Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Ballast Nedam is een Nederlands bouwbedrijf welke heeft genoteerd aan de beurs tot het jaar 2015. Omwille van het financieel lastige vaarwater waar de onderneming in terecht was gekomen heeft het Turkse bouwbedrijf Renaissance Construction een succesvol overnamebod gedaan op het bedrijf. Als gevolg van dit overnamebod werd ze van de beurs gehaald. Ballast Nedam houdt zich bezig met verschillende activiteiten verspreid over meerdere fasen die deel uitmaken van het bouwproces. Het concern oefent haar activiteiten voornamelijk uit op de Nederlandse markt. Ballast Nedam is de vijfde grootste van de Nederlandse bouwconcerns. Ze dient op moment van schrijven dan ook andere ondernemingen zoals bijvoorbeeld BAM, Volker Wessels evenals Heijmans en TBI voor zich te dulden.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis bedrijf

Voor de oprichting van het bedrijf Ballast Nedam moeten we terug naar het jaar 1877. Ze werd toen opgericht als de ‘Amsterdamse Ballast Maatschappij’. Het bedrijf heeft een belangrijke rol gespeeld in de tot stand koming van het Noordzeekanaal. Een belangrijke evolutie maakte het bedrijf mee aan het begin van de twintigste eeuw. Toen bouwde het bedrijf aanzienlijk uit onder het goedkeurend oog van de straten- en wegenbouwer Charles de Vilder. Het is in deze tijd dat de onderneming haar status als uitsluitend zandleverings- en baggerbedrijf achter zich laat. Dit gezegd zijnde bleef het importeren van automatische zandwinningsmogelijkheden een kernactiviteit van het bedrijf. Een nieuwe belangrijke mijlpaal werd bereikt in het jaar 1969. Toen vond namelijk de fusie plaats tussen Ballast enerzijds en Nedam anderzijds. Hierdoor ontstond de Ballast Nedam Groep. Naar aanleiding van de fusie werd er bovendien ook voor gekozen om zowel de bagger- als bouwactiviteiten internationaal uit te breiden.

Een belangrijke overname voor Ballast Nedam vond plaats in het jaar 1974. Toen werd er namelijk voor gekozen om Grootel’s Bouwmaatschappij te kopen. Ze werd vervolgens geïncorporeerd waarna het bedrijf in het jaar 1977 de naam ‘Ballast Nedam B.V.’ kreeg. In 1987 kwamen alle aandelen van Ballast Nedam in handen van British Aerospace. Met de overname van de aandelen was een bedrag gemoeid van zo’n slordige 47 miljoen pond. In de loop van de jaren negentig zouden nog verschillende uitbreidingen plaatsvinden als gevolg van diverse aankopen, maar telkens helaas zonder weinig financieel succes. Het waren uiteindelijk vooral de aanhoudend slechte marktomstandigheden die er voor zorgden dat Ballast Nedam er in het jaar 2013 voor koos om zich te gaan richten op grotere, complexe projecten. In het jaar 2015 kocht de Turkse bouwonderneming Renaissance Construction Ballast Nedam voor een bedrag van 30 miljoen euro. Het zou echter nog eens een dergelijke som extra investeren om de financiële positie van de onderneming op de markt te verstevigen.

Kerncijfers onderneming

De laatst bekende jaaromzet op moment van schrijven bedroeg 1,166 miljard euro. Met deze omzet ging een verlies gepaard van 103 miljoen euro. Dat was meer dan het dubbele dan een jaar  eerder. Het was net omwille van dit grote, negatieve bedrijfsresultaat dat de onderneming internationale hulp moest zoeken om het hoofd boven water te kunnen houden. Het vond die hulp in de persoon van de Turkse bouwonderneming ‘Renaissance Construction’. Deze deed een succesvol overnamebod en koos er voor om Ballast Nedam vanaf het jaar 2015 van de beurs te halen. Het bedrijf werd uiteindelijk van de beurs gehaald voor een bedrag van 6 miljoen euro. De hervormingen die werden doorgevoerd moesten er niet alleen voor zorgen dat het bedrijfsresultaat kon worden gestabiliseerd, daarnaast moest er tegelijkertijd ook een solide basis worden gevormd voor de (nabije) toekomst. De toenemende orderportefeuille moest daar samen met het verlagen van het risico voor zorgen.

Strategische richting

Ballast Nedam heeft in het verleden lastige momenten gekend ten gevolge van een financiële malaise. Het bedrijf blijkt echter geleerd te hebben van de toekomst en heeft de focus duidelijk gelegd op het realiseren van een constructief orderbook. Naar het einde van het jaar 2018 toe kon er reeds worden vastgesteld dat het orderbook aanzienlijk was aangedikt. Daardoor kon de prognose voor de toekomst positief worden bijgesteld. Voor de nabije toekomst leek een stijging van de omzet tot wel 30 procent perfect realiseerbaar. Dat is echter niet alles. Naar eigen zeggen kijkt Ballast Nedam ook kieskeuriger naar het soort aanbestedingen waar het op intekent. Dit betekent dat de orderportefeuille minder risicovol wordt waardoor de kans op nieuwe, financiële tegenslagen kan worden ingeperkt. Het resultaat wordt vooralsnog wel gedrukt door lopende investeringen, maar er lijkt in ieder geval licht aan het einde van de tunnel te zijn. Indien het bedrijf de huidige toekomststrategie weet aan te houden kan het de komende jaren waarschijnlijk vol positiviteit tegemoet zien.

Hoe aandelen van Ballast Nedam kopen?

In het jaar 2015 werd Ballast Nedam van de beurs gehaald. Dit betekent dat Ballast Nedam aandelen kopen op dit ogenblik niet mogelijk is. De algemene verwachting is wel dat het bedrijf in de toekomst terug naar de beurs zal trekken. Wanneer dat het geval is zal je kunnen vaststellen dat het via verschillende brokers terug mogelijk zal zijn om de aandelen van de onderneming te kopen. Het zal daarbij niet alleen gaan om een partij zoals Binck Bank of Robeco, maar wat ook te denken van DeGiro? Voor kleinere beleggers kan het bij een mogelijke nieuwe beursgang bovendien mogelijk worden om terug te beleggen met behulp van zogenaamde CFD’s. Dit kan dan gebeuren via een broker zoals Plus500.