Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Nederland 25 aandelen

De Nederland 25 of de zogenaamde ‘AEX Index’ maakt het mogelijk om meteen te beleggen of te speculeren op de koers van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie welke zijn terug te vinden op de Amsterdamse effectenbeurs. De actuele stand van de AEX wordt berekend aan de hand van het zogenaamde ‘gewogen gemiddelde’ van de koersen waar de aandelen over beschikken. Voor gemiddelde bedrijven werd er voor gekozen om een andere index in het leven te roepen, namelijk de zogenaamde ‘AMX Index’. De kleinste aandelen zijn dan weer terug te vinden in de AScX Index. De Amsterdamse effectenbeurs vormt een onderdeel van de Euronext beurs welke eveneens de aanbieder is van de AEX-index.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

De Nederland 25 of de zogenaamde ‘AEX’ index werd opgericht op 4 maart van het jaar 1983. Dit gebeurde in eerste instantie nog onder een andere naam, namelijk als EOE-Index. Deze benaming werd in die tijd verkozen als verwijzing naar de toenmalige optiebeurs welke de ‘European Options Exchange’ noemde. De Nederland 25 index is gebaseerd op een concept welke Tjerk Westerterp in de Verenigde Staten had kunnen aanschouwen. Het leek hem wel interessant te zijn over de mogelijkheid te beschikken om opties te kunnen verhandelen op een beurs. Door het realiseren van een continue uitgerekende AEX-index werd het mogelijk gemaakt om optiehandel te realiseren. De AEX staat verder bekend als de eerste aandelenindex van Europa welke continue werd uitgerekend. Uiteindelijk zouden in het spoor van de AEX uiteraard ook nog tal van andere indexen volgen. Het ging hierbij om onder meer de Duitse DAX evenals de Franse CAC 40. Ook de Britse FTSE 100 volgde pas later.

De lancering van de EOE-index zorgde er voor dat het vanaf dat ogenblik voor beleggers mogelijk werd om te speculeren op bewegingen die een bepaalde beurs in haar totaliteit maakte. In eerste instantie was er sowieso nog geen sprake van de Nederland 25 omdat ze slechts uit 13 fondsen bestond. In de volgende jaren zou de inhoud van de index uiteindelijk worden vermeerderd tot een totaal van 25 fondsen. In het jaar 1990 bestond de index voor het eerst uit deze hoeveelheid aan fondsen. Op 1 januari 1994 werd er voor gekozen om de naam ‘EOE-index’ officieel te veranderen naar ‘AEX’.

Kerncijfers

Door de jaren heen heeft de Nederland 25 index vaak uitstekende resultaten weten te behalen. Wanneer we de historische cijfers per decennium gaan bekijken kunnen we doorgaans aanzienlijke rendementen aanschouwen. In het decennium 1983-1989 was de Nederland 25 index bijvoorbeeld goed voor een globaal rendement van 201 procent. In het daarop volgende decennium werden zelfs nog mooiere rendementen neergezet. Het totale rendement liep dan immers op tot zomaar even 392 procent. In het decennium van 2000 tot en met 2009 viel het rendement evenwel terug door de economische crisis. Het was voor het eerst dat een decennium rode cijfers liet optekenen voor de Nederland 25. Ze kreeg dan ook over deze periode af te rekenen met een verlies van 50 procent.

Strategische richting

Nederland 25 heeft in het verleden af te rekenen gekregen met verschillende bezwaren. Zo zijn analisten het er vrijwel unaniem over eens dat de verhouding van de fondsen welke deel uitmaken van de index scheef is. Dit heeft alles te maken met het feit dat in het verleden, voor het uitbreken van de financiële crisis bleek dat er voor zomaar even 40% aan financiële instellingen waren vertegenwoordigd in de index. Bovendien is het ook zo dat bepaalde sectoren weer niet zijn vertegenwoordigd. In het verleden was het verder ook vaak zo dat er bedrijven werden opgenomen in de Nederland 15 index welke slechts over een zeer beperkte binding beschikten met Nederland. Dit zijn dan ook enkele zaken waar Nederland 25 in de toekomst mogelijks mee aan de slag kan gaan.

Een belangrijke uitdaging is voor Nederland 25 in de toekomst terug te vinden onder de vorm van de relevantie van nationale indices. Dit belang is namelijk stevig aan het afbrokkelen. Dit is uiteraard niet in het minst het gevolg van het feit dat beleggers evenals vermogensbeheerders steeds internationaler opereren. Zij koppelen hun prestaties dan ook steeds vaker aan internationale indices zoals met name de Euro Stoxx 50. Het zal aan Nederland 25 zijn om daar op gepaste wijze op te reageren.

Hoe beleggen in Nederland 25?

De Nederland 25 CFD die wordt aangeboden door verschillende brokers is gebaseerd op de AEX index futures. Beleggen met behulp van dergelijke CFD’s is mogelijk door gebruik te maken van een betrouwbare CFD-broker zoals bijvoorbeeld Plus 500. Daarnaast zou je er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om individuele beleggingen te doen in de diverse aandelen die deel uitmaken van de AEX index. Ondanks het feit dat dit prima mogelijk is moet het gezegd dat je in dit geval doorgaans dient te beschikken over een stevig budget. Dit geldt niet in het minst voor beleggers die van nature een bepaalde spreiding willen kunnen realiseren, iets wat uiteraard ten stelligste wordt aangeraden. Ben jij dus met andere woorden in het bezit van een eerder beperkt budget? Dan is het misschien toch wel de moeite waard om even in de richting te kijken van Nederland 25 CFD’s.