Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Unilever is één van de bekendste multinationals op het gebied van niet alleen voedingsmiddelen, maar ook persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. De kans is ongelofelijk groot dat je tijdens je leven op een zeker ogenblik in aanraking komt met producten die door Unilever op de markt zijn gebracht. Het gaat hierbij dan onder meer om merken zoals bijvoorbeeld Heinz en Axe. Net omdat haast iedereen tijdens zijn of haar leven wel eens in aanraking komt met Unilever is het zo dat veel mensen met het idee spelen om er in te gaan beleggen. Geldt dat ook voor jou? Dan is het de moeite waard om te ontdekken hoe je er nu precies voor kan kiezen om te beleggen in het bedrijf Unilever.

DEGIRO beleggen

Wat doet Unilever precies?

Unilever is zoals hierboven reeds aangegeven een multinational die zich richt op het produceren en verdelen van niet alleen voedingsmiddelen en schoonmaakartikelen, maar ook producten op vlak van persoonlijke verzorging. Tot aan het jaar 2020 beschikte de onderneming over een zogenaamde duale bedrijfsstructuur. Dit betekent onder meer dat ze twee hoofdkantoren had waaronder één in Nederland. Het hoofdkantoor hier bevond zich in Rotterdam. Het tweede hoofdkantoor was gevestigd in de Engelse hoofdstad Londen. Deze laatste bestaat tegenwoordig nog steeds. Het hoofdkantoor in Rotterdam helaas niet meer.

Een stukje geschiedenis over Unilever

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de geschiedenis van het bedrijf Unilever. Wanneer we dat doen kunnen we vaststellen dat de onderneming werd opgericht in het jaar 1930. De oprichting gebeurde door Anton Jurgens, Samuel van den Bergh en William Hulme Lever. Voor de eerste twee geldt dat ze in Nederlandse concurrenten waren op het gebied van margarineproducten. Beide bedrijven waren ook gevestigd in het Nederlandse Oss. In het jaar 1908 besloten de ondernemingen om een zogenaamde poolovereenkomst te ondertekenen waarna er in het jaar 1927 werd overgegaan tot een fusie. Het ontstaan van de zogenaamde Margarine Unie was daardoor een feit. In een latere fase zou de naam ‘Margarine Unie’ worden vervangen door de benaming ‘Van den Bergh en Jurgens’.

William Hesketh Lever was onder meer verantwoordelijk voor de lancering van de zogenaamde Sunlight zeep. Ze bracht deze op de markt na een overname van een zeepfabriekje. In het jaar 1885 werd er vervolgens voor gekozen om het bedrijf ‘Lever Brothers’ op te richten. Op deze manier sloeg hij er in om overal ter wereld zeepfabrieken in handen te krijgen. Sinds het jaar 1917 worden er ook voedingsmiddelen geproduceerd. Hiervoor werden verschillende vis- en ijs- en conservenbedrijven opgekocht. Na zijn dood volgde William Hulme Lever, de zoon van William hem op.

In het jaar 1929 vond er een fusie plaats tussen de Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. Door deze fusie was de basis voor het bedrijf Unilever gelegd. Dat een dergelijke fusie er zat aan te komen hoefde niet te verbazen. De fusie tussen de beide bedrijven zorgde er namelijk voor dat allebei de bedrijven zich aanzienlijk wisten te versterken. De fusie bracht een enorm schaalvoordeel met zich mee wat uiteraard ook de winstgevendheid van het aandeel alleen maar ten goede kwam.

Spreiden van het risico met een belegging in Unilever

Ongeveer één derde van de volledige omzet van Unilever wordt gerealiseerd in Europa. Voor de resterende marktaandelen kan worden gekeken naar de rest van de wereld. Latijns- en Noord-Amerika zijn eveneens verantwoordelijk voor één derde van de omzet waarbij het resterende gedeelte dus wordt gerealiseerd in heel wat andere landen op deze planeet. Het is net dit gegeven dat er voor zorgt dat door veel mensen Unilever wordt beschouwd als een potentieel zeer interessante belegging. Het feit dat ze voor haar omzet kan kijken naar een groot aantal verschillende regio’s in de wereld zorgt er immers voor dat ze minder risicovol wordt. Gaat het goed met de ene regio, maar net wat minder goed met één of meerdere andere regio’s? Dan kan de één de ander compenseren. Op die manier voeg je haast automatisch meer variatie toe aan je beleggingsportefeuille en dat is altijd interessant.

Wat zijn de belangrijksten concurrenten van Unilever?

Voordat je gaat investeren of beleggen in Unilever spreekt het voor zich dat je, je ook even zal willen verdiepen in de belangrijkste concurrenten van deze onderneming. Eén van de sterkste bedreigingen voor het aandeel van Unilever vormen uiteraard de concurrenten waarmee ze krijgt af te rekenen. Op dit vlak kan je denken aan:

  • Nestlé;
  • Pepsico;
  • Kraft Food;
  • Coca-Cola;

Ondanks het feit dat Unilever natuurlijk een groot aantal zeer bekende namen in haar portefeuille heeft mag het duidelijk zijn dat ook de bovenstaande partijen wellicht meteen een belletje zullen doen rinkelen. Voordat je je spaargeld gaat beleggen in Unilever spreekt het dan ook voor zich dat je er altijd goed aan doet om ook even deze bedrijven te bekijken. De mate waarin het Unilever-aandeel positieve resultaten kan laten optekenen is namelijk ook hier uiteraard van afhankelijk.

Waarom zou je moeten kiezen voor beleggen in Unilever?

Eén van de belangrijkste voordelen die zijn toe te schrijven aan Unilever heeft betrekking tot het feit dat er heel wat merken toe te schrijven zijn aan het bedrijf. Voor een behoorlijk aantal van deze merken gelden verschillende voordelen. Denk hierbij onder meer aan:

  • Ze zijn erg bekend waardoor ze kunnen rekenen op een grote, vaste doelgroep;
  • Ze genieten bekendheid in tal van verschillende landen;
  • Door de diversiteit in producten spreken ze extra veel mensen aan;

Bovenstaande is echter nog niet alles. Daarnaast is het zo dat Unilever er eveneens om bekend staat er een uitstekende bedrijfsstrategie op na te houden. Op regelmatige basis weet ze dan ook haar bereik verspreid over de wereld verder te verbeteren door het uitbreiden van doelgerichte overnames. Omwille van het feit dat Unilever zoveel verschillende soorten producten in haar aanbod heeft zitten is het ook mogelijk om te schalen. Het feit dat Unilever over een groot aantal internationale belangen beschikt zorgt er voor dat ze altijd de mogelijkheid heeft om haar producten op een efficiënte manier wereldwijd uit te rollen.

Wat zijn de risico’s van een belegging in Unilever?

Het spreekt voor zich dat er ook bepaalde risico’s of nadelen zijn verbonden aan een investering of een belegging in Unilever. De producten welke door dit bedrijf op de markt worden gebracht zijn bijvoorbeeld zelden uniek. Ketchup kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig na worden gemaakt en onder een andere merknaam op de markt worden gebracht. Het bedrijf is bijgevolg haast verplicht om continue sterke namen op de markt te brengen.

Bovendien geldt voor de merknamen ook dat ze blijvend moeten resoneren bij de klanten wil men voorkomen dat ze in de vergetelheid terecht komen. Een ander risico gaat schuil in het feit dat Unilever voor de volle honderd procent de focus legt op consumptiegoederen. Hierin schuilt een niet onbelangrijk risico. De inkomsten zijn op deze manier namelijk direct afkomstig uit één enkel segment van de markt. Ondanks het feit dat er wel een spreiding is over verschillende merken en producten blijft het één enkel marktsegment. Een (nog) betere spreiding had het risico verder kunnen verlagen.

Naast bovenstaande geldt voor Unilever eveneens dat ze bijzonder afhankelijk is van het externe distributienetwerk. Dit distributienetwerk is uiteraard verantwoordelijk voor het verspreiden van de producten van het bedrijf. Een gebrek aan controle met betrekking tot bepaalde fases in een productielijn is sowieso steeds een risico. Unilever kan hier op geen enkele manier invloed op uitoefenen waardoor dit vast en zeker een belangrijk punt is om aandacht aan te besteden. Voordat je over gaat tot het kopen van aandelen van Unilever of voordat je op een andere manier gaat investeren is het ten allen tijde van belang om grondig stil te blijven staan bij alle voor- en nadelen die er aan verbonden zijn.

Welk soort belegging is Unilever precies?

Unilever wordt algemeen beschouwd als een vrij defensieve belegging. Het beursgenoteerde bedrijf staat er dan ook onder meer om bekend op regelmatige basis vaste dividenden uit te betalen. Bovendien is het zo dat dit dividend vaak een mooie groei laat optekenen. Het feit dat het bedrijf zich specifiek richt op consumentengoederen brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Het belangrijkste nadeel is terug te vinden in het feit dat er op deze manier slechts één enkel marktsegment wordt aangeboord. Dat gezegd hebbende zorgt dit er ook voor dat er wordt belegd in een segment dat minder afhankelijk is van het economische klimaat. Ook tijdens economisch minder gunstige tijden eten we namelijk nog altijd voeding.

Ook het feit dat Unilever reeds over een niet onaanzienlijke geschiedenis beschikt zorgt er voor dat heel wat beleggers en investeerders er best vertrouwen in hebben. Ook de strategische overnames en fusies die regelmatig door Unilever worden voltrokken zijn uiteraard alleen maar gunstig voor het voortbestaan van de onderneming en het (verder) verstevigen van haar marktpositie. Voor beleggers die op zoek zijn naar een extra relatief defensief aandeel om toe te voegen aan hun portefeuille zou er dan ook zeker en vast naar Unilever kunnen worden gekeken. Hou hierbij zoals eerder reeds aangegeven wel ook rekening met de concurrentie.