Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Als mensen werken we bijna een heel leven lang om een mooie oude dag te kunnen hebben. Het standaard pensioen dat door de Nederlandse overheid wordt aangeboden is voor velen niet voldoende om de opgebouwde levensstandaard vol te kunnen houden. Dat is natuurlijk een geweldig groot probleem. Gelukkig bestaat er zoiets als pensioensparen. Door zelf extra te sparen voor het pensioen dat je later zal ontvangen is het namelijk mogelijk om (fiscaal vriendelijk) een extra spaarpotje aan te leggen. In het bijzonder door de sterk toegenomen zorgen in verband met de overheidspensioenen is het zo dat steeds meer mensen aan pensioensparen gaan denken. Geldt dat ook voor jou en zou je graag willen achterhalen welke mogelijkheden er allemaal bestaan op vlak van pensioensparen? Verdiep je dan absoluut zeker even in de informatie die we op deze pagina voor je op een rijtje hebben gezet.

DEGIRO beleggen

Pensioensparen, welke vragen moet je, je stellen?

Bijzonder veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om aan pensioensparen te doen. Dit betekent dat ze niet het geloof hebben dat hun standaard pensioen voldoende zal zijn om hun huidige levensstandaard te kunnen aanhouden vanaf het pensioen. Dat is op zich een vervelende, maar tegelijkertijd ook een verstandige gedachte. Meer dan waarschijnlijk is dit namelijk iets waar we allemaal rekening mee zullen moeten houden. Het standaard pensioen dat je zal ontvangen als gevolg van je hoeveelheid aan jaren werkervaring zal wellicht uiteindelijk niet voldoende zijn om goed van te kunnen leven. Aan pensioensparen doen kan op dat vlak zorgen voor extra financiële zekerheid en mogelijkheden.

Voordat je kan beginnen met pensioensparen zijn er een aantal vragen die je aan jezelf moet gaan stellen. In principe gaat het hierbij om drie verschillende vragen, namelijk:

  1. Hoeveel wil je graag sparen voor je pensioen?
  2. Hoeveel mag je maximaal sparen voor je pensioen?
  3. Op welke manier wil je graag aan pensioensparen gaan doen?

In eerste instantie moet je dus voornamelijk voor jezelf gaan bepalen hoeveel geld je eigenlijk wil gaan sparen. Hou er daarbij rekening mee dat dit bedrag maandelijks moet worden betaald… of één keer aan het einde van het jaar (een groter bedrag). Je moet er dus wel rekening mee houden dat dit bedrag een bepaalde impact zal hebben op je financiële situatie.

Hoeveel mag je maximaal sparen voor je pensioen?

Bovenstaande lijkt natuurlijk een ongelofelijk vreemde vraag. Je kan toch sparen voor je pensioen zoveel je wil? Ja en neen. In eerste instantie moet je vooral beseffen dat er voor de bedragen die je voor je pensioen gaat sparen geldt dat er fiscaal voordeel op kan genoten worden. In principe is dit altijd veruit de interessantste optie. Om van dit fiscaal voordeel te kunnen genieten is het echter altijd van belang dat je niet teveel gaat sparen. Doe je dat wel? Dan kan je het fiscaal voordeel op (een deel van) je spaarbedragen verliezen.

Op welke manier wil je aan pensioensparen gaan doen?

We maken in Nederland een onderscheid tussen drie verschillende manieren om aan pensioensparen te doen. Het gaat hierbij om de volgende opties:

  1. Door extra premie te gaan inleggen voor je pensioen;
  2. Door middel van een zogenaamde lijfrenteverzekering;
  3. Via lijfrentebanksparen of gewoon banksparen;

Geef jij er de voorkeur aan om zelf een bepaalde extra pensioenpremie te gaan inleggen? Dat is perfect mogelijk. Op die manier verhoog je, je pensioen. Je moet er echter wel bij stil blijven staan dat dit niet bij elke pensioenregeling tot de mogelijkheden behoort. De regels van pensioen zijn dan ook anders als degene van lijfrente.

Voor ouderdomspensioen geldt bijvoorbeeld dat ze levenslang geldt. Dat is niet het geval voor lijfrente. Deze kan dan ook over een tijdelijk karakter beschikken. Door gebruik te maken van een lijfrenteverzekering en / of banksparen is het mogelijk om privé, met bovendien ook nog eens een interessant belastingvoordeel, extra pensioen op te bouwen.

Waarom zou je pensioensparen kunnen of moeten overwegen?

Er bestaan in de praktijk best een aantal redenen waarom je pensioensparen zou kunnen… of soms zelfs zou moeten overwegen. In eerste instantie is er het feit dat veel mensen vanaf hun pensioenleeftijd aardig moeten inleveren op vlak van de door hun gekende levensstijl. Dat is op zich natuurlijk mogelijk, maar best vervelend. Je hebt heel je leven hard gewerkt om een bepaalde levensstijl aan te kunnen nemen, maar dan moet je ze op een bepaald moment terug gaan schrappen omdat je er niet langer voldoende financiële middelen voor beschikbaar hebt.

Door aan pensioensparen te doen kan je bovenstaande voorkomen. Op die manier kan je dan ook zonder probleem het leven dat je gewend bent perfect aanhouden met het oog op de toekomst. Dat is echter niet het enige voordeel waar je bij pensioensparen op kan rekenen. Je dient namelijk helemaal niet te wachten tot aan je pensioenleeftijd om te kunnen rekenen op een bepaald (financieel) voordeel. Het fiscaal voordeel dat je kan ontvangen op de bedragen die je spaart levert je immers op het moment van sparen zelf reeds een direct voordeel op.

Wat is het verschil tussen lijfrenteverzekeren en banksparen?

De informatie hierboven heeft reeds duidelijk gemaakt dat je op verschillende manieren aan pensioensparen kan doen. Daarbij zullen we in eerste instantie even kijken naar het verschil tussen enerzijds lijfrenteverzekeringen en anderzijds banksparen. Voor wat lijfrenteverzekeren betreft geldt dat een levenslange uitkering mogelijk is. Het maakt hierbij niet uit hoelang je leeft. De uitkering gaat in eerste instantie uiteraard naar de persoon die de lijfrenteverzekering heeft afgesloten. Is er sprake van een overlijden van de verzekeringnemer? Dan zal de uitbetaling gebeuren aan de nabestaande, op voorwaarde dat deze is meeverzekerd.

Je dient er hierbij wel rekening mee te houden dat je niet kan rekenen op een bepaalde garantie bij een faillissement van de verzekeraar. De uitkering waar je bij een lijfrenteverzekering op kan rekenen is afhankelijk van de dekking die je hebt gekozen. Door te kiezen voor ‘alleen bij leven’ kan dat er voor zorgen dat de kosten op de verzekering kunnen worden gedrukt. Je dient er wel rekening mee te houden dat je nabestaanden in dat geval geen euro uit de verzekering zullen zien.

Wat met banksparen?

Naast lijfrenteverzekeren bestaat ook nog de mogelijkheid om aan banksparen te doen. In dit geval is er altijd sprake van een vaste termijn voor wat de uitkeringen betreft. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om een periode van 20 jaar. De uitkering zal in eerste instantie gebeuren op rekening van de rekeninghouder. In geval van overlijden zal ze natuurlijk worden uitbetaald aan de wettige erfgenamen.

Een zeer interessant aspect dat is verbonden aan banksparen heeft te maken met het feit dat de tegoeden altijd vallen onder het depositogarantiestelsel. Mocht er dus met andere woorden ooit iets gebeuren met de gespaarde bedragen, dan zal je kunnen vaststellen dat je kapitaal altijd is gewaarborgd. Let wel, omdat ze onder het depositogarantiestelsel valt betekent dit dat ze slechts wordt gewaarborgd tot een bedrag van 100.000 euro.

Extra geld sparen zonder fiscaal voordeel?

Eén van de interessantste voordelen waar je op kan rekenen bij pensioensparen heeft te maken met het feit dat je (extra) geld kan sparen voor je pensioen en tegelijkertijd ook kan rekenen op een fiscaal voordeel. Op deze manier kan pensioensparen je eigenlijk elk jaar opnieuw een interessant fiscaal of financieel voordeel opleveren. Dit gezegd hebbende is het mogelijk dat je alle fiscale mogelijkheden van pensioensparen ten volle hebt benut, maar je toch het gevoel hebt nog niet voldoende gespaard te hebben. Kan je dan nog wat extra geld opzijzetten voor je pensioen? En is dat geld dan vlot tussentijds opvraagbaar of niet? Dat kan.

Flexibel extra sparen of beleggen voor je pensioen

Hoe interessant pensioensparen ook mag zijn, er zijn ook mensen die ten allen tijde de controle willen behouden over hun volledige vermogen. Dat is met pensioensparen in principe niet over de hele lijn mogelijk. Hoezo niet? Omdat je er eigenlijk akkoord mee gaat dat je geld voor een vrij lange periode vast wordt gezet. Het kapitaal is dan ook pas vanaf een bepaald moment op te vragen. Heb je in tussentijd geld nodig? Dan kan je daarvoor dus niet kijken in de richting van je pensioenspaarplan. In zekere zin zou dit eventueel wel nog kunnen, maar de fiscale en dus ook financiële verliezen zijn vaak zo groot dat dit niet interessant is.

Wil je graag zelf zorgen voor een (extra) appeltje voor de dorst voor je pensioen? Dan kan je er voor kiezen om daarvoor zelf te gaan sparen of te gaan beleggen. Je dient er hierbij wel rekening mee te houden dat geld op een spaarrekening plaatsen op moment van schrijven eigenlijk niets meer oplevert. In tegendeel, eigenlijk kost het je voornamelijk geld. Ondanks het feit dat op deze manier een financiële buffer aanhouden interessant is zal het je koopkracht vanaf je pensioenleeftijd niet echt spectaculair doen toenemen. De keuze maken om te gaan beleggen kan daar eventueel wel voor zorgen. Wil je graag extra sparen voor je pensioen door zelf te gaan beleggen? Doe dan wel op voorhand voldoende onderzoek en wees je bewust van de mogelijke risico’s waarmee je kan worden geconfronteerd.