Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Ongelofelijk veel mensen worden aangetrokken door de beleggerswereld. In het bijzonder in tijden waarin er nauwelijks rente wordt aangeboden op een spaarrekening is het zo dat heel wat mensen kijken in de richting van andere mogelijkheden om hun kapitaal meer rendement te laten opleveren. Geldt dat ook voor jou? Dan is de kans groot dat je eveneens met het idee zal spelen om te gaan beleggen. Op het ogenblik dat je op deze manier geld gaat investeren is het evenwel altijd van belang om er rekening mee te houden dat je ook geconfronteerd kan worden met bepaalde risico’s. Veel mensen houden hier eigenlijk geen rekening mee, maar veilig beleggen met een hoog rendement is behoorlijk lastig. Betekent dit dat het helemaal onmogelijk is? Zeker niet. Door aandacht te besteden aan de informatie op deze pagina kan je ondanks een laag risico toch rekenen op een zeer aantrekkelijk rendement.

DEGIRO beleggen

Obligaties met een hoog rendement, wat is het addertje?

Wanneer we het hebben over een veilige manier van beleggen is de kans groot dat we daarvoor automatisch uit zullen komen bij zogenaamde obligaties. Voor deze beleggingsproducten geldt niet alleen dat ze ongelofelijk eenvoudig te kopen of af te sluiten zijn, daarnaast heb je er verder als belegger eigenlijk ook zo goed als geen omkijken meer naar. Toch, op het ogenblik dat een dergelijk beleggingsproduct een hoog rendement aanbiedt is het van belang om te proberen achterhalen waar dit potentiële rendement precies vandaan komt. Een hoog rendement dat wordt aangeboden, zeker bij obligaties, betekent immers in de praktijk haast altijd dat er ook een groot risico moet worden afgedekt. Dat is nu echter net precies wat je wil voorkomen wanneer je op deze pagina bent aanbeland.

Obligaties zijn in de basis zeer betrouwbare en bovendien ook behoorlijk defensieve beleggingsproducten. Dit gezegd hebbende geldt voor deze producten ook dat het risico wordt bepaald door het bedrijf dat ze uitgeeft. Met andere woorden, des te solider de uitgevende partij is, des te meer zekerheid de obligatie biedt, maar des te lager ook het rendement zal komen te liggen. Is er sprake van een obligatie met een hoog rendement? In dat geval zal je dus altijd moeten vrezen dat de uitgevende partij mogelijks te maken heeft met financiële problemen en die op die manier tracht op te lossen.

Veilig beleggen met hoog rendement door te spreiden

Bovenstaande heeft alvast duidelijk gemaakt dat je bij het uitvoeren van een bepaalde belegging in de praktijk altijd rekening dient te houden met een bepaald risico. Echt risicoloos beleggen is dan ook (ondanks de mooie praatjes van heel wat verschillende partijen) nooit mogelijk. Dit is dus ook niet het geval bij een gegarandeerd rendement. Men kan een dergelijk rendement garanderen, maar wanneer de bij de belegging betrokken partij in tussentijd failliet gaat spreekt het voor zich dat je met de garantie van het rendement niet zoveel bent.

Bovenstaande brengt ons bij het gezegde van de boer en zijn eieren. Een boer ging op stap om de eieren te rapen op zijn boerderij waar hij de komende tijd van moest leven. De boer had er echter voor gekozen om maar één mandje mee te nemen en al zijn eieren in hetzelfde mandje te leggen. Het resultaat? De boer struikelde en viel waardoor al zijn eieren braken waardoor hij voor een lange tijd honger moest lijden. Dit triestige verhaal vormt misschien wel de meest gouden regel voor iedereen die veilig wil gaan beleggen. Leg jouw eieren nooit allemaal in hetzelfde mandje en zorg er bijgevolg voor dat je altijd kan profiteren van het potentieel van niet alleen verschillende sectoren, maar ook van verschillende beleggingsproducten.

Het risico van een beleggingsproduct zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie volledig afdekken is in de praktijk dus niet mogelijk. Dit gezegd hebbende is het evenwel zo dat je door te beschikken over een gebalanceerde beleggingsportefeuille wel steeds kan rekenen op een evenwichtig rendement. Presteert de ene sector of het ene beleggingsproduct tijdelijk wat minder goed? Dan kan een andere belegging dit verlies wellicht tijdelijk opvangen.

Kijk in de richting van solide markten zoals de vastgoedmarkt

Heel wat mensen die op een veilige manier willen beleggen met een hoog potentieel rendement kijken daarvoor onder meer in de richting van de vastgoedmarkt. Door de jaren heen is gebleken dat dit met absolute zekerheid één van de meest solide markten is die er bestaan. Zowel in binnen- als buitenland kan een investering doen in vastgoed je niet één, maar wel meerdere interessante voordelen opleveren. Denk hierbij onder meer aan:

  1. Het vastgoed kan op zich reeds een mooie meerwaarde genereren;
  2. Het is mogelijk om periodieke inkomsten uit bijvoorbeeld de huur te halen;
  3. Je zou er eventueel ook zelf nog van kunnen genieten tijdens je vakantie;

Naar de vastgoedmarkt wordt ook wel eens verwezen als zijnde het fundament van onze economie. Op het ogenblik dat er sprake is van een economische recessie is deze markt dan ook niet zelden de eerste die daar de gevolgen van ondervindt. Dit betekent uiteraard in de praktijk ook dat je er rekening mee moet houden dat je investering ook onder druk kan komen te staan. Toch hebben de resultaten uit het verleden ook duidelijk gemaakt dat de vastgoedmarkt ook een uitermate solide groei kan laten optekenen. Let wel, resultaten uit het verleden zijn nooit een gegarandeerde maatstaf voor de toekomst.

Tip! Ook beleggen in vastgoedfondsen valt te overwegen

Bij veilig beleggen met een hoog rendement kan het dus absoluut de moeite waard zijn om daarvoor te kijken in de richting van de vastgoedmarkt. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk wel zo dat niet iedereen zomaar over een voldoende groot kapitaal beschikt om een dergelijke belegging uit te kunnen voeren, in tegendeel. Dat hoeft ook niet. Voor heel wat (vooral beginnende) beleggers geldt dat zij vrezen dat de vastgoedmarkt voor hun altijd een stap te ver zal zijn. In de praktijk hoeft dat evenwel zeker niet altijd zo te zijn, in tegendeel. Je kan er immers ook voor kiezen om in de vastgoedmarkt te investeren door gebruik te maken van de mogelijkheden die een zogenaamd vastgoedfonds voor jou in petto heeft.

Door te beleggen in een vastgoedfonds kan je best rekenen op een aantal interessante voordelen. In eerste instantie is op deze manier beleggen in vastgoed heel toegankelijk. Vaak heb je hiervoor dan ook slechts een paar honderd euro voor nodig. Wanneer veel beleggers er voor kiezen om een dergelijk bedrag te investeren kan dat in de praktijk al snel leiden tot een zeer mooi spaarpotje in het vastgoedfonds in kwestie. Met deze opbrengsten wordt er dan vervolgens geïnvesteerd in vastgoed waarbij de winst op periodieke basis wordt uitgekeerd. Het is in de praktijk overigens veelal zo dat deze winst grotendeels wordt behaald uit de  verhuur van panden waardoor het rendement periodiek kan worden uitbetaald.

Door te kiezen voor een vastgoedfonds kan je bovendien ook meteen genieten van een gunstige spreiding. Ook dit komt de veiligheid alleen maar ten goede. Er wordt door het fonds dan ook in de praktijk doorgaans niet specifiek geïnvesteerd in één enkel vastgoed, maar wel in verschillende vormen van vastgoed. Hierdoor ben je aanzienlijk beter beschermd tegen het potentiële risico van de vastgoedmarkt dan wanneer je gewoon zou overgaan tot het kopen van één bepaald pand. Hoe dan ook, wanneer je relatief veilig wil beleggen met een hoog rendement kan instappen in een vastgoedfonds zeker het overwegen waard zijn.

Veilig beleggen met hoog rendement en een klein budget

Eerder op deze pagina hebben we reeds uitvoerig duidelijk gemaakt dat het voor wat het uitvoeren van een veilige belegging betreft altijd van cruciaal belang is om er voor te zorgen dat je een goede spreiding kan realiseren. Daar zijn de meeste beleggers zich ook wel van bewust, maar om een goede spreiding te kunnen realiseren is het toch wellicht noodzakelijk om over een groot budget te beschikken? Helemaal niet. Ook wanneer je slechts kan beleggen met een beperkt budget is het mogelijk om een goede spreiding te realiseren. Dit doe je door te gaan beleggen in zogenaamde beleggingsfondsen. In principe kan je hierbij rekenen op verschillende concrete voordelen die de veiligheid van je belegging ten goede komen namelijk:

  1. Je hebt de mogelijkheid om in te stappen met beperkte bedragen;
  2. Het koersrisico wordt sterk ingeperkt door gespreid in te stappen;
  3. Een beleggingsfonds voorziet altijd een uitstekende spreiding;

Je dient er wel bij stil te blijven staan dat er ook bij beleggingsfondsen sprake kan zijn van een groter of lager dan gemiddeld uitvallend risico. De exacte risico’s waar je bij stil moet blijven staan zijn dan ook in de praktijk altijd gebaseerd op de keuzes die het fondsbeheer maakt. Wil je echt zo veilig en dus defensief mogelijk gaan beleggen? Kies dan voor een beleggingsfonds met een zo laag mogelijk risico. Wil je graag uitzicht houden op een hoger rendement? Dan kan je net iets meer risico overwegen. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, ook indien je geen groot kapitaal ter beschikking hebt om te beleggen is het zeker mogelijk om te kunnen rekenen op een uitstekende veiligheid en betrouwbaarheid.