Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De NASDAQ is een beurs welke onder het beheer valt van de Amerikaanse ‘National Association of Securities Dealers’. De beurs staat er om bekend in het bijzonder interessant te zijn voor het verhandelen van aandelen van bedrijven uit de technologiesector. De NASDAQ beurs kent niet één, maar twee specifieke zogenaamde aandelenindices. Het gaat hierbij enerzijds om de ‘NASDAQ Composite’ en anderzijds om de ‘NASDAQ-100’. De beurs werd opgericht in Amerika op 8 februari 1971.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

De handel op de NASDAQ beurs werd aangevat op 8 februari 1971. Het was op dat ogenblik ’s werelds eerste elektronische beurs. Het systeem van de NASDAQ zorgt er voor dat het mogelijk wordt voor meerdere handelaren om tegelijkertijd gebruik te maken van de communicatie-infrastructuur. Dit zorgt voor een sterke bevordering van de onderlinge concurrentie. Sinds het jaar 1999 mag de NASDAQ zich de grootste aandelenbeurs van de Verenigde Staten noemen. Dit is het gevolg van het feit dat zomaar even meer dan 50 procent van de in het land verhandelde fondsen aan deze beurs staan genoteerd. De NASDAQ is in principe opgebouwd uit twee verschillende markten. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de Nationale Markt en anderzijds de SmallCap markt.

De hoofdvestiging van de NASDAQ is terug te vinden in New York, maar er zijn verspreid over de wereld ook nog andere vestigingen terug te vinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vestiging in Japan evenals Canada. Daarnaast is er sprake van banden met de beurzen in Hong Kong evenals diverse beurzen die in Europa zijn terug te vinden. In het verleden werd er uitzonderlijk voor gekozen om de NASDAQ gedurende enige tijd te sluiten. Een belangrijk moment op dat vlak in de geschiedenis van de beurs vond plaats tussen 11 en 14 september 2001. Toen moest de beurs noodgedwongen de deuren sluiten vanwege de terroristische aanslagen in New York. In 2007 vond er een fusie plaats tussen de NASDAQ en OMX. Eén jaar later, namelijk in 2008 vond de overname plaats van de Philadelphia Stock Exchange.

Berekening van de index

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven geldt dat er voor de NASDAQ twee verschillende aandelenindices bestaan. In eerste instantie is er de NASDAQ Composite. Wanneer er sprake is van de koers van de NASDAQ is het de actuele notering van deze index die wordt vernoemd. Dit is dan ook de aandelenindex van alle in de beurs genoteerde aandelen. Dit zijn er op moment van schrijven meer dan 3.000.

De eerste keer dat de NASDAQ Composite index afsloot met een notering van meer dan 1.000 punten was op 17 juli 1995. Een belangrijke notering werd gerealiseerd op 10 maart 2000. Toen beschikte de index over een notering van 5048,62. In het bijzonder het uiteenspatten van de internetbubbel zorgde er voor dat de index op een zeker ogenblik een behoorlijk stuk van haar waarde verloor.

De tweede index waarvan sprake is aan de NASDAQ luistert naar de naam ‘NASDAQ-100’. In deze index zijn zoals de naam reeds laat vermoeden de 100 grootste fondsen opgenomen die staan genoteerd aan de NASDAQ beurs. Omwille van het feit dat de index bestaat uit zowel derivaten als exchange-traded funds kan er worden gesteld dat dit een bijzonder vaak verhandelde index is. Beide indexen van de NASDAQ kunnen potentieel interessant zijn om als belegger naar te kijken.

Beleggen in de NASDAQ

Wanneer je er voor kiest om te gaan beleggen in de NASDAQ aandelenindices is het altijd belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Specifiek voor de NASDAQ Composite geldt bijvoorbeeld dat deze index er om bekend staat over een zeer volatiel karakter te beschikken. Dit heeft alles te maken met het feit dat ze duidelijk wordt gedomineerd door aandelen uit de technologiesector. De NASDAQ Composite index is wel de oudste index van de NASDAQ. Ze bestaat dan ook reeds sinds het jaar 1971.

Ondanks het feit dat de NASDAQ Composite het vaakst in de media verschijnt en daardoor ook de grootste bekendheid geniet is het zo dat er voor de echte handel in zowel opties, futures als exchange-traded funds moet worden gekeken in de richting van de NASDAQ-100 index. De ETF welke deel uitmaakt van deze index staat zelfs bekend als het vaakst verhandelde aandeel van de Verenigde Staten. Het betreft hier uiteraard de NASDAQ QQQ.