Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Fugro is een Nederlands bedrijf welke zich heeft gespecialiseerd in het verzamelen evenals interpreteren van gegevens over niet alleen het aardoppervlak, maar ook de zeebodem. Op basis van de gegevens die ze weet te verzamelen en te interpreteren geeft ze speciale adviezen. Deze adviezen richten zich in het bijzonder op de olie- en gasindustrie, de mijnbouw evenals de bouw. Op organisatorisch vlak is Fugro opgebouwd uit verschillende divisies. Het gaat hierbij om de Geotechniek, de Survey evenals de Geoscience. Gedurende enige tijd, waaronder in het jaar 2006 mocht Fugro zich op vlak van grootte het vijfde grootste advies- en ingenieursbureau van Europa noemen. Het aandeel van Fugro is genoteerd aan de Euronext Amsterdam en beschikt over de ticker ‘FUR’.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis bedrijf

Fugro werd opgericht in het jaar 1962 door Kornelis Joustra. Het duurde 30 jaar vooraleer het bedrijf er voor koos om naar de beurs te trekken. Uiteindelijk zou het ‘FUR’ aandeel genoteerd worden aan Euronext Amsterdam vanaf het jaar 1992. Zoals reeds aangegeven is Fugro opgedeeld in drie verschillende divisies die stuk voor stuk over hun eigen, specifieke taken beschikken. In eerste instantie is er de ‘Geotechniek’ divisie. Het gaat hierbij om een divisie welke als doel heeft om niet alleen de fysische, maar ook de geologische eigenschappen van de aardbodem te onderzoeken. Ze doet dit door het inzetten van zeer gecompliceerde technologieën. Bovendien verleent ze advies bij het ontwerpen van funderingen en is ze verantwoordelijk voor het uitvoeren van bouwmaterialenonderzoek.

De ‘Survey’ divisie is op haar beurt verantwoordelijk voor het verlenen van een reeks van diensten ter ondersteuning van de activiteiten van de olie- evenals de gasindustrie. Anderzijds kan er ook aanspraak worden gemaakt op haar diensten door bijvoorbeeld overheden evenals opdrachtgevers uit de bouw- en transportsector. De derde en laatste divisie is de ‘Geoscience’ divisie welke zich richt op het verzamelen, verwerken evenals interpreteren, opslaan en beheren van zowel geofysische als geologische data. In september van 2012 raakte echter bekend dat Fugro er voor had gekozen om het merendeel van deze activiteiten te gaan verkopen aan het Franse CGGVeritas. Met de verkoop was een bedrag gemoeid van 1,2 miljard euro. In 2014 nam het bekende baggerbedrijf ‘Boskalis’ een aandelenbelang van 15 procent in Fugro. Uiteindelijk zou Boskalis haar aandeel in Fugro verspreid over twee jaar (2016 & 2017) terug verkopen. De belangrijkste reden voor de verkoop werd door Boskalis omschreven als de onzekere marktomstandigheden waar Fugro mee werd geconfronteerd.

Kerncijfers onderneming

De laatste bekende jaaromzet van Fugro laat een omzet optekenen ter waarde van 1.497 miljoen euro. Het nettoresultaat maakte echter een verlies duidelijk van 159,9 miljoen euro. Tussen het jaar 2014 en 2018 was er telkens een negatief nettoresultaat waar te nemen. Deze was voor een deel het gevolg van de winstwaarschuwing die het Fugro aandeel ontving op 10 juli 2014. Door deze waarschuwing verloor het aandeel bijna 20 procent van haar waarde. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden heeft Fugro haar bedrijfsactiviteiten stelselmatig verder weten te zetten en verder uit te bouwen. Toch heeft Fugro te maken met een verder oplopende concurrentie. Over het jaar 2016 werd nog een verlies gerealiseerd van 309 miljoen euro. Een jaar later, in 2017 daalde dit verlies naar 159,9 miljoen.

Strategische richting

In 2018 werd er door bodemonderzoeker Fugro een strategische update gepubliceerd voorafgaand aan haar ‘Capital Markets Day’. De strategie droeg de naam ‘Path to Profitable Growth’ en bevat een aantal verschillende, concrete doelstellingen voor de periode tussen 2021 & 2023. Fugro mikt bijvoorbeeld duidelijk op een rendement op aangewend kapitaal van tussen de 10 en 15 procent. Daarnaast zou er een brutowinstmarge moeten worden gerealiseerd welke gelegen is tussen de 8 en 12 procent en zou er sprake moeten zijn van een vrije kasstroom van 4 tot 7 procent van de omzet. De prognose van de onderneming is dat haar omzet op de middellange termijn kan groeien naar tussen de 2 en 2,5 miljard euro.

Deze strategie zal bij veel beleggers als muziek in de oren klinken, maar waar is ze precies op gebaseerd? Volgens Fugro op drie concrete pijlers. In eerste instantie zou de strategie zich baseren op het marktherstel bij energie en infrastructuur. Daarnaast moet er echter ook een verschil worden gerealiseerd door het inzetten van digitale oplossingen en is er het toepassen van ervaring evenals kennis in nieuwe groeimarkten. Of het bedrijf haar vooropgestelde strategische richting volledig zal kunnen waarmaken zal de toekomst moeten uitwijzen.

Hoe aandelen van Fugro kopen?

Wil jij graag Fugro aandelen kopen? Dat is zeer eenvoudig mogelijk door gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden door verschillende, betrouwbare brokers. Het gaat hierbij niet alleen om DeGiro en Robeco, maar ook om bijvoorbeeld Binck Bank. Ben jij een belegger die over een iets kleiner budget beschikt? In dat geval kan je ook gaan speculeren op de koers van het Fugro aandeel door gebruik te maken van zogenaamde CFD’s. Beleggen met CFD’s kan eveneens gebeuren via verschillende partijen, maar één van de bekendste en meest betrouwbare is ongetwijfeld Plus500. Deze CFD-broker staat ook bekend om haar lage kosten.