Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Tijdens hun leven verzamelen mensen een bepaald kapitaal. Dat kapitaal staat eigenlijk synoniem voor het vermogen waar men over beschikt. Over een mooi vermogen beschikken is in de basis natuurlijk ongelofelijk interessant. Op die manier kan je immers rekenen op een bepaalde vorm van financiële zekerheid. Dit niet alleen maar tegenwoordig, maar ook in de toekomst. Toch is het in de praktijk uitermate belangrijk om je kapitaal niet uit het oog te verliezen. Veel mensen ontvangen een grote som geld of hebben bijvoorbeeld tijdens hun leven een mooi bedrag bij elkaar gespaard waar ze vervolgens niet meer naar omkijken. Dit kan er voor zorgen dat de waarde van je vermogen gaat afnemen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om de waarde van je vermogen in stand te kunnen houden of nog verder toe te kunnen laten nemen kan het de moeite waard zijn om contact op te nemen met een vermogensbeheerder. Wat vermogensbeheer nu precies is ontdek je op deze pagina.

DEGIRO beleggen

Welk probleem stelt er zich met jouw vermogen?

Veel mensen die op een bepaald ogenblik een mooi vermogen bij elkaar hebben weten te sparen denken dat ze daarmee voor de rest van hun leven als gebeiteld zitten. Dat is niet helemaal juist. Natuurlijk is het prachtig wanneer je op een zeker ogenblik eigenaar bent van een mooi vermogen, maar er zijn in de praktijk ook altijd een aantal problemen die zich op dit vlak kunnen stellen. De problemen waarmee je kan worden geconfronteerd zijn de volgende:

 1. Er kan zich een financieel ingrijpende situatie voordoen;
 2. Je vermogen moet opgewassen zijn tegen de zogenaamde inflatie;
 3. Het is mogelijk dat ook je levensstandaard is veranderd;

Mensen die een groot kapitaal ter beschikking hebben gaan doorgaans in de praktijk ook anders gaan leven. Dit geldt niet in het minst voor zij die bijvoorbeeld hun vermogen hebben verzameld door met name een erfenis. De drie bovenstaande zaken zorgen er stuk voor stuk voor dat het belangrijk is dat je vermogen in beweging blijft. Met andere woorden, het is nooit een goed idee om te teren op het vermogen dat je reeds hebt verzameld. In plaats daarvan is het belangrijk om je vermogen verder te laten aandikken. Enkel en alleen op die manier zorg je er namelijk voor dat je bent opgewassen tegen de hierboven aangehaalde risico’s.

Hoe kan vermogensbeheer de risico’s beperken?

Bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt dat er in de praktijk menig aantal verschillende zaken bestaan die een al dan niet rechtstreekse invloed uitoefenen op het vermogen waarover je beschikt. Dat is compleet normaal, alleen is het zo dat veel mensen niet begrijpen hoe ze zich daartegen kunnen beschermen. Omwille van deze reden wordt er steeds vaker in de richting gekeken van vermogensbeheer. Op dit vlak moet je er wel rekening mee houden dat een vermogensbeheerder geen kleine vermogens beheert. Vaak wordt er dan ook een bepaald minimumkapitaal gehanteerd. Hoeveel dat vereiste kapitaal exact bedraagt is in de praktijk afhankelijk van de vermogensbeheerder waar je een beroep op doet. Niet zelden gaat het echter al snel om een bedrag van ten minste 100.000 euro.

Vermogensbeheer is interessant omdat het er voor zorgt dat het kapitaal dat je hebt verzameld elke dag opnieuw werkt om een bepaalde meerwaarde te realiseren. De manier waarop dat gebeurt is afhankelijk van de beslissingen die de vermogensbeheerder maakt en het profiel die jij als eigenaar van het vermogen hebt laten opstellen. We maken op dit vlak namelijk een onderscheid tussen twee verschillende mogelijkheden, namelijk:

 1. Een defensief profiel;
 2. Een agressief of offensief profiel;

In het eerste geval ligt de focus vooral op het behoud van de waarde van je vermogen. De rendementen die je vermogensbeheerder in deze situatie kan realiseren liggen een stuk lager, maar daar staat tegenover dat er ook veel minder risico’s zijn om rekening mee te houden. Bij een offensief beleggingsprofiel is het mogelijk dat er veel aantrekkelijkere winsten in het vooruitzicht worden gesteld, maar de kans is wel altijd aanwezig dat er ook een bepaalde vorm van kapitaalverlies zal optreden. Het is aan jou als eigenaar van het vermogen om duidelijk te maken aan de vermogensbeheerder in welke mate hij dergelijke risico’s mag en kan nemen.

Hoeveel kost vermogensbeheer jou precies?

Een belangrijke vraag die mensen zich stellen die van plan zijn om aan vermogensbeheer te doen heeft te maken met de kosten die ze daarvoor moeten betalen. Wat dit betreft is het zo dat er in de praktijk een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten kosten. De vermogensbeheerder kan er dan ook voor kiezen om deze kosten in rekening te brengen:

 1. Een vaste vergoeding voor het beheren van het vermogen;
 2. Een mogelijke extra vergoeding naargelang de prestaties die worden geleverd;

Vaak is het ook zo dat de hoogte van de vergoeding die wordt aangerekend wordt bepaald aan de hand van het exacte kapitaal dat ter beschikking wordt gesteld van de vermogensbeheerder. Hoe groter het kapitaal is, des te lager de kostprijs in percentages zal komen te liggen. Dat is ook logisch, want 5 procent op een bedrag van 200.000 euro is nog steeds meer dan 6 procent op een kapitaal van 100.000 euro.

Voordat je met een bepaalde vermogensbeheerder in zee gaat is het wel ten allen tijde belangrijk om grondig de overeenkomst door te nemen. Enkel en alleen op die manier is het namelijk voor jou mogelijk om een echt helder beeld te krijgen van de kosten die je moet betalen en voorkom je dat je voor vervelende verrassingen komt te staan. Hou ook zeker de evolutie van je vermogen in het oog. De kosten die door de vermogensbeheerder aangerekend worden zullen immers net als de inflatie steeds een beetje knagen aan het effectieve rendement waar je op kan rekenen.

Wat zijn de voordelen van vermogensbeheer?

Indien je op een zeker ogenblik de keuze maakt om aan vermogensbeheer te gaan doen zal je meteen kunnen vaststellen dat deze keuze een aantal voordelen met zich meebrengt. De exacte voordelen waar je in dit geval op zal kunnen rekenen zijn dan ook de volgende:

 1. Je kan rekenen op de expertise van een gespecialiseerde vermogensbeheerder;
 2. Je hoeft niet langer zelf om te kijken naar je vermogen en te behalen rendementen;

Voor vermogensbeheerders geldt in de praktijk dat ze vaak toegang hebben tot beleggingsopportuniteiten waar je als kleine, individuele belegger alleen maar van kan dromen. Bovendien is het beheer van vermogens uiteraard hun fulltime job wat er voor zorgt dat ze steeds bovenop de situatie zitten. Voor jou is dat wellicht niet mogelijk omdat je professionele verplichtingen ergens anders liggen. Heb jij dus met andere woorden een aardig vermogen weten te realiseren, maar heb je onvoldoende tijd (of gewoon zin) om dit vermogen actief zelf te gaan beheren? Wil je echter tegelijkertijd ook voorkomen dat er na verloop van tijd sprake zal zijn van waardeverlies? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat een beroep doen op vermogensbeheer zeker het overwegen waard kan zijn.

Met welke nadelen dien je rekening te houden?

Het spreekt voor zich dat er niet alleen maar voordelen zijn verbonden aan een beroep doen op een vermogensbeheerder. Het eerste nadeel waar je rekening mee dient te houden heeft dan ook te maken met het feit dat je toch een significant deel van je vermogen uit handen geeft. Je tekent met de vermogensbeheerder dan ook in de praktijk steeds een overeenkomst die duidelijk maakt dat je een bepaald percentage van je totale vermogen (veelal uitgedrukt in een exact bedrag) in beheer gaat geven van de beleggings- en / of vermogensexpert in kwestie. Dit heeft onder meer als gevolg dat je ook wellicht niet zomaar ten allen tijde meer aanspraak kan maken op dat verzamelde bedrag. Schrikt deze gedachte je toch enigszins af? Dan is het wellicht geen goed idee om voor vermogensbeheer te kiezen.

Een tweede nadeel is terug te vinden in het feit dat vermogensbeheer niet altijd risicoloos is. De risico’s die je precies loopt met je vermogen is wel afhankelijk van de agressiviteit van je beleggingsprofiel. Jij als eigenaar van het vermogen zal namelijk bepalen welke risico’s de vermogensbeheerder precies mag nemen. Let wel, een te defensief beleggingsprofiel kan er voor zorgen dat de baten van het vermogensbeheer niet zullen opwegen tegen de kosten. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt om bij stil te blijven staan.

Voor wie is vermogensbeheer nu echt interessant?

De hierboven aangegeven informatie heeft duidelijk gemaakt dat vermogensbeheer niet voor iedereen geschikt is. Er zijn dan ook een aantal concrete eisen waaraan moet worden voldaan:

 1. Er dient een voldoende groot vermogen voor handen te zijn;
 2. De eigenaar van het vermogen moet bereid zijn het beheer uit handen te geven;

Slechts indien er aan beide bovenstaande eisen wordt voldaan zal er vastgesteld kunnen worden dat een beroep doen op een vermogensbeheerder tot de mogelijkheden gaat behoren. Daarbij zijn er wel nog enkele bijkomende keuzes die door jou gemaakt zullen moeten worden waar je op voorhand even over na zal willen denken. Maak bijvoorbeeld vooral voor jezelf duidelijk welk soort beleggingsprofiel er dient te worden gehanteerd. Enkel en alleen door op voorhand goed over de eisen van je vermogensbeheer na te denken voorkom je immers om op een bepaald ogenblik geconfronteerd te worden met vervelende verrassingen.