Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De IBEX 35 is de index waar de 35 grootste, beursgenoteerde (Spaanse) bedrijven in staan opgenomen. De aandelenindex noteert aan de Spaanse effectenbeurs ‘Bolsa de Madrid’. De samenstelling van de index gebeurt aan de hand van de zogenaamde free float marktkapitalisatie evenals het handelsvolume. Bij het samenstellen van de index wordt er een strikte limiet gehanteerd van het maximale gewicht waar een bepaald bedrijf binnen de index over kan beschikken. Deze limiet is ingesteld op 20 procent.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

De oprichting van de IBEX 35 heeft plaatsgevonden op 14 januari 1992. Dit althans officieel, want in de praktijk is het zo dat er cijfers bijgehouden worden door de index die terug gaan in de tijd tot 29 december 1989. De basiswaarde van de index is dan ook bepaald op 3000 punten. In het bijzonder de periode van 2000 tot 2007 was van groot belang voor de index. In die tijd wist ze namelijk heel wat andere indices uit het Westen achter zich te laten. Vooral de groei die de vastgoedaandelen uit de index hadden doorgemaakt had gezorgd voor een stevige boost. Een belangrijke mijlpaal voor de IBEX 35 werd bereikt op datum van 8 november 2007. Toen wist de index namelijk een totaal aantal punten van zomaar even 15.945,70 te bereiken.

Het jaar 2008 en dan meer specifiek de week waarin de januari 2008 stock market downturn had plaatsgevonden staat genoteerd als één van de donkerste pagina’s uit de geschiedenis van de index. Deze week kenmerkte zich dan ook door een extreme volatiliteit waar ook de IBEX 35 door getroffen werd. Op 21 januari 2008 dook de index binnen amper één dag dan ook 7,5 procent in het rood. Het was de tweede grootste val op de Spaanse beurs sinds het jaar 1987. Drie dagen later stond de index echter alweer 6,95 procent in het groen.

Berekening van de index

De berekening van de IBEX 35 gebeurt aldus op basis van free float marktkapitalisatie evenals het handelsvolume welke de genoteerde aandelen weten te realiseren. Het feit dat er bij het samenstellen van de index bovendien rekening wordt gehouden met een bepaald maximum gewicht waar een bedrijf over kan beschikken is belangrijk voor de stabiliteit en diversiteit van de index. De limiet van 20 procent moet er voor zorgen dat de koerswijziging van één bepaald bedrijf geen al te grote impact kan hebben op de globale evolutie van de index.

Twee keer per jaar vindt er een beoordeling plaats die uiteindelijk zal leiden tot de exacte samenstelling van de IBEX 35. Deze beoordelingen gebeuren steevast in de maanden juni en december. Op het ogenblik dat er wordt besloten om een wijziging door te voeren aan de index zal deze plaatsvinden op respectievelijk de eerste handelsdag van de maand juli of de maand januari. De beoordeling vindt plaats door het ‘Technical Advisory Committee’. Het betreft hier een comité bestaande uit niet alleen vertegenwoordigers van de beurzen- evenals derivatenmarkten, maar ook gerenommeerde experts uit zowel de academische als de financiële wereld.

Op het ogenblik dat er een beoordeling plaatsvindt wordt er steeds gekozen voor de 35 bedrijven welke in de voorbije 6 maanden het hoogste handelsvolume in euro hebben weten te realiseren. Een belangrijk criteria is wel dat de gemiddelde marktkapitalisatie van de aandelen ten minste 0,3 procent van de volledige marktkapitalisatie van de index dient te bedragen.

Hoe beleggen in de IBEX 35?

Op het ogenblik dat je gaat beleggen in de IBEX 35 is het van belang om er rekening mee te houden dat deze index hoofdzakelijk wordt gevormd door Spaanse bedrijven. We zeggen wel degelijk ‘hoofdzakelijk’, want er zijn uitzonderingen. Een opvallende naam welke bijvoorbeeld op moment van schrijven deel uitmaakt van de index is ‘ArcelorMittal’. Zij heeft haar hoofdzetel in Luxemburg en dus niet op Spaans grondgebied. Het merendeel van de andere aandelen uit de index zijn uiteraard wel Spaans getint.

Omdat de IBEX 35 uiteraard een hoofdzakelijk Spaanse index is betekent dit dat ook het politieke klimaat van Spanje een bepaalde invloed kan hebben op de (koers)evolutie van de index. Concreet zorgt dit er voor dat bijvoorbeeld de spanningen met betrekking tot een mogelijk onafhankelijk Catalonië nog wel eens een zekere impact kunnen hebben op de index. Als belegger is dit wel iets om rekening mee te houden bij het bekijken van beleggingsopportuniteiten met betrekking tot de IBEX 35.