Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Randstad is een van oorsprong Nederlandse onderneming die als belangrijkste kerntaken uitzendwerk en HR-diensten heeft. De oprichting van het bedrijf vond plaats in het jaar 1960 en gebeurde door Frits Goldschmeding en Gerrit Daleboudt. De onderneming is op moment van schrijven actief in 39 verschillende landen. Voor Randstad geldt dat ze niet alleen onder haar eigen naam, maar ook nog onder een andere merknaam haar diensten aanbiedt. Het gaat hierbij om ‘Tempo-Team’. Voor de holding Randstad geldt dat ze is genoteerd aan de AEX van Euronext Amsterdam. Daar beschikt ze over de ticker ‘RAND’.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

Het was de economiestudent Frits Goldschmeding die tijdens zijn studie over een grote fascinatie beschikte met betrekking tot de mogelijkheid om tijdelijk werkkrachten in te kunnen zetten. Tegenwoordig lijkt dat de normaalste zaak van de wereld. In het jaar 1933 was dat echter helemaal niet het geval. Voor zijn afstudeerscriptie koos hij er voor om onderzoek te doen naar de eventuele mogelijkheden van die markt. In zijn studentenkamer in Amsterdam koos hij er vervolgens voor om het Uitzendbureau Amstelveen op te starten. Na verschillende jaren werd er uiteindelijk voor gekozen om de onderneming om te dopen tot ‘Randstad’.

Het eenmansbedrijf wist tijdens haar eerste jaar een winst te realiseren van 9,53 gulden. Het duurde evenwel niet lang voordat er nieuwe vestigingen werden geopend in Leiden en in Rotterdam. Een belangrijke mijlpaal vond plaats in het jaar 1965. Toen besloot Randstad namelijk om de grens over te gaan. Het opende een eerste vestiging in het buitenland in België, meer bepaald in de hoofdstad Brussel. In het jaar 1967 opende ze ook haar eerste vestiging op Engels grondgebied. Daarvoor werd gekozen voor Londen.

In eerste instantie bestond er behoorlijk wat twijfel over het gebruik van de naam ‘Randstad’ in het buitenland. Toch werd er aan de oorspronkelijke benaming vastgehouden. In de jaren die volgden zou er een vrij snelle expansie gebeuren richting andere landen. Zo opende in het jaar 1968 de eerste vestiging in Duitsland waarna in 1973 de eerste vestiging volgde in Frankrijk. Aan het einde van de jaren ’70 was het zo dat het bedrijf Randstad bestond uit tal van verschillende divisies. Het ging daarbij dan dus niet meer alleen om uitzendwerk, maar ook om bijvoorbeeld schoonmaakwerk en beveiliging.

In het jaar 1978 vond de oprichting plaats van de Randstad Holding NV. Hier werden alle divisies in ondergebracht. Ook werd in deze periode duidelijk dat Randstad toe was aan een groter hoofdkantoor. De eerste paal daarvoor werd geslagen in Diemen in het jaar 1977. In het jaar 2018 vond er een kleine naamswijziging plaats naar Randstad N.V.

Doelgerichte overnames door de jaren heen

Aan het begin van de jaren ’80 besloot Randstad om de belangrijke concurrent Tempo-Team over te nemen. De overname ging gepaard met een bedrag van 125.000 euro en de verplichting om een grote schuld af te betalen. Randstad kon vanaf dat ogenblik rekenen op de aanwezigheid van een tweede merknaam. In het jaar 1992 volgde een tweede belangrijke overname. Dit keer ging het om het Nederlandse uitzendbedrijf Flex. Deze had niet alleen vestigingen in Nederland, maar ook in België en Frankrijk. Het gevolg hiervan was dat de Randstad meteen ook haar marktaandeel in die landen wist uit te breiden. In Nederland werd er voor gekozen om Werknet over te nemen. Deze werd vervolgens geïmplementeerd in het merk van Tempo-Team.

Op een zeker ogenblik vond Randstad dat de tijd rijp werd om ook buiten de Europese grenzen te gaan kijken. De Verenigde Staten was dan de eerste doelmarkt die in de spotlight kwam te staan. In 1993 besloot het bedrijf daarop om over te gaan tot de aankoop van TempForce. Dit was een lokaal uitzendbureau die in Atlanta over twaalf kantoren beschikte. Datzelfde jaar werd de overname voltrokken van het eveneens Amerikaanse Jane Jones Enterprises. Later zouden er ook nog verschillende overnames van bedrijven in andere landen volgen.

De overname van het uitzendconcern Vendior in het jaar 2007 had als gevolg dat allebei de bedrijven samen de nummer twee werden van de wereld. Dat na Adecco. In het jaar 2016 vond een nieuwe overname plaats. Dit keer ging het om het Amerikaanse Monster.com. Met die overname ging een bedrag gepaard van 429 miljoen dollar. Vanaf maart 2018 werd Randstad bestempeld als de grootste uitzender ter wereld.

Kerncijfers onderneming

Randstad realiseert op jaarbasis een gemiddelde omzet van 23,81 miljard euro. Dit heeft er voor gezorgd dat er sprake is van een operatief inkomen van 813 miljoen euro. Het netto inkomen bedraagt daardoor 704 miljoen. De totale activa van het bedrijf bedraagt op moment van schrijven 9,93 miljard euro. Bovendien zijn er op moment van schrijven wereldwijd 38.820 mensen werkzaam voor Randstad.

Randstad staat er om bekend een sterk presterend dividendaandeel te zijn. Het jaardividend is doorgaans gelegen tussen de 1,10 en 2 euro. In verschillende jaren werd er echter een hoger dividend uitbetaald. Het jaardividend van 2017 bedroeg bijvoorbeeld 2,07 euro. Het jaardividend 2018 was 2,27 euro. Tijdens verschillende jaren werd er ook een speciaal dividend toegekend. Dit was onder meer het geval in het jaar 2019. Toen werd een speciaal dividend ontvangen van 1,11 euro. Dit gebeurde ook in het jaar 2021 waarin er sprake was van een speciaal dividend die werd toegekend van 1,62 euro.

Ondanks het feit dat Randstad bekend staat als een sterk dividendaandeel koos de onderneming er toch naar aanleiding van de Coronacrisis in het jaar 2020 even voor om het dividend van de agenda te halen. Dit naar eigen zeggen vooral omdat niemand op dat ogenblik kon voorspellen hoelang de crisis zou aanhouden. Deze pro-actieve handelswijze verraste beleggers in eerste instantie, maar bleek uiteindelijk een gerechtvaardigde beslissing. Dit heeft wel als gevolg gehad dat er over het jaar 2019 geen dividend werd uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor het jaar 2021 was dat wel opnieuw het geval. De verwachting is dat het dividend ook richting de toekomst toe terug gewoon normaal zal worden uitbetaald.

Strategische richting

De Coronacrisis in het jaar 2020 zorgde er voor dat het Randstad aandeel een flinke tik te verduren kreeg. Dat was echter vrij normaal, want bij het uitbreken van de crisis ging de volledige beurs onderuit. Daarbij kon er specifiek bij Randstad worden opgemerkt dat er vooral vanuit de sectoren van de horeca, de reisbranche en de evenementensector veel minder vraag kwam naar uitzendkrachten. Logisch ook, want dit waren de zwaarst getroffen sectoren van de gezondheidscrisis. In andere sectoren steeg de vraag naar tijdelijke uitzendkrachten meer. Het ging daarbij om de logistiek en natuurlijk ook om de zorg waarin er zich een nijpend tekort aandiende op vlak van zorgpersoneel. Uiteindelijk voelde Randstad de gevolgen wel van de crisis in 2020, maar wist het aandeel zich vrij snel te herstellen. Het merendeel van de omzet van de onderneming werd gerealiseerd in de Verenigde Staten gevolgd door Frankrijk en Nederland. Uiteindelijk was het ook het aandeel van Randstad die er op een zeker ogenblik voor zorgde dat de AEX positieve cijfers liet optekenen.

De strategische richting die het bedrijf heeft gekozen voor de toekomst steunt in principe vrij sterk op de fundamenten die in het verleden zijn gelegd. Daarmee bedoelen we concreet dat er vooral verder wordt gebouwd op onder meer de visie van de Randstad-oprichter Frits Goldschmeding. Hij voegde vanaf het begin een persoonlijk contact toe aan het uitzendwerk en aan dat principe wordt nog steeds erg veel belang gehecht. Bovendien bewees onder meer de Coronacrisis dat dit principe zeker in dergelijke situaties een erg belangrijke troefkaart is.

Bij monde van topvrouw Dominique Hermans werd onder meer reeds aangehaald dat de arbeidsmarkt zich vooral in Nederland in de komende jaren nog verder zal ontwikkelen. Het “van werk naar werk” principe is in het westen nog veel minder ingeburgerd dan in andere landen in de wereld. Randstad verwacht dat, dat in de komende jaren gaat veranderen. Zij willen dan ook vooral hun steentje bij gaan dragen in het creëren van een ontslagvrije samenleving waarin er niet langer wordt gewacht om mensen te helpen met het vinden van een nieuwe job tot ze worden ontslagen, maar reeds pro-actief of preventief te handelen.

Hoe aandelen van Randstad kopen?

Wil je graag Randstad aandelen kopen? Dan kan je dat in Nederland doen bij verschillende brokers. In eerste instantie kan je hiervoor gebruikmaken van de broker DeGiro. Dit is één van de bekendste en tevens ook populairste brokers van Nederland. Andere brokers zijn onder meer Binck Bank en Mexem Benelux. Al deze verschillende brokers staan er om bekend over een zeer gebruiksvriendelijk platform te beschikken. Bovendien hanteert bijvoorbeeld DeGiro ook zeer lage transactiekosten wat voor beleggers ook mooi meegenomen is.

Heb je eerder een klein bedrag te besteden om te beleggen? Dan kan je eveneens de keuze maken om te gaan beleggen met behulp van CFD’s. In dit geval wordt je geen eigenaar van Randstad aandelen, maar speculeer je eigenlijk louter en alleen op de koers van het onderliggende aandeel. Een bekende en populaire CFD-broker waar in Nederland heel wat beleggers gebruik van maken is Plus500. Indien je wenst te gaan belegen met CFD’s is deze partij dan ook zeker en vast het overwegen waard.