Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

DSM is een Nederlands chemiebedrijf dat niet alleen in Nederland zelf, maar ook op de internationale markt actief is. Het bedrijf is eigenlijk voortgevloeid uit de voormalige Nederlandse Staatsmijnen. Wanneer er specifiek onderzoek naar de naam wordt gevoerd kan er bovendien worden vastgesteld dat deze een afkorting vormt voor ‘Dutch State Mines’. Door de jaren heen heeft het bedrijf een enorme evolutie doorgemaakt waardoor ze op moment van schrijven reeds over honderden verschillende vestigingen beschikt verspreid over de wereld. Het hoofdkantoor van DSM is terug te vinden in Heerlen. Het bedrijf is bovendien beursgenoteerd aan de Euronext. Daar beschikt ze over de ticker ‘DSM’.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis bedrijf

DSM werd opgericht in het jaar 1902. Ze werd opgericht als staatsbedrijf met als functie om te zorgen voor de exploitatie van de ondergrondse steenkoolreserves in Limburg. In een latere fase werden er nog verschillende productielijnen toegevoegd. Het ging hierbij niet alleen om de productie van ammoniak, maar ook kunstmest. Deze productielijnen kunnen worden opgestart op basis van de bijproducten welke vrij kwamen door het vergassen van de steenkolen. Nadat de mijnen in Limburg de deuren hadden gesloten was het voor DSM zaak om op zoek te gaan naar nieuwe, interessante industrieën. Er werd daarvoor in het bijzonder gekeken naar de ontwikkelingen die plaatsvonden in de petrochemische industrie. Hiermee bereikte het bedrijf een belangrijke, nieuwe fase in haar bestaan. In eerste instantie kwam de nadruk vooral te liggen op bulkchemicaliën, maar vervolgens verschoof de productie in het bijzonder richting de eindproducten. Het ging hierbij niet alleen om plastics, maar ook om industriële chemicaliën.

Tot in het jaar 1989 was de Nederlandse Staat de enige aandeelhouder van DSM. Daar kwam verandering in toen het bedrijf er voor koos om richting de beurs te trekken. De Staat verkocht dan ook in totaal 69 procent van haar totale aandelenpakket. Dit gebeurde niet in één keer, maar wel verspreid over twee verschillende transacties. In februari van het jaar 1996 werd er door de overheid voor gekozen om nogmaals 20 procent naar de markt te sturen. Vervolgens zou één maand later het restant van het aandelenbelang worden verkocht. Ten tijde van de 21e eeuw koos DSM er in het bijzonder voor om zich meer toe te gaan leggen op opkomende markten. Het ging daarbij niet alleen om India, maar ook om China. In het jaar 2012 investeerde DSM samen met het Amerikaanse POET in een fabriek die verantwoordelijk zou zijn voor de productie van bio-ethanol uit niet alleen maiskolven, maar ook bladeren evenals stengels die achterbleven op akkers na afloop van de oogst. In 2015 richt DSM samen met de private-equity investeerder CVC een nieuwe onderneming op. Het ging daarbij om ChemicalInvest. Vervolgens wordt er voor gekozen om diverse divisies, namelijk Polymer Intermediates en Composite Resins daarin onder te brengen.

Kerncijfers onderneming

Volgens de laatste bekende cijfers op moment van schrijven realiseert het bedrijf DSM een jaaromzet van ongeveer 8 miljard euro. Het nettoresultaat welke door middel van deze omzet wordt gerealiseerd is 621 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat op zich komt daarmee uit op 657 miljoen euro. Op moment van schrijven zouden er verder 20.786 werknemers aan de slag zijn voor het bedrijf. Dat is iets minder dan vroeger, maar het personeelsbestand van DSM vertoont eigenlijk tot dusver geen grote sprongen. Dit maakt ze een vrij zekere werkgever wat uiteraard ook het nodige vertrouwen uitstraalt richting geïnteresseerde beleggers.

Strategische richting

In 2018 werd er door DSM een overeenkomst afgesloten met het Japanse ‘Saitama Kyojunokai’. Het betreft hier een zorginstelling die met DSM samen wil werken om voeding te creëren die het herstel na een opname in het ziekenhuis moet gaan bevorderen. Dat er door de Japanse zorginstelling voor DSM is gekozen hoeft niet te verbazen. DSM heeft namelijk een enorme hoeveelheid aan kennis in huis op vlak van voedingsingrediënten evenals medische voeding. Bovendien had het Limburgse bedrijf eerder reeds te kennen gegeven haar activiteiten op de Aziatische markt verder uit te willen breiden. De pilot voor de dienst zou worden gelanceerd in het jaar 2019 in één van de ziekenhuizen in Japan. Er wordt verwacht dat later datzelfde jaar ook de commerciële dienst zal worden opgestart. Wanneer de pilot succesvol is kan dit een enorm potentieel met zich meebrengen voor DSM.

Hoe aandelen van DSM kopen?

Ben jij geïnteresseerd om DSM aandelen te kopen? Dat is natuurlijk perfect mogelijk. Je kan voor het kopen van aandelen van het bedrijf DSM een beroep doen op tal van verschillende partijen. Bij voorkeur kies je er natuurlijk voor om de aandelen te kopen via een partij zoals bijvoorbeeld Binck Bank, Robeco of DeGiro. Voor beleggers die slechts over een beperkter budget beschikken is het mogelijks interessanter om te kijken in de richting van CFD-beleggingsproducten. Beleggen met behulp van CFD’s kan je onder meer doen door gebruik te maken van het platform van de betrouwbare CFD-broker Plus500. Je dient er bij beleggen met CFD’s wel rekening mee te houden dat er niet onaanzienlijke risico’s aan verbonden zijn. Hou hier dan ook zeker rekening mee vooraleer je gaat beleggen met CFD’s.