Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Shell, ook wel ‘Royal Dutch Shell’ genoemd is een Nederlands-Britse multinational. Het bedrijf behoort tot de unieke groep van de zogenaamde ‘supermajors’. Dit is een groep bestaande uit de zes omvangrijkste en bovendien ook onafhankelijk van de staat opererende oliemaatschappijen die er op deze planeet zijn terug te vinden. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in het Nederlandse Den Haag. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat Shell een onderneming is volgens Brits recht. Shell is een onderneming die actief is in meer dan 140 verschillende landen verspreid over de wereld. Dit zorgt er voor dat het één van de grootste private ondernemingen is ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in het jaar 1907 en is ondertussen terug te vinden op twee verschillende beurzen. Het Shell aandeel beschikt zowel op de Euronext als op de London Stock Exchange over de ticker ‘Shell’.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis van het bedrijf

Voor het ontstaan van Shell moeten we terug in de tijd, meer bepaald naar het jaar 1890. Het was namelijk in dat jaar dat er voor werd gekozen om de N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij op te richten. Deze oprichting gebeurde door August Kessier, Henri Deterding en Jhr Hugo Loudon op 16 juni van dat jaar. De eerste activiteit die de onderneming ontplooide was het boren naar olie in Nederlands-Indië. Ongeveer 9 jaar later werd er op het eiland Sumatra een grote oliebron gevonden nabij Perlak. Deze vondst en de activiteiten die de onderneming daar kon ontplooien hebben het bedrijf een stevige boost gegeven. In het jaar 1990 werd Henri Deterding de bestuursvoorzitter van de onderneming. Hij zou vervolgens de koers van de onderneming gaan bepalen voor de komende 36 jaar.

In het jaar 1907 besloten de bedrijven ‘Koninklijke Olie’ en ‘Shell Co.’ om een zeer nauwkeurige samenwerking aan te gaan met elkaar. Dit in eerste instantie zonder dat er ook maar sprake bleek te zijn van een eventuele fusie tussen beide bedrijven. Koninklijke Olie ontving op basis van deze nauwe samenwerking wel een belang in de Koninklijke/Shell Groep van zo’n 60 procent. Het Britse Shell ontving aldus een belang van de resterende 40 procent. De aandelen van allebei de moedermaatschappijen werden op dat ogenblik nog steeds gescheiden van elkaar verhandeld. Bovendien beschikte het bedrijf over een bedrijfsstructuur waarbij er sprake was van niet één, maar wel van twee verschillende hoofdzetels. Eén van deze hoofdzetels bevond zich in Den Haag en één in de Engelse hoofdstad Londen. Vanaf het begin werd het hoofdkantoor in Den Haag evenwel aanzien als de belangrijkste van beiden. Ook voor andere grote (beursgenoteerde) ondernemingen geldt dat ze er een dergelijke structuur op nahielden. Het gaat hierbij om bedrijven zoals Unilever en RELX.

De zogenaamde duale structuur waar Shell jarenlang over beschikte werd over boord gegooid in het jaar 2004. Aan het einde van dat jaar werd de beslissing om de bedrijfsstructuur te veranderen definitief doorgezet. Op 20 juli van het jaar 2005 werd er op de effectenbeurzen voor de eerste keer handel gedreven in het aandeel ‘Royal Dutch Shell’. Het gevolg hiervan was dat de onderneming uitgroeide tot een bedrijf naar Brits recht. Voluit heette ze vanaf dat moment dan ook ‘Royal Dutch Shell PLC’. Tot op moment van schrijven is het zo dat de hoofdzetel van de onderneming nog altijd in Den Haag is gevestigd.

Kerncijfers onderneming

Volgens de meest actuele cijfers op moment van schrijven is het zo dat de onderneming Shell een omzet op jaarbasis weet te realiseren van 345 miljard Amerikaanse dollar. Daarvan zou er 15,8 miljard euro winst zijn. De marktkapitalisatie van het bedrijf is op moment van schrijven 240 miljard. De indrukwekkende jaaromzet die dit bedrijf weet te realiseren zorgt er voor dat ze zich sinds jaar en dag tot één van de grootste private ondernemingen van de wereld mag noemen. Binnen de zogenaamde Forbes Global 2000 neemt ze op moment van schrijven dan ook de 21-ste plaats in. Dit zorgt er voor dat ze de 21ste grootste publieke onderneming is in de wereld. Er kan worden vastgesteld dat de belangrijkste bedrijfsactiviteit door de jaren heen aanzienlijk is veranderd.

Jarenlang was het zo dat het fundament van het bedrijf Shell olie was. In het jaar 2012 kwam daar verandering in. Vanaf dat ogenblik ging het bedrijf namelijk meer gas dan olie produceren. Vandaag de dag kan er worden vastgesteld dat Shell op verschillende vlakken actief is. Dit betekent concreet dat ze haar activiteiten spreid over verschillende gebieden. Het gaat hierbij concreet om de vakgebieden die hieronder staan opgelijst:

  • De exploratie en de productie van aardolie en aardgas;
  • Raffinage en inkoop;
  • Zowel gas als vloeibaar gas;
  • Elektriciteit;
  • Chemie;
  • Corporate en overige;

De bovenstaande spreiding over verschillende vakgebieden is een gunstige keuze geweest van Shell. Op deze manier zorgt ze er immers voor dat ze haar bedrijfsactiviteiten en daarmee ook het potentiële risico dat de onderneming loopt weet te spreiden. Ondanks het feit dat olie ook op moment van schrijven nog steeds van fundamenteel belang blijft voor het bedrijf moet het gezegd dat de optimale(re) spreiding toch heeft gezorgd voor een meer diverse basis. Het is de algemene verwachting dat het bedrijf daar op de toekomst verder op zal kunnen bouwen.

Het dividend van Shell

Een tekst schrijven over het aandeel van Shell is niet mogelijk zonder even stil te blijven staan bij het dividend dat het bedrijf uitkeert. Shell is namelijk één van de bekendste groeiaandelen op de markt. Het bedrijf staat er om bekend sinds jaar en dag een vrij hoog dividend uit te betalen aan haar aandeelhouders. Sinds het jaar 2014 was het zo dat er steevast een dividend van 47 dollarcent per aandeel werd uitgekeerd. Dat is vrij stevig. In het jaar 2020 verlaagde de onderneming voor het eerst door toedoen van de Coronacrisis haar dividend naar 17 dollarcent. Voor het eerste kwartaal van 2021 geldt dat er reeds bekend werd gemaakt dit dividend terug te verhogen met 4 procent. Shell aandelen kopen blijft hierdoor het overwegen waard voor beleggers die het belangrijk vinden om een (hoog) dividend te kunnen ontvangen op de investeringen die ze hebben uitgevoerd.

Strategische richting

Het is geen geheim dat Shell door de jaren heen reeds heeft gewerkt aan een aanzienlijk betere diversificatie van haar bedrijfsactiviteiten. Dat is ook nodig, want in het bijzonder de opkomst van de markt van de elektrische voertuigen zou er zomaar voor kunnen zorgen dat Shell marktaandeel gaat verliezen. Het is de algemene verwachting dat de vraag naar olie in de jaren die komen gaan verder zal gaan afnemen. Dit is een zeer belangrijke evolutie waar Shell zich op zal moeten instellen. Het lijkt er naar uit te zien dat ze dat, mede door het betreden van de markt voor gas en elektriciteit reeds enigszins heeft gedaan. Het zal echter voor de onderneming wellicht zaak blijven om hier blijvend op te anticiperen.

Dat Shell een duidelijke toekomstvisie heeft en nu reeds naarstig aan het werken is om die plannen ook daadwerkelijk vorm te gaan geven bleek onder meer uit de grondige reorganisatie die het bedrijf doorvoerde. De reorganisatie werd ingezet in het jaar 2020, grotendeels als gevolg van de Coronacrisis en het effect dat die crisis had op de vraag naar olie. Om de crisis het hoofd te kunnen bieden en voldoende liquide middelen te kunnen behouden voor het uitvoeren van haar toekomstplannen besloot Shell om een grondige reorganisatie door te voeren tussen het jaar 2020 en het einde van het jaar 2022.

Helaas zal deze reorganisatie heel wat mensen hun baan kosten. De reorganisatie moet de onderneming echter op jaarbasis zo’n 2 tot 2,5 miljard euro uitsparen. In ieder geval lijkt het er naar uit te zien dat Shell een uitermate pro-actieve houding aanneemt. Deze pro-actieve houding moet er voor zorgen dat ze ook in de toekomst één van ’s werelds grootste private ondernemingen kan blijven.

Hoe aandelen van Shell kopen?

“Never sell Shell”. Het is een bijzonder vaak gehoorde stelling onder beleggers. Gelet op de unieke marktpositie waar Shell over beschikt spreekt het voor zich dat het altijd het overwegen waard kan zijn om dit aandeel toe te gaan voegen aan jouw portefeuille. Het is mogelijk om dit op twee verschillende manieren te doen. In eerste instantie kan je er daadwerkelijk voor kiezen om Shell toe te gaan voegen aan je portefeuille als een echt aandeel. Daarvoor kan je een beroep doen op verschillende aandelenbrokers die op de Nederlandse markt hun diensten aanbieden. Bekende partijen op dit vlak zijn niet alleen DeGiro, maar ook Binck Bank. Je kan er bovendien ook voor kiezen om een beroep te doen op de populaire broker Robeco.

Het spreekt voor zich dat lang niet iedereen over een even groot budget beschikt om aandelen van Shell te kopen. Voor mensen die slechts een beperkter kapitaal voor handen hebben geldt in de praktijk dat zij er voor kunnen kiezen om gebruik te maken van zogenaamde CFD’s. Dergelijke CFD’s kunnen worden aangekocht bij met name Plus500. Door het kopen van één van deze CFD’s zal je kunnen vaststellen dat het mogelijk wordt om te speculeren op de koers van het Shell aandeel zonder dat je daarvoor een grote inbreng moet doen.