een stijgende, maar ook een dalende volatiliteit.

Niet alleen voor de Amerikaanse VIX Index is een future beschikbaar, dit geldt ook voor de Europese variant. Toch is er sprake van een belangrijk verschil tussen beiden. De VIX beschikt immers over een multiplier van 1000 terwijl de futures welke staan genoteerd aan de Euro Stoxx 50 over een multiplier beschikken van 100.

Het spreekt voor zich dat je er niet uitsluitend voor kan kiezen om gebruik te maken van futures om te beleggen in de VIX Index. Wat namelijk bovendien ook te denken van andere afgeleide producten zoals bijvoorbeeld opties of hefboomproducten? Wanneer een hefboomproduct jouw voorkeur wegdraagt betekent dit dat je er ook voor kan kiezen om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een turbo of een sprinter. Tot slot vormen ook ETF’s uiteraard een mogelijkheid die het overwegen waard kan zijn.