Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

ASM International is een beursgenoteerd bedrijf welke actief is als leverancier van productiemachines. Deze productiemachines zijn specifiek bestemd voor gebruik binnen de halfgeleiderindustrie. Wie ietwat kennis heeft van deze sector heeft ongetwijfeld reeds over ASM International gehoord. Dit heeft alles te maken met het feit dat ze door experts vaak wordt beschouwd als zijnde de absolute grondlegger in Europa op vlak van machines die zijn bestemd voor de fabricage van halfgeleiders. Bovendien wordt er tijdens een gesprek vaak in één adem gepraat over ASM International evenals de bedrijven ASML en BE Semiconductor Industries. Deze laatste twee zijn echter afsplitsingen van ASM International welke op zichzelf ook beursgenoteerde bedrijven zijn.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis bedrijf

ASM International werd opgericht in het jaar 1968 onder de naam ‘ASM Europe’. In 1984 werd er voor gekozen om de naam van het bedrijf aan te passen naar ‘ASM International’. Dit leek een logische stap te zijn naar aanleiding van de internationale uitbreiding welke de onderneming inmiddels had gerealiseerd. Datzelfde jaar ontstond vanuit een joint venture met Philips de holding ‘ASML’. Ongeveer negen jaar later werd vond er nog een niet onbelangrijke mijlpaal plaats in de geschiedenis van ASM International. Toen koos het bedrijf er immers voor om dochteronderneming ASM-Fico in Herwen af te stoten. Dit gebeurde aan Berliner Elektro Holding AG welke was gevestigd in de Duitse hoofdstad Berlijn. De verkoop zorgde meteen ook voor de afsplitsing van BE Semiconductor Industries in Duiven. Allebei de afsplitsingen zijn succesvol gebleken en hebben inmiddels elk hun eigen notering aan de beurs ontvangen.

Het aandeel van ASM International staat genoteerd aan de NASDAQ beurs vanaf het jaar 1981. Een interessant detail is dat dit bedrijf daarmee de eerste onderneming uit Europa was die deze stap waagde. Het zou uiteindelijk nog tot het jaar 1996 duren vooraleer de notering volgde aan de Amsterdamse Effectenbeurs. In het jaar 2015 werd er uiteindelijk voor gekozen om de notering van de aandelen aan de NASDAQ stop te zetten. Aan het einde van het daarop volgende jaar beschikte ASM International over een marktkapitalisatie van zo’n 2,5 miljard euro. Het bedrijf ASM Pacific Technology heeft haar hoofdzetel in Hong Kong en staat bijgevolg ook daar genoteerd aan de beurs. Dit reeds sinds het jaar 1988.

In het jaar 2013 koos ASM International er voor om haar aandeel in ASM Pacific Technology te verkleinen. Dit betekende concreet dat er 13 procent van de aandelen werden verkocht. De verkoop had als gevolg dat ASM International achter bleef met een minderheidsbelang. Hiermee kwam meteen een einde aan de consolidatie van ASMPT in de cijfers. Het gevolg was een niet onaanzienlijke daling van de omzet die werd gerealiseerd. Dit gezegd zijnde was het wel zo dat het verkopen van het pakket met aandelen zorgde voor een niet onaanzienlijke, substantiële boekwinst.

Kerncijfers onderneming

ASM International realiseert een omzet op jaarbasis van om en bij de 598 miljoen euro. Daarvan bedraagt het nettoresultaat ongeveer 136 miljoen euro. Er zouden voor de onderneming in totaal ongeveer 1670 mensen werkzaam zijn. In 2017 koos ASM International er voor om maar liefst 20 miljoen aandelen ASMTP te verkopen. Dit betekende een daling van het belang van ASMI met zo’n 5 procent. Het total belang kwam daardoor uit om 34 procent. De verkoop van het aandelenpakket bracht voor ASM International zo’n slordige 248 miljoen euro in het laatje. Later dat jaar, namelijk in november verkocht ASMI nog eens een aandelenbelang van 9 procent in ASMPT. Het resterende belang bedroeg vanaf dat moment nog 25 procent. Een deel van de opbrengst die de verkoop van deze aandelen met zich meebracht werd uitgekeerd onder de aandeelhouders.

Strategische richting

Ondanks het feit dat er voor werd gekozen door ASM International om een niet onaanzienlijk deel van haar aandelen in ASM Pacific Technology te verkopen heeft het recent een inkoopprogramma aangekondigd voor het terugkopen van haar eigen aandelen. Op deze manier wil het bedrijf vertrouwen uitstralen richting de aandeelhouders. Opvallend detail daarbij is dat ASM International meteen ook bekendmaakte dat een deel van de teruggekochte aandelen van de beurs zullen worden gehaald. Daarnaast heeft ASM International aangegeven dat het zich wil indekken tegen het toenemende, negatieve sentiment waarvan sprake is in de chipindustrie. Op welke manier het dat precies wenst te doen zal de toekomst verder nog moeten gaan uitwijzen.

Hoe aandelen van ASM International kopen?

Ben jij ook wel geïnteresseerd in het aankopen van ASM International aandelen? In dat geval moet je voor jezelf uitmaken of je daadwerkelijk de aandelen wenst aan te kopen of je bijvoorbeeld liever wil gaan speculeren op de koers door middel van zogenaamde CFD’s. In het laatste geval kan je daarvoor gebruikmaken van de mogelijkheden die worden aangeboden door Plus500. Ben jij iemand die graag volwaardige eigenaar wordt van de aandelen waarin je investeert? In dat geval is het mogelijk om in te stappen in ASM International aandelen door gebruik te maken van de mogelijkheden van partijen zoals Binck Bank en DeGiro.