Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Wanneer je geïnteresseerd bent in beleggen is de kans ongelofelijk groot dat je al eens eerder zal hebben gehoord over de ‘MSCI World Index’. Het betreft hier namelijk in de praktijk een index die veelvuldig wordt gebruikt door institutionele beleggers en hedge funds als benchmark. Bij de particuliere beleggers wordt er in principe aanzienlijk minder aandacht besteed aan deze index. Het is nochtans in de praktijk een prima aandelenindex voor de meer defensieve belegger die tegelijkertijd toch wil kunnen profiteren van stijgende aandelenmarkten. Dit terwijl ze zich eigenlijk wel liever niet bezig willen houden met een aandelenselectie. Zou jij ook graag meer te weten willen komen over de MSCI World Index en wat deze index nu precies voor jouw portefeuille kan betekenen? Dan is het zeker de moeite waard om je even te verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie!

DEGIRO beleggen

Kan je zelf gaan beleggen in de MSCI World Index?

Er is een goede reden voor dat er wanneer er wordt gesproken over een aandelenindex er in het merendeel van de gevallen wordt verwezen naar de MSCI World Index. Voor deze index geldt namelijk dat haar koers in de praktijk wordt bepaald door zomaar even 1.636 verschillende aandelen die allemaal afkomstig zijn uit Westerse landen. De aandelen die zijn opgenomen in deze index zijn dan ook onder meer afkomstig uit landen zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada, België, Oostenrijk en Denemarken en Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, etc. De samenstelling van de index gebeurt overigens door één van de meest gerenommeerde financiële instanties ter wereld. We hebben het hierbij dan ook over Morgan Stanley Capital International. De index werd voor het eerst samengesteld in het jaar 1969 en werd opgestart met 100 punten. Op moment van schrijven is de actuele koers gelegen rond de 2000 punten. Helemaal niet slecht dus!

Uit welke aandelen bestaat deze index precies?

Het spreekt voor zich dat de MSCI World Index, niet in het minst door haar omvang, een ongelofelijk sterk gediversifieerde index is. Dit betekent dat er binnen deze index een spreiding gebeurt over heel wat  verschillende factoren. Op moment van schrijven ziet deze spreiding er in de praktijk zo uit:

 • De financiële sector met 16,2 procent;
 • De technologische sector met 14,93 procent;
 • De gezondheidszorg met 13,36 procent;
 • De industriële sector met 10,93 procent;
 • De consumenten sector met 10,44 procent;
 • De sector van de consumptiegoederen met 8,66 procent;
 • De communicatie sector met 8,29 procent;
 • De energiesector met 5,94 procent;
 • De sector van de grondstoffen met 4,62 procent;
 • De nutssector met 3,45 procent;
 • De vastgoedsector met 3,20 procent;

Het spreekt voor zich dat de top 10 van aandelen binnen deze index jaarlijks kan veranderen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er een duidelijk overwicht in bestaat vanuit de Verenigde Staten. Afhankelijk van jaar tot jaar bestaat de top 10 dan ook veelal voor 80 of zelfs 90 procent uit Amerikaanse bedrijven. Op moment van schrijven ziet die top 10 er als volgt uit:

 • Microsoft;
 • Apple;
 • Amazon;
 • Facebook;
 • JPMorgan & Chase;
 • Johnson & Johnson;
 • Alphabet C;
 • Alphabet A;
 • Exxon Mobil;
 • Nestlé;

Zoals bovenstaand overzicht duidelijk maakt is het op moment van schrijven zo dat negen van de tien aandelen zijn uitgegeven door Amerikaanse bedrijven. Alleen Nestlé vormt daar een uitzondering op. Het feit dat er enkel en alleen dergelijke uitermate solide aandelen in de index worden opgenomen zorgt er in de praktijk in ieder geval wel voor dat je altijd bent verzekerd van een uiterst solide basis. Ondanks het feit dat de index duidelijk sterk Amerikaans is geïnspireerd biedt ze toch met absolute zekerheid een voldoende spreiding om het risico op een terugval binnen een bepaalde sector te kunnen compenseren.

Wat is het rendement waar je op kan rekenen bij deze index?

Ben jij iemand die graag wil gaan beleggen op de lange(re) termijn? Zou je bovendien in de praktijk ook graag niet al teveel omkijken willen hebben naar jouw belegging? In dat geval kan het onder meer de moeite waard zijn om te kiezen voor een ETF met de MSCI World Index als benchmark. Op deze manier kan je namelijk binnen jouw beleggingsportefeuille werkelijk op een uitstekende manier profiteren van de evolutie die de aandelenmarkt doormaakt. Veel mensen stellen zich daarbij natuurlijk de vraag op welke rendement ze ongeveer kunnen rekenen. Dat rendement is sterk afhankelijk van het jaar in kwestie. In het verleden zijn er bijvoorbeeld zeker ook jaren geweest dat de index in het rood ging. In het jaar 2011 was er bijvoorbeeld sprake van een negatief rendement van 5,02 procent. In het jaar 2008 dook het rendement ook onder nul en was er sprake van een verlies van zomaar even 40,33 procent door toedoen van de economische crisis. In het merendeel van de andere jaren liet de index echter een zeer positief signaal zien.

Voor het jaar 2005 geldt bijvoorbeeld dat het rendement afklokte op een positief rendement van 10,02 procent. Een absoluut topjaar volgde na afloop van de financiële crisis in het jaar 2008. Een jaar later liet de index dan ook een positief eindresultaat optekenen van zomaar even 30,79 procent. Ook in het jaar 2010 deed ze het met een stijging van 12,34 procent prima. De stijgingen van deze twee jaren hebben er voor gezorgd dat de negatieve balans van in het jaar 2008 kon komen te verdwijnen. Ook in de jaren 2013 en 2017 werd er met respectievelijk 27,37 en 23,07 procent een uitstekend rendement gerealiseerd.

Beleggen in de MSCI World Index met een ETF

In de praktijk wordt er om te beleggen in de MSCI World Index veelvuldig gebruik gemaakt van een zogenaamde ETF of tracker. Wij hebben hieronder in ieder geval even een selectie gemaakt van wat enkele van de potentieel meest interessante ETF’s kunnen zijn indien je een belegging in deze index overweegt. Of een ETF als al dan niet interessant wordt beschouwd voor wat het uitvoeren van een belegging betreft is in de praktijk sterk afhankelijk van verschillende factoren. Hierbij wordt er dan ook concreet gekeken naar zaken zoals bijvoorbeeld:

 • Het rendement van de voorbije doorgaans vijf jaar;
 • De jaarlijkse kosten die door de ETF in rekening worden gebracht;

Veel mensen houden met bovenstaande factoren nog steeds te weinig rekening. Toch zijn ze van cruciaal belang om te kunnen bepalen in welke mate je kan rekenen op een mogelijks rendement met je ETF of niet. In ieder geval, enkele bekende ETF’s waar je voor zou kunnen kiezen voor het uitvoeren van een investering in de MSCI World Index zijn de volgende:

 • De Xtrackers MSCI World Swap 1C;
 • De iShares Core MSCI World U.ETF;
 • De AIS-Amundi Index MSCI World UCITS ETF;
 • De HSBC MSCI World UCITS ETF XETR;

Hou er rekening mee dat bovenstaande ETF’s op moment van schrijven interessant kunnen zijn om mee te gaan beleggen in de MSCI World Index, maar dat dit op elk ogenblik in de toekomst zou kunnen veranderen. Altijd even goed de actuele cijfers of gegevens van de verschillende ETF’s controleren is in de praktijk dan ook altijd de moeite waard.

Zijn er ook nadelen verbonden aan de MSCI World Index?

Een belangrijke reden waarom heel wat mensen er in de praktijk voor kiezen om te gaan beleggen in een index zoals de MSCI is terug te vinden in het feit dat men wil kunnen rekenen op een zo optimaal mogelijke spreiding. In het bijzonder wanneer we de top 10 meer in detail gaan bekijken kunnen we eigenlijk vaststellen dat er van een echt optimale spreiding door de dominantie van bepaalde landen eigenlijk geen sprake is. In het bijzonder de Amerikaanse aandelen zijn veelal bepalend voor de daadwerkelijke opbouw van de index. Er is zeker en vast wel sprake van een zekere spreiding, maar die spreiding wordt toch enigszins beperkt door de dominantie vanuit de Amerikaanse markt.

In totaliteit bestaat de MSCI World Index uit 1.636 aandelen die afkomstig zijn uit 23 verschillende landen. Het gaat hierbij om grote aandelen en zogenaamde mindcaps. Het wereldwijde aanbod met beleggingsproducten bestaat in de praktijk evenwel uit werkelijk tienduizenden aandelen. In principe zou 85 procent van de wereldwijde marktkapitalisatie vervat moeten zitten in de MSCI World Index. Dat is geweldig, want op deze manier kan je als belegger op de meest optimale spreiding rekenen die je, je maar kan wensen… toch? Niet helemaal.

Voor deze index geldt namelijk dat ze bestaat uit “slechts” 1.636 aandelen. Daarbij valt het vooral op dat op moment van schrijven aandelen uit opkomende economieën zoals bijvoorbeeld Brazilië niet in de index worden opgenomen. Eventueel is het natuurlijk wel mogelijk om dit probleem te verhelpen door gebruik te maken van een ETF’s die zich in het bijzonder toeleggen op de landen die niet zijn opgenomen in de MSCI World Index. Dit is zeker een optie, maar voor de beginnende belegger wellicht net wat te complex.

Zijn de bovenstaande nadelen voor jou geen spelbrekers? Dan kan je door het uitvoeren van een belegging in de MSCI World Index absoluut een niet onbelangrijke meerwaarde creëren voor jouw beleggingsportefeuille.