Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

ING is een financiële instelling die over de hele wereld actief is. Het bedrijf beschikt echter over een Nederlandse oorsprong. In het jaar 1991 is ING voortgevloeid uit een fusie tussen de Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep. Deze fusie zorgde er voor dat er een nieuwe naam ontstond, namelijk ‘Internationale Nederlanden Groep’. Er werd al vrij snel voor gekozen om deze naam af te korten naar I-N-G. Vervolgens besloot de onderneming om ook haar statutaire naam aan te passen naar ING Groep N.V. Voor de aandelen van dit bedrijf geldt dat ze staan genoteerd aan drie verschillende beurzen. Het gaat hierbij om de beurzen van Amsterdam en Brussel en om de New York Stock Exchange. In het verleden was er ook sprake van noteringen aan de beurzen van Parijs, Frankfurt en Zürich. In het voorjaar van 2009 werd er echter voor gekozen om deze noteringen te beëindigen. Zowel voor de New York Stock Exchange als de Euronext geldt dat ING er bij terug te vinden is onder de ticker ING.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

Voor de roots van het bedrijf ING geldt dat ze zijn gelegen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en betaaldiensten die werden aangeboden door de Nederlandse overheid. We gaan hiervoor heel lang terug in de tijd, meer bepaald naar het jaar 1845. Dit was het jaar waarin de “Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade, De Nederlanden van 1845” werd opgericht. het betrof hier een verzekeringsmaatschappij die een zeer snelle groei vertoonde en als eerste bedrijf uit Nederland buiten de landsgrenzen wist te opereren. In het jaar 1990 beschikte de maatschappij over in totaal zo’n slordige 139 agentschappen die verspreid over de wereld waren terug te vinden. Het waren deze agentschappen die de basis hebben gevormd voor het toekomstige ING.

In het jaar 1863 werd de “Nationale Levensverzekering Bank” opgericht. Dit gebeurde in Rotterdam. 100 jaar na de oprichting van deze onderneming werd er voor gekozen om een fusie aan te gaan met “De Nederlanden van 1845”. Het gevolg hiervan was de totstandkoming van de verzekeringsmaatschappij “Nationale-Nederlanden”, kortweg NN. Door de jaren heen slaagde deze maatschappij er in om haar activiteiten op wereldwijde basis te ontplooien. Een belangrijk moment in de geschiedenis van ING was de oprichting van de zogenaamde Rijkspostspaarbank. Deze bank werd opgericht met het specifieke doel om arbeiders enthousiast te maken om te gaan sparen. Ongeveer 40 jaar later, meer bepaald in het jaar 1918 werd er uiteindelijk van start gegaan met girale betaaldiensten. Dit gebeurde door middel van postkantoren. Deze diensten legden vooral de focus op middelgrote en kleine bedrijven. Deze wilden graag hun inkomsten en uitgaven regelen via de postkantoren. In het jaar 1986 vond er een privatisering plaats van de Rijkspostspaarbank en de Postchecque- en Girodienst. Hierdoor ontstond de Postbank met meer dan 7,5 miljoen particuliere klanten.

Oprichting van de ING-groep

Voor de echte oprichting van de ING-groep maken we een sprong naar het jaar 1991. Dit gebeurde door het samengaan van enerzijds de NMB Postbank Groep en anderzijds de Nationale-Nederlanden. De ING-groep kende een ongelofelijk snelle groei. De eerste grote aankoop die de groep heeft gedaan gebeurde in het jaar 1995. Het was toen dat ING er namelijk voor koos om de Britse Barings Bank over te nemen. Dit had een ongelofelijk grote impact, niet in het minst op de naambekendheid van de ING Groep. In één klap wist ze dan ook wereldwijde bekendheid te verwerven. In het jaar 1997 vond er een aanzienlijke versteviging plaats van de positie van ING binnen de Benelux. Deze versteviging verkreeg ze door het aanschaffen van de Belgische bank Bank Brussel Lambert.

De financiële crisis van het jaar 2008 trof ook het ING aandeel. Een zwarte dag in de geschiedenis van de groep was op dat vlak vrijdag 17 oktober van het jaar 2008. Op dat ogenblik verschenen er namelijk rapporten over vermeende kapitaaltekorten. Hierdoor daalde de koers van het aandeel met zomaar even meer dan 27 procent. Het daaropvolgende weekend werd bekend gemaakt dat de Nederlandse overheid een kapitaalinjectie zou gaan doen in ING voor een bedrag van een slordige 10 miljard euro. De overheid ontving in ruil voor die steun een miljard kernkapitaaleffecten. Deze effecten werden uitgegeven zonder stemrecht. Het eerste kwartaalverlies dat de onderneming ooit leed vond plaats in het derde kwartaal van 2008. Op dat ogenblik tekende de onderneming een verlies op van om en bij de 478 miljoen euro.

Tot slot vond er een zeer belangrijke beslissing plaats in april van het jaar 2016. Op dat ogenblik besloot ING namelijk om haar laatste aandelen in de NN Group te verkopen. Dit zorgde er voor dat ING vanaf dat ogenblik terug uitsluitend als bank door het leven ging.

Kerncijfers onderneming

In het jaar 2007 liet de ING Groep een recordwinst optekenen van een slordige 2 miljard euro. Een significant deel van dit bedrijfsresultaat was het gevolg van een verkoop van de belangen in ABN AMRO en Numico. Op 31 december van dat jaar beschikte de bank over een globale beurswaarde van 60 miljard euro. In het verleden, meer bepaald in het jaar 2007 was ING op vlak van grootte het negende bedrijf ter wereld. Na de bekende Mitsubishi Bank was ING op dat ogenblik ook de grootste spaarbank in de wereld. Op 16 mei 2007 werd er door ING een groot aandelenterugkoopprogramma aangekondigd. Dit terugkoopprogramma beschikte over een totale waarde van zo’n slordige 5 miljard euro.

In het jaar 2008 leed ING forse verliezen. Dit uiteraard als gevolg van de kredietcrisis. De beurswaarde van het bedrijf viel dan ook terug naar 15 miljard euro. Volgens de meest actuele cijfers op moment van schrijven beschikt ING over een gemiddelde jaaromzet van 18,08 miljard euro. Het operatieve inkomen bedraagt 8,01 miljard euro. Het netto inkomen van het bedrijf is gelegen op 4,70 miljard euro.

Strategische richting

Het spreekt voor zich dat ING gedurende enige tijd nog geconfronteerd werd met de nasleep van de financiële crisis in het jaar 2008. In 2009 moest de ING Groep dan ook de helft van de ontvangen staatssteun terugbetalen. Dit voor een totaalbedrag van 5 miljard euro plus rente. Bovendien werd er eveneens een overeengekomen vergoeding voor vervroegde aflossing betaald. Uiteindelijk zou het resterende bedrag worden afbetaald in verschillende termijnen. De laatste betaling vond plaats in het jaar 2015. Vanaf dat ogenblik waren de opgelegde restricties vanwege de ontvangen overheidssteun niet langer van kracht. Vanaf dit moment was het dan ook voor ING terug mogelijk om naar de toekomst te kijken.

De strategische richting die het bedrijf voor zichzelf heeft bepaald met het zicht op de toekomst heeft vooral te maken met duurzaamheid. De ING Groep stelt reeds vele jaren vele belang te hechten aan duurzaamheid, maar nader onderzoek bracht aan het licht dat er van die duurzame initiatieven eigenlijk maar weinig sprake was. Daar wil de groep nu echt verandering in brengen. Ook op de website van ING staat te lezen dat de financiële instelling alle initiatieven wenst te steunen en te stimuleren die zorgen voor een verbetering van het milieu, de economie en de maatschappij. ING gelooft sterk in haar langetermijnvisie en wil dan ook graag meer gaan doen dan alleen maar de schade beperken.

Naar aanleiding van bovenstaande werd er door de ING Groep reeds bekend gemaakt dat ze structureel haar duurzaamheidsinspanningen zou gaan opdrijven. De bijdrage die ING levert zal zich concreet gaan focussen op een koolstofarme, zelfredzame samenleving. Op welke vlakken dit precies allemaal zal gebeuren is uiteraard iets wat de toekomst moet uitwijzen.

Sinds het jaar 2009 werd er door de ING Groep tot slot voor gekozen om haar niet-kernactiviteiten te verkopen. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat alleen nog het bankonderdeel van ING over is gebleven. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de focus naar de toekomst toe vooral op dit vlak zal gelegen zijn. Op moment van schrijven biedt ING in Nederland nog verschillende andere merken. Het gaat hierbij niet alleen om Record Bank en RVS, maar ook om de WestlandUtrecht Bank en om Makelaarsland. Het is niet helemaal duidelijk wat de toekomstplannen van ING zijn met deze merken.

Hoe aandelen van ING kopen?

Wil je graag aandelen van ING kopen? Dan zal je kunnen vaststellen dat, dat mogelijk is bij het merendeel van de brokers. Ook op de Nederlandse markt zijn verschillende uitstekende aandelenbrokers terug te vinden waarbij je dit aandeel kan kopen. Het gaat hierbij in eerste instantie om DeGiro, maar wat bovendien ook te denken van Binck Bank? Daarnaast is er ook nog de broker Mexem. Voor al deze verschillende brokers geldt dat ze zeer betrouwbaar zijn en bovendien over een gebruiksvriendelijk platform beschikken om gebruik van te maken.

Ben jij een belegger die slechts een beperkt bedrag beschikbaar heeft om mee te gaan beleggen? In dat geval kan je eveneens de keuze maken om te gaan speculeren op de koers van het ING aandeel met behulp van CFD’s. Je wordt in dit geval geen eigenaar van de onderliggende aandelen, maar je rendement is wel gebaseerd op de koers van het aandeel. Een bekende CFD-broker die betrouwbaar is en bovendien ook een gebruiksvriendelijk platform aanbiedt luistert naar de naam Plus500.