Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Voor het merendeel van de mensen die graag willen gaan beleggen geldt dat ze daarvoor op z’n minst kijken in de richting van aandelen. Door het kopen van een bepaald pakket met aandelen wordt je eigenlijk voor een stukje mede-eigenaar van het bedrijf waar je de aandelen van koopt. Het kopen van aandelen voorziet je in de praktijk overigens ook van een aantal extra voordelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je stemrecht krijgt in de raad van bestuur. Bovendien kan je met aandelen ook nog eens op verschillende manieren een bepaald rendement behalen. Ben je benieuwd om hier meer over te weten te komen? Lees dan vooral verder en ontdek alles wat je altijd al hebt willen weten over aandelen.

DEGIRO beleggen

Wat zijn aandelen precies?

De eerste vraag die je, je wellicht precies zal stellen heeft te maken met wat aandelen nu eigenlijk zijn. Voor aandelen geldt dat ze eigenlijk eigendomsbewijzen zijn. Dat is meteen een woord waar veel mensen wat vreemd van gaan opkijken. Dit betekent namelijk dat je als investeerder in aandelen altijd gedeeltelijk eigenaar zal worden van de onderneming waarin je gaat investeren. Het is mede omwille van deze reden dat je als eigenaar van aandelen altijd een uitnodiging zal krijgen om de raad van bestuur bij te gaan wonen. Bovendien is het ook zo dat je bij gunstige resultaten een dividend zal ontvangen. Dit dividend wordt jaarlijks uitbetaald aan iedereen die er voor heeft gekozen om te investeren in aandelen van het bedrijf in kwestie. Houder zijn van bepaalde aandelen brengt echter niet alleen maar voordelen met zich mee. Er zijn aan beleggen in aandelen dan ook eveneens risico’s verbonden.

Het belangrijkste risico dat je als belegger in aandelen loopt heeft te maken met het feit dat je altijd geconfronteerd kan worden met een bepaald verlies. Wanneer het slecht gaat met de onderneming waar je mede-eigenaar van bent geworden zal je dat namelijk al snel gaan voelen in de waarde van het aandeel. Deze zal namelijk wellicht rake klappen te verduren krijgen waardoor het toekomstpotentieel ook meteen een stuk minder zal worden. In het slechtste geval gaat het bedrijf zelfs failliet waardoor je, je volledige investering kwijt bent.

Waarom investeren mensen in aandelen?

De hierboven aangegeven informatie heeft duidelijk gemaakt dat je bij een investering in aandelen altijd aandachtig dient te zijn voor de risico’s die er aan verbonden zijn. De vraag die veel mensen zich dan ook geheel terecht stellen heeft te maken met het feit waarom er nu precies zou moeten worden geïnvesteerd in aandelen. De reden daarvoor is vrij eenvoudig. Aandelen kopen zorgt er namelijk in de praktijk voor dat je over een mogelijkheid komt te beschikken om de zogenaamde inflatie het hoofd te kunnen bieden. We staan er vaak als mensen niet bij stil, maar ons kapitaal wordt hierdoor elk jaar opnieuw minder waard. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Investeren in aandelen kan dit probleem voorkomen.

Het gemiddelde rendement dat je op jaarbasis kan verwachten op aandelen is gelegen rond de 7 à 8 procent. Wanneer we daar de inflatie vanaf halen zou je kunnen rekenen op een resterend rendement van ongeveer 5 procent. Dat lijkt natuurlijk niet echt spannend, maar de meerwaarde zit hem vooral in het telkens opnieuw investeren van dat rendement. Door samengesteld rendement is het namelijk in de praktijk zo dat de waarde van je aandelen aanzienlijk kan stijgen. Op het ogenblik dat je het verkregen rendement terug gaat investeren zal je dus in principe over tijd rendement op rendement weten te boeken.

Op welke manieren kan je winst maken met aandelen?

Veel mensen zullen er in de praktijk wellicht niet helemaal bij stil blijven staan, maar het is met aandelen mogelijk om op verschillende manieren winst te maken. In eerste instantie is het natuurlijk zo dat een aandeel over tijd meer waard kan gaan worden. Wanneer dan het moment is aangebroken dat je de aandelen waarin je hebt belegd wenst te gaan verkopen kan dat meteen een aardig rendement opleveren. Dat is echter nog niet alles. Daarnaast is het namelijk zo dat je als aandeelhouder ook aanspraak kan maken op een periodiek rendement. Alles over de twee verschillende manieren om winst te kunnen maken op aandelen laten we je graag ontdekken middels de onderstaande informatie.

1.) Door de gerealiseerde meerwaarde op je aandelen

In eerste instantie geldt dat mensen er voor kiezen om te beleggen in aandelen omdat ze hopen dat de aandelen waarin men gaat investeren over tijd meer waard zullen worden. Dat is natuurlijk logisch. Het is op dit vlak wel van belang om er eveneens aandachtig voor te zijn dat de koers van een aandeel twee potentiële bewegingen kent. De koers kan namelijk niet alleen maar stijgen, maar kan ook dalen. In het laatste geval zal je dus worden geconfronteerd met een bepaalde minwaarde waardoor je, je aandelen maar beter niet kunt verkopen. Doe je dat wel? Dan is er dus geen sprake van een bepaald rendement, maar wel van verlies.

Om er voor te zorgen dat je  de kans op een potentieel rendement op je aandelen zo hoog mogelijk kan houden doe je er in de praktijk altijd goed aan om voldoende huiswerk te doen. Enkel en alleen op deze manier zal je namelijk precies die aandelen ontdekken die voor jou een interessante financiële meerwaarde kunnen realiseren. Is jouw belangrijkste reden om te investeren in aandelen dus terug te vinden in de potentiële meerwaarde die ze kan realiseren? Wees er dan zeker van dat je kiest voor aandelen met een groot koerspotentieel.

2.) Door het dividend dat wordt toegekend

De tweede manier om winst te maken op aandelen heeft betrekking tot het periodieke dividend dat op aandelen kan worden toegekend. Op het ogenblik dat een bedrijf een financieel goed jaar achter de rug heeft kan dat er in de praktijk voor zorgen dat zij met het idee speelt om een deel van dat rendement uit te gaan betalen als dank voor het vertrouwen aan de aandeleneigenaars. Hoeveel dit dividend precies zal bedragen is niet duidelijk en steevast afhankelijk van de resultaten die worden gerealiseerd. Hoe beter die resultaten des te hoger het dividend kan komen te liggen. Nadat het dividend is goedgekeurd door de raad van bestuur zal deze aan het einde van het boekingsjaar worden uitbetaald.

Het dividend is interessant omdat ze er voor zorgt dat je als belegger nog voor verkoop van je aandelen reeds kan rekenen op een bepaald rendement. Anderzijds is het wel zo dat de uitbetaling van een (groot) rendement ook de aandelenkoers onder druk kan zetten. Er wordt op dat ogenblik immers waarde aan de vennootschap onttrokken en dat is terug te zien onder de vorm van een negatieve impuls in de aandelenkoers.

Welke zaken beïnvloeden de waarde van een aandeel?

Doorheen deze pagina is het ongetwijfeld al wel duidelijk geworden dat beleggers die er voor kiezen om te investeren in aandelen dat voornamelijk doen omdat ze verwachten dat het aandeel in kwestie zal stijgen in waarde. Op het ogenblik dat men tot verkoop overgaat zal dat er dan ook voor zorgen dat er altijd een financiële meerwaarde zal kunnen worden gerealiseerd. Het is echter van belang om er rekening mee te houden dat de aandelenkoers verschillende bewegingen kan maken. Dit betekent dat de koers niet alleen kan stijgen, maar ook kan dalen. In het laatste geval betekent dit dat je niet zal kunnen rekenen op een bepaald rendement, maar dat je net zal worden geconfronteerd met een verlies. Dit uiteraard tenzij je er voor hebt gekozen om je aandelen te shorten, iets waar we later nog op terugkomen.

Voorafgaand aan het maken van een investering in aandelen is het altijd van belang om goed je huiswerk te maken. Alleen op deze manier is het immers mogelijk om te kunnen achterhalen wat het potentieel is van het aandeel in kwestie. De meeste beleggers doen dit ook wel, maar verliezen eenmaal hun investering is gebeurd het aandeel toch uit het oog. Dat is niet verstandig, want de koers kan door heel wat verschillende zaken worden beïnvloed:

  1. Door slecht nieuws dat ontstaat over het bedrijf;
  2. Door tegenvallende financiële resultaten;
  3. Wanneer een belangrijk bestuurslid de onderneming verlaat;
  4. Indien een nieuw product of nieuwe dienst niet aanslaat;
  5. Wanneer er geen sprake (meer) is van een interessant toekomstpotentieel;

Om er zeker van te zijn dat je niet voor vervelende verrassingen zal komen te staan is het in de praktijk altijd van cruciaal belang om voldoende aandacht te besteden aan de bovenstaande punten. Enkel en alleen op die manier kan je namelijk voorkomen dat je aandelen plots een stuk minder waard zijn dan je voor ogen had gehouden. Door je aandelen op de voet te volgen kan je altijd efficiënt anticiperen wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Kan je ook speculeren op een daling van de waarde van een aandeel?

Last but not least kan je er als belegger ook voor kiezen om aandelen te shorten. In dit geval ga je niet speculeren op een stijging, maar net op een daling van de aandelenkoers. Ondanks het feit dat deze manier van beleggen zeker de nodige voordelen met zich meebrengt zijn er ook enkele niet onbelangrijke nadelen aan verbonden. Zo is het verlies die je op deze manier kan realiseren eigenlijk onbeperkt. Dat geldt niet voor de long posities. Bij dergelijke beleggingen kan je immers maximaal de ingelegde waarde verliezen. Het potentieel veel grotere risico bij het shorten van aandelen is dus zeker een punt om bij stil te blijven staan.