Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De AMX Index werd opgericht in het jaar 1995 en is in het bijzonder bedoeld om de middelgrote aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs te vertegenwoordigen. De AMX Index kenmerkt zich door het hanteren van een eigen wegingsfactor. De 25 fondsen welke deel uitmaken van deze index worden vermenigvuldigd met hun wegingsfactor. Vervolgens wordt alles bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 100 om tot de uiteindelijke berekening van de AMX te komen. Op het ogenblik dat er sprake is van een bijzondere gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een splitsing van aandelen, wordt er voor gekozen om de wegingsfactoren tussentijds aan te passen.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

Voor de oprichting van de AMX Index moeten we terug naar het jaar 1995. In principe werd deze index opgericht als het kleine broertje van de AEX. Er bleek nood te zijn aan een extra index waarin bedrijven konden worden opgenomen die geen listing hadden verkregen binnen de AEX. Omwille van deze reden is de AEX opgebouwd uit de tweede reeks van 25 aandelen die worden bepaald op basis van het handelsvolume. Het spreekt voor zich dat ook binnen deze index alle belangrijkste sectoren talrijk zijn vertegenwoordigd.

Een belangrijk punt om rekening mee te houden voor investeerders is dat de AMX door de jaren heen een flink stuk volatieler is gebleken ten opzichte van de AEX. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de in de AMX opgenomen ondernemingen middelgrote bedrijven zijn. Voor de AEX index geldt op haar beurt dat het eigenlijk gaat om echte multinationals. Vindt er een herstel plaats? Dan kan er doorgaans wel worden opgemerkt dat deze zich sneller zal doorzetten binnen de AMX Index dan in de AEX.

Berekening van de index

De AMX Index is een aandelenbeurs aan de Amsterdamse effectenbeurs welke er om bekend staat de middelgrote aandelen te vertegenwoordigen. De index wordt elk jaar bepaald. De eerste daadwerkelijke handelsdag nadat er een verandering is doorgevoerd is de derde vrijdag van maart. Het is perfect mogelijk dat er ook tussentijds voor wordt gekozen om de index aan te passen. Dergelijke aanpassingen kunnen onder meer gebeuren in juni, september evenals december. Bovendien is het eveneens zo dat de verschillende bedrijven welke deel uitmaken van de AMX Index allen over hun eigen, specifieke wegingsfactor beschikken.

Elke onderneming die deel uitmaakt van de AMX Index beschikt dus over haar eigen wegingsfactor. Deze factoren doen in de praktijk dienst als basis voor de bepaling van de totale index. Afhankelijk van het handelsvolume zal er aan de verschillende ondernemingen een eigen weging worden toegekend. Deze kan in de praktijk evenwel nooit hoger uitkomen dan 15 procent van het totaal. Op dit vlak kan er dus worden vastgesteld dat de weging bij de AMX Index relatief eenvoudig in elkaar zit. Het is bijgevolg geen vereiste om hier een ingewikkelde formule voor toe te gaan passen.

Het spreekt voor zich dat binnen de AMX alle verschillende (belangrijke) sectoren zijn vertegenwoordigd. Sinds jaar en dag valt het echter op dat er heel wat financiële dienstverlening bedrijven in de index zijn opgenomen. Enkele bekende namen op dit vlak zijn onder meer Delta Lloyd en Eurocommercial. Ook de vastgoedsector, olie & gas sector evenals de technologie en transport sectoren zijn doorgaans goed vertegenwoordigd.

Hoe beleggen in de AMX Index?

Het doen van een belegging in de AMX Index kan op meerdere manieren gebeuren. In eerste instantie heb je natuurlijk de mogelijkheid om te kiezen voor een zogenaamde tracker. Het betreft hier eigenlijk een beleggingsinstrument welke vrij slaafs de evolutie van een bepaalde index volgt. In dit geval gaat het dus om de AMX Index. Gebruikmaken van een tracker is de meest voor de hand liggende keuze voor passieve beleggers.

Een tracker is natuurlijk niet het enige beleggingsproduct waar gebruik van kan worden gemaakt om te beleggen in de AMX Index. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat je over de mogelijkheid beschikt om te beleggen in de AMX Index met behulp van futures en opties. Eveneens een mogelijkheid die je kan overwegen is door gebruik te maken van CFD’s. Voor het beleggen in de AMX Index met behulp van CFD’s kan je een beroep doen op een gespecialiseerde CFD broker zoals bijvoorbeeld Plus500.