Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Arcadis is een Nederlandse advies- evenals ingenieursonderneming. Ze is verspreid over de wereld actief op vlak van infrastructuur, gebouwde omgeving evenals water en natuurlijk ook het milieu. Ondanks het feit dat ze reeds werd opgericht in het jaar 1888 ging ze tot voor 1997 door het leven onder de naam ‘Nederlandse Heidemaatschappij, Heidemaatschappij of Heidemij’. Bovendien is het zo dat de naam ‘Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij’ (of afgekort KNHM) nog steeds wordt gebruikt. Dit echter door de ideële vereniging welke werd opgericht in het jaar 1972. De onderneming heeft advies- en ingenieursdiensten als belangrijkste activiteit. Het Arcadis aandeel noteert aan Euronext en heeft als ticker ‘ARCAD’.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis bedrijf

De basis voor Arcadis werd gelegd in het jaar 1888. Het was toen dat er op 5 januari voor werd gekozen om in Arnhem de ‘Nederlandsche Heidemaatschappij’ op te richten. Deze had in eerste instantie als belangrijkste doelstelling om advies te verstrekken op vlak van ontginning van woeste gronden. Daarnaast focuste het bedrijf zich op de aanleg en in stand houding van bossen evenals het aanleggen en eveneens onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken. In het jaar 1897 koos het bedrijf er voor zich ook te gaan richten op de ontwikkeling evenals het verbeteren van de zoetwatervisserij.

Na afloop van de fusie in het jaar 1993 werd er voor gekozen om het bedrijf naar de beurs te sturen. Heidemij verkreeg op deze manier een notering aan de NASDAQ. Twee jaar later werd er bovendien eveneens voor gekozen om het bedrijf te laten noteren aan de Amsterdamse effectenbeurs. Deze staat op vandaag overigens bekend als de Euronext Amsterdam. Binnen deze beurs maakt het Arcadis aandeel deel uit van de zogenaamde AMX Index. De free float bedraagt om en bij de 75 procent en enkele grootaandeelhouders zijn terug te vinden onder de vorm van de Stichting Lovinklaan evenals de Vereniging KNHM. Arcadis behield haar notering aan de NASDAQ tot 7 juni 2007. Dit betekende echter niet het einde van de handel in Arcadis aandelen in de Verenigde Staten. De handel werd daar verder gezet via de zogenaamde over-the-counter-markt.

Een cruciale mijlpaal in het bestaan van de Arcadis onderneming volgde in oktober van 2014. Toen wist Arcadis namelijk de overname van het Britse Hyder Consulting af te ronden. Voor dit eveneens beursgenoteerde bedrijf werd een som betaald door Arcadis van om en bij de 375 miljoen euro. Dit was waarschijnlijk de belangrijkste overname tot op dat moment in de geschiedenis van Arcadis.

Kerncijfers onderneming

Arcadis wist een omzet te realiseren van 3,3 miljard euro. Dit is mooie omzet, maar helaas viel het nettoresultaat toch enigszins tegen. Deze bedroeg dan ook op de gerealiseerde omzet slechts 65,6 miljoen euro. Er werken zo’n 27.000 mensen bij het bedrijf verspreid over alle vestigingen waarover ze beschikt. Het bedrijf is bovendien een lid van de zogenaamde Next 150 index. Ze heeft meer dan 350 kantoren verspreid over de diverse landen waarin ze actief is. De geografische spreiding is ook zeer aanzienlijk te noemen. Zo zou de onderneming reeds meer dan 25.000 projecten hebben gerealiseerd in niet minder dan 70 verschillende landen. De omzet tekent zich duidelijk af over de verschillende segmenten. Zo zijn Europa en het Midden-Oosten samen goed voor 45 procent van de volledige omzet die wordt gerealiseerd. De Noord- en Zuid-Amerikaanse markt heeft een aandeel van 31 procent. Azië en Australië zijn op hun beurt goed voor 14 procent en CallisonRTKL realiseert 10 procent van de omzet.

Strategische richting

Een belangrijke evolutie die plaats heeft gevonden met betrekking tot het bedrijf Arcadis is terug te vinden in het voornemen om haar energiebezittingen in Brazilië af te bouwen. Het begon daarmee toen ze er voor koos om 53 miljoen euro af te schrijven op haar energiebezittingen in het land. Het heeft naar aanleiding van deze beslissing bovendien aangegeven het volledige advies- en ingenieursbureau te willen verkopen. Hoe de exacte strategische richting er nu precies uit zal komen te zien is ongetwijfeld voor een groot deel afhankelijk van het Braziliaanse samenwerkingsverband ALEN. De onderneming liet zelf in ieder geval optekenen dat het vooral op eigen kracht een sterkere omzetgroei wenst te realiseren. Daardoor zou ze haar onafhankelijke karakter nog extra kracht bijzetten.

Hoe aandelen van Arcadis kopen?

Investeren in Arcadis aandelen is op twee verschillende manieren mogelijk. In eerste instantie kan je de aandelen natuurlijk gewoon aankopen. Hiervoor is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende partijen waaronder met name Binck Bank, Robeco evenals DeGiro. Op het ogenblik dat je een degelijke positie wenst in te nemen in Arcadis aandelen spreekt het echter voor zich dat je daarvoor een niet onaanzienlijk budget moet voorzien. Dat is echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend, in tegendeel. Heb jij ook een eerder beperkt(er) budget voor handen? In dat geval is het mogelijks interessanter om te kijken in de richting van CFD’s. Dit beleggingsproduct wordt onder meer aangeboden door de populaire broker Plus500.