Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De S&P 500 is een Amerikaanse aandelenindex welke er om bekend staat een bijzonder betrouwbaar beeld te schetsen van de ontwikkelingen die plaatsvinden op de Amerikaanse aandelenmarkt. De index bestaat uit de 500 grootste, Amerikaanse bedrijven waarbij er rekening werd gehouden met de marktkapitalisatie waarover ze beschikken. De index wordt zoals de naam reeds laat vermoeden samengesteld door de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Binnen de beleggerswereld is de S&P 500 een bijzonder vaak gebruikte index. Ze wordt dan ook aanzien als (nog) belangrijker dan de Dow Jones Industrial Average.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

De lancering van de S&P 500 index vond plaats op 4 maart 1957. Dit gezegd zijnde is het zo dat Standard & Poor’s reeds veel vroeger is begonnen met het opstellen van indices. Dit gebeurde voor het eerst namelijk in het jaar 1923. Hier waren in eerste instantie 233 bedrijven opgenomen. Er werd voor gekozen om deze ondernemingen op te delen in 26 verschillende sectoren. Op moment van schrijven is het zo dat de S&P 500 index bestaat uit niet minder dan 90 sectoren. In het jaar 1988 werd er voor gekozen om het aantal bedrijven welke deel uitmaken van een bepaalde sector binnen de index te laten variëren. Op deze manier kon er sneller worden gereageerd op de toestand van de stelselmatig dynamischer wordende beleggers- en aandelenmarkt.

De eerste echte index van S&P werd dus al gelanceerd in het jaar 1923. De bedrijven welke in eerste instantie deel uitmaakten van deze index bleven er uiteindelijk gedurende 65 jaar op staan. In 1998 was er bij de meer uitgebreide S&P 500 index nog slechts sprake van een periode van 10 jaar. Van de 500 bedrijven welke er in de beginjaren van de S&P 500 index bij waren bleven er in het jaar 1997 nog amper 74 over. Van deze 74 ondernemingen leverden er amper 12 over deze periode een betere prestatie af dan de index op zich. Omwille van deze reden werd er in het verleden door verschillende experts gesproken over creatieve vernietiging. De meest bekende persoon die deze uitspraak deed was Richard N. Foster.

Berekening van de index

De samenstelling van de S&P 500 vertoont grote gelijkenissen met bijvoorbeeld de Nederlandse AEX-index. Dit heeft alles te maken met het feit dat beide indexen marktwaarde gewogen zijn. Echter is het wel zo dat de AEX index amper uit 25 aandelen bestaat. Dit heeft in de praktijk als gevolg dat de wegingen hierbij een behoorlijk stuk schever zijn. Het gebeurt dan ook niet zelden dat twee grote aandelen bijvoorbeeld samen 30 procent (of meer) van de index uitmaken. Hierdoor zijn het vooral deze aandelen die bepalend zijn voor de globale koers welke de index laat optekenen. Dat geldt niet voor de S&P 500 index.

Binnen de S&P 500 index kan er gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘circuit breakers’. Dit type van functie maakt het mogelijk om de handel voor een bepaalde tijd stil te leggen op tijdstippen waardop dit nodig wordt geacht. Het zorgt er in de praktijk voor dat beleggers over de mogelijkheid beschikken om even op adem te komen wanneer er zich een belangrijke en vaak onverwachte gebeurtenis heeft voorgedaan. Circuit breakers werden voor het eerst ingevoerd in het jaar 1987, meer bepaald op “Black Monday”. Toen daalde de markt namelijk in geen tijd met zomaar even 23 procent. De circuit breakers werden echter pas echt voor het eerst ingezet in het jaar 1989.

Hoe beleggen in de S&P 500 aandelen kopen?

De S&P 500 is ongelofelijk populair onder zowel analisten als beleggers. Dat analisten zoveel waarde hechten aan deze index is het gevolg van het feit dat ze eigenlijk altijd een duidelijk beeld geeft van de Amerikaanse aandelenmarkt. Daarnaast is het ook nog eens zo dat de S&P 500 future over ongelofelijk ruime openingstijden beschikt. De future is dan ook dagelijks geopend van 00h00 tot 22h15. Je dient er als belegger wel rekening mee te houden dat er telkens van 22h15 tot 22h30 een pauze van een kwartier wordt ingelast. Daarna vindt er nog een half uur handel plaats tot 23h00. Van 23h00 tot 00h00 wordt de index platgelegd.

Op het ogenblik dat er sprake is van de S&P 500 future wordt er in principe vaak mee verwezen naar de mini S&P 500. Deze mini future geniet een ongelofelijke populariteit omdat ze veel meer liquide is in vergelijking met de grotere variant. Globaal gezien kan er worden gesteld dat de S&P 500 future de meest intensief verhandelde future is op de markt. Dit betekent dan ook dat ze over een gemiddeld dagelijks volume beschikt welke rond de 2 miljoen futures is gelegen.

s&p 500 aandelen kopen