Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Het pensioen. Eigenlijk is het iets waar we liever nog niet aan willen denken, maar tegelijkertijd is het wel degelijk ook een “noodzakelijk kwaad”. Veel mensen gaan pas op iets latere leeftijd echt nadenken over hun pensioen, maar dat is eigenlijk helemaal niet interessant. Het is namelijk zo dat het net de bedoeling is van de pensioenopbouw om reeds op relatief jonge leeftijd te gaan sparen voor later. Voor iedereen die woont en werkt in Nederland geldt dat zij in principe automatisch pensioen opbouwen. Het is echter best mogelijk dat, dat standaard pensioen voor jou niet voldoende zal zijn. In dat geval bestaan er ook nog menig aantal andere mogelijkheden die je kan overwegen. Om welke mogelijkheden het dan precies gaat laten we je graag uitgebreid ontdekken hier op deze pagina!

DEGIRO beleggen

In welke verschillende vormen bestaat het pensioen in Nederland?

Het eerste wat iedereen zou moeten weten heeft te maken met het feit dat het pensioen in Nederland bestaat in verschillende vormen. We maken op dit vlak een onderscheid tussen drie verschillende soorten pensioenen. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 1. Het AOW of basis-pensioen voor mensen die wonen en werken in Nederland;
 2. Het pensioen dat wordt opgebouwd via de werkgever;
 3. De eigen pensioenaanvulling die je (eventueel) kan realiseren;

Het bestaan van de verschillende, bovenstaande mogelijkheden zorgt er voor dat iedereen eigenlijk op een andere manier aan zijn of haar pensioen bouwt. Wil jij hier ook graag meer over te weten komen? Dan zal de overige informatie op deze pagina je daar zeker bij helpen!

Het AOW of de Algemene Ouderdomswet

In eerste instantie is er dus de zogenaamde AOW of Algemene Ouderdomswet. Deze vormt de eerste pijler binnen het pensioenstelsel. In principe vormt deze het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die werkzaam en / of woonachtig is in Nederland zal automatisch AOW opbouwen. De hoogte van dat AOW wordt op jaarbasis aangepast. Deze aanpassing vindt plaats aan de hand van de ontwikkeling die het minimumloon doormaakt. Voor het AOW dient een periodieke premie te worden betaald. Dat is iets waar veel mensen best even van schrikken. Deze premie wordt tijdens je loopbaan echter automatisch afgetrokken van het loon dat je ontvangt. Mensen die zelfstandig werken dienen de premie wel zelf te betalen aan de Belastingdienst. Wie niet over een inkomen beschikt dient uiteraard geen premie te betalen, maar draagt ook niet (volledig) bij aan de AOW die op de pensioenleeftijd zal worden uitgekeerd. Het is dus eigenlijk belangrijk om continue aan het werk te kunnen blijven.

Het opbouwen van pensioen via de werkgever

De tweede pijler waarvan sprake is voor wat het opbouwen van je pensioen Nederland betreft heeft betrekking tot de pensioenopbouw die gebeurt via de werkgever. Ongeveer 90 procent van alle werkgevers in Nederland hebben een aanvullende pensioenregeling in het leven geroepen voor de mensen die bij hun werkzaam zijn. Dit zorgt er voor dat gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering kunnen ontvangen bovenop hun AOW-uitkering. In het merendeel van de gevallen is het zo dat werkgevers in totaal twee derde van de totale pensioenpremies betalen terwijl de werknemers verantwoordelijk zijn voor het resterende één derde deel. Pensioenfondsen kiezen er in de praktijk steeds voor om de premies te gaan beleggen waardoor ze in een latere fase het aanvullend pensioen kunnen uitbetalen.

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Een derde pijler binnen de Nederlandse pensioenen heeft betrekking tot de zogenaamde individuele aanvullende pensioenvoorzieningen. Het kan hierbij om tal van verschillende producten gaan zoals bijvoorbeeld:

 • Lijfrenten;
 • Koopsommen;
 • Levensverzekeringen;

Bovenstaande mogelijkheden brengen verschillende interessante voordelen met zich mee. Door één van deze opties te benutten zorg je er namelijk voor dat je niet alleen kan sparen voor een extra pensioen, bovendien is het ook nog eens mogelijk om dat te doen op een fiscaal aantrekkelijke manier. Dergelijke aanvullende pensioenvoorzieningen kunnen interessant zijn in verschillende situaties. Niet alleen is het op deze manier dan ook mogelijk om bijvoorbeeld een pensioengat te vullen, daarnaast kan je op deze manier mogelijks ook eerder op pensioen gaan. Ook voor zelfstandigen geldt dat ze over de mogelijkheid beschikken om te kiezen voor een individuele pensioenvoorziening.

Wat zijn de pensioenvoorzieningen voor zzp’ers?

De standaard pensioenvoorzieningen zijn uiteraard in het leven geroepen voor werknemers. Er zijn echter ook verschillende pensioenvoorzieningen die bestaan voor zzp’ers. Voor elk van deze regelingen geldt dat ze vrijwillige regelingen betreffen die toebehoren tot de derde pijler. Het feit dat deze regelingen over een vrijblijvend karakter beschikken zorgt er voor dat het aldus aan de zelfstandige of zzp’er zelf is om te bepalen of hij of zij er al dan niet gebruik van gaat maken. Het is altijd verstandig om daar zo vroeg mogelijk over na te beginnen denken, want het beste pensioen spaar je reeds op veel jongere leeftijd dan je zou verwachten.

Hoeveel pensioen heb je reeds opgebouwd?

Veel mensen die een pensioen Nederland zullen ontvangen stellen zich op een bepaald ogenblik wel eens de vraag hoeveel ze reeds hebben opgebouwd. De actuele stand van je pensioenopbouw en de hoogte van je AOW zijn steeds op te vragen op de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Op basis van de informatie die op deze website staat aangegeven is het altijd voor jou als werknemer mogelijk om je pensioenstrategie aan te passen. Blijkt dus met andere woorden op een zeker ogenblik dat je waarschijnlijk over een te beperkt pensioen zal beschikken later? Dan kan je nog altijd op een zeker ogenblik kiezen voor het afsluiten van één van de individuele, aanvullende pensioenvoorzieningen die er bestaan.

Wat kan je doen om een tekort op te vangen?

Ondanks het feit dat de pensioenen in Nederland zeker goed zijn geregeld moet het gezegd dat het algemeen bekend is dat de hoogte van het AOW, het zogenaamde basispensioen vaak zeer sterk tegenvalt. Het is dan ook omwille van deze reden dat er nog tal van andere pensioenmogelijkheden bestaan. Heel wat mensen willen geen risico’s nemen met hun pensioen en maken bijgevolg de bewuste keuze om zelf extra te gaan sparen of beleggen om hun pensioenspaarpot aan te dikken. Dat is op verschillende manieren mogelijk, namelijk:

 1. Je kan er voor kiezen om geld te gaan sparen op bijvoorbeeld een spaarrekening;
 2. Je kan kiezen voor één van de fiscaal vriendelijke spaarmogelijkheden;
 3. Het is mogelijk om te gaan beleggen;
 4. Je kan schulden versneld afbetalen;

Belangrijk om rekening mee te houden is dat er voor verschillende spaar- en beleggingsmogelijkheden met het oog op het verzamelen van extra pensioen fiscale voordelen worden aangeboden. Deze fiscale voordelen zijn interessant omdat je niet tot aan de effectieve pensioenregeling moet wachten om reeds financieel voordeel te kunnen ontvangen. Ongeacht de keuze die je hierboven uiteindelijk zal maken, het spreekt voor zich dat ook het fiscaal voordeel dat je kan ontvangen zeker de moeite waard is om bij stil te blijven staan.

1.) Extra pensioen Nederland ontvangen door te sparen

Wil je graag op een veilige manier extra geld sparen voor je pensioen zonder dat je daar verder ook veel omkijken naar hebt? Dat kan. Het is namelijk mogelijk om extra geld te sparen voor je pensioen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, namelijk:

 1. Je kan geld gewoon op een klassieke spaarrekening storten;
 2. Het is mogelijk om geld op een fiscaal vriendelijke (periodieke) manier te sparen;

Voor welke van de bovenstaande mogelijkheden jij uiteindelijk gaat kiezen is natuurlijk volledig aan jou. Let wel, je dient er altijd rekening mee te houden dat geld op een gewone spaarrekening plaatsen lang niet altijd voldoende is om de negatieve impact van de inflatie het hoofd te kunnen bieden. Hier zal je in de praktijk zeker graag rekening mee willen houden.

2.) Waarom versneld je schulden proberen aflossen?

Het bedrag dat je nodig hebt om je pensioen Nederland (extra) te kunnen spekken moet uiteraard ergens vandaan komen. Veel mensen staan er in eerste instantie niet bij stil, maar het afbetalen van bestaande schulden is eigenlijk omwille van twee redenen niet interessant. Concreet kan je in deze situatie dan ook rekenen op de volgende twee nadelen:

 1. Er wordt een significant deel van je loon gereserveerd voor de aflossingen;
 2. De kosten die je op je openstaande schulden moet betalen zijn eigen verloren geld;

Omwille van bovenstaande nadelen is het altijd van belang om er voor te zorgen dat bepaalde schulden zo snel mogelijk kunnen worden afgelost. Het spreekt evenwel voor zich dat je er wel rekening mee dient te houden dat de hoogte van de aflossingen voor jouw financieel mogelijk moet zijn. Veel mensen willen hun schulden op een zo kort mogelijke termijn aflossen, maar staan daarbij niet stil bij de effectieve afbetalingscapaciteit waarover ze beschikken. Het spreekt voor zich dat ook dit niet de bedoeling is. Zijn je schulden op een zeker ogenblik afbetaald? Dan zal je wel kunnen vaststellen dat het een behoorlijk stuk eenvoudiger zal worden om geld te reserveren om te sparen voor je pensioen.

3.) Extra pensioen realiseren door te beleggen

Vroeger was het zo dat de meeste mensen die extra pensioen Nederland wilden verdienen er voor kozen om een bepaald deel van hun kapitaal gewoon op een spaarrekening te plaatsen. Al snel werd echter duidelijk dat de spaarrente die men kon ontvangen helemaal niet opwoog tegen bijvoorbeeld de geldende inflatie met alle gevolgen van dien. Mede omwille van deze reden gaan mensen tegenwoordig vaak zelf beleggen om extra pensioen te sparen. Dat is zeker mogelijk, alleen dien je er wel rekening mee te houden dat je in dit geval wellicht geen aanspraak zal kunnen maken op fiscale voordelen. Is dit iets wat jij graag nochtans echt graag zou willen? Dan zal je aangewezen zijn op de periodieke spaarplannen die voor de pensioenen in het leven zijn geroepen.