Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

ABN AMRO aandelen zijn de aandelen van de ABN AMRO Group N.V. Het betreft hier de beursgenoteerde houdstermaatschappij van de Nederlandse bankgroep ABN AMRO. De groep ontstond naar aanleiding van de financiële crisis en is eigenlijk een samensmelting van de Nederlandse takken van het voormalige Fortis evenals de ABN AMRO Holding N.V. Het aandeel noteert aan de Euronext als ABN en bevindt zich uiteraard in de financiële sector. Het hoofdkantoor van de groep is gevestigd in Amsterdam.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

Op 1 april 2010 werd er voor gekozen om de ABN AMRO Bank N.V. weg te halen uit de ABN AMRO Holding. Vervolgens werd er voor gekozen om ze onder te brengen in de ABN AMRO Group N.V. welke was opgericht door de Nederlandse Staat in december van het jaar 2009. Bovendien werd er ook voor gekozen om de Nederlandse tak van de internationale Fortis bank toe te voegen aan de groep. Op datum van 1 juli 2010 vond de fusie plaats tussen de ABN AMRO Group N.V. en Fortis Bank in Nederland waarbij er meteen ook voor werd gekozen om de laatste vermelde onderneming stop te zetten. Iets meer dan één jaar later, namelijk in september van 2011 werd er vervolgens voor gekozen om de aandelen die toebehoorden aan de ABN AMRO Group over te dragen aan de zogenaamde ‘Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen’. De Nederlandse Staat zorgde er voor dat ze haar status van certificaathouder wist te behouden waardoor ze de economische rechten behield. Echter koos ze er ook bewust voor om een deel van de zeggenschapsrechten neer te leggen bij de NLFI.

De Nederlandse regering besloot uiteindelijk in augustus van 2013 om de ABN AMRO Group op termijn terug te gaan introduceren op de markt. Om dit te kunnen realiseren werden verschillende opties overwogen. Al snel werd echter duidelijk dat een beursgang de meest voor de hand liggende optie was. Het spreekt voor zich dat er duidelijke voorwaarden werden opgesteld vooraleer de beursgang van de ABN AMRO Group plaats kon vinden. De belangrijkste voorwaarde was onwaarschijnlijk terug te vinden in een voldoende stabiliteit van de financiële sector. Bovendien moest er ook voldoende interesse vanuit de markt aanwezig zijn en moest de ABN AMRO Group er helemaal klaar voor zijn. Aan het einde van het jaar 2014 of aan het begin van 2015 zou uiteindelijk worden bepaald of er aan de vooropgestelde voorwaarden werd voldaan of niet. In eerste instantie werd de beursgang toch uitgesteld waardoor ze uiteindelijk pas plaats kon vinden op 20 november 2015. De beursgang werd begeleid door drie banken, namelijk Deutsche Bank, Morgan Stanley evenals ABN AMRO zelf.

Kerncijfers onderneming

De ABN AMRO Group weet op jaarbasis een omzet te realiseren van zo’n 9.290 miljoen. Het laatste netto resultaat bedroeg 2.791 miljoen. In totaal zijn er een kleine 20.000 mensen werkzaam voor de groep. Op het ogenblik dat de ABN AMRO Group haar beursgang achter de rug had werd er een dividend bepaald van 0,81 euro over het eerste jaar (2015). Het daarop  volgende jaar steeg het dividend licht tot een bedrag van 0,84 euro. Aandeelhouders werden in 2017 aanzienlijk beloond voor hun vertrouwen in de ABN AMRO Group. Ze ontvingen in dat jaar dan ook een dividend van 1,45 euro. Het uitgekeerde dividend was toen goed voor een bedrag van in totaal 1.025 miljoen euro. Op deze manier werd een nettowinst verkregen van 2.791 miljoen euro. Dit betekende een ratio van 50,17 procent.

Strategische richting

ABN AMRO heeft een duidelijke strategische richting bepaald voor de toekomst. Ze heeft bijvoorbeeld duidelijk aangegeven dat ze niet alleen de winst voor haar aandeelhouders, maar ook voor haar klanten en zelfs het milieu verder wenst op te schroeven. De eerste concrete aankondiging die op dit vlak werd gedaan is de mogelijkheid om een hoger dividend te kunnen bekomen voor de aandeelhouders. De eerste dividenduitkering die volgde op deze bekendmaking was voor zomaar even 60 procent van de gerealiseerde winst. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van wat beleggers in 2015 bij de beursgang van ABN AMRO werd beloofd. Toen werd er immers gesproken over een maximale dividenduitkering van 50 procent van de winst. De winst die moet worden gerealiseerd voor klanten van de genationaliseerde bank zouden vooral moeten voortkomen uit een meer doorgedreven digitalisering. Bovendien heeft ABN AMRO eveneens aangegeven dat duurzaamheid een belangrijk speerpunt zal worden bij de bank. Wat men daarmee precies bedoelt zal uiteraard nog moeten blijken in de (nabije) toekomst.

Hoe aandelen van ABN AMRO kopen?

Wil je graag ABN AMRO aandelen kopen? Dat is geen probleem. Het is mogelijk om deze aandelen aan te kopen via verschillende partijen. Je kan er op dit vlak bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden van de bekende broker Binck Bank, maar wat verder ook te denken van Robeco evenals DeGiro? Heb je helaas niet voldoende budget beschikbaar om een mooie positie te kunnen innemen in ABN AMRO aandelen? In dat geval is er natuurlijk nog een alternatief beschikbaar. Je kan er namelijk ook voor kiezen om in te stappen door middel van zogenaamde CFD’s. In dit geval kan je met een beperkter bedrag speculeren op een koersstijging of daling van de ABN AMRO aandelen. Plus500 is op dit vlak een geschikte partij omdat ze er om bekend staat geen commissie in rekening te brengen.