Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De benaming beleggingsfonds zal bij de meeste mensen wel bekend in de oren klinken. Wanneer we het echter hebben over vastgoedfondsen wordt het een compleet ander verhaal. Toch is de opzet eigenlijk een beetje hetzelfde. Op het ogenblik dat je een investering doet met behulp van een beleggingsfonds zal je kunnen vaststellen dat de bedragen die je inlegt worden verdeeld over verschillende beleggingen. Bij vastgoedfondsen is dat ook het geval, maar wordt er zoals de naam reeds laat vermoeden niet zozeer belegd in aandelen of andere beleggingsproducten, maar wel in het solide vastgoed. Op deze manier is het mogelijk om je kapitaal te beschermen tegen inflatie, maar daarnaast kan je op deze wijze eveneens een zeer mooi (extra) rendement behalen. Wil je graag meer te weten komen over het potentieel en de werking van vastgoedfondsen? Lees dan vooral snel verder!

DEGIRO beleggen

Wat zijn vastgoedfondsen precies?

Vastgoedfondsen zijn beleggingsfondsen die investeren in vastgoed. Het kan hierbij gaan om allerhande verschillende vormen van vastgoed. Denk op dit vlak dan ook niet alleen aan huizen en kantoren, maar ook aan winkelcentra en ga zo maar door. Op het ogenblik dat je wenst te gaan beleggen in vastgoed, maar niet verantwoordelijk wil zijn voor alle lasten en verplichtingen die hieraan verbonden zijn kan het interessant zijn om te kiezen voor een investering in een vastgoedfonds. Je kan in dit geval een keuze maken uit tal van verschillende soorten vastgoedfondsen. De fondsen verschillen ten opzichte van elkaar doordat ze zich steevast richten op een specifieke type goed, sector of branche.

Hoe werkt beleggen in vastgoedfondsen?

Beleggen in vastgoedfondsen is omwille van verschillende redenen als behoorlijk toegankelijk te bestempelen. In eerste instantie is het mogelijk om in te stappen met een bedrag naar keuze. Vaak geldt er wel een bepaald minimumbedrag, maar betekent dit niet dat je direct rekening dient te houden met een torenhoge investering of belegging. Voor heel wat mensen is traditioneel investeren in de vastgoedmarkt net omwille van deze reden niet mogelijk. Zij hebben immers slechts een klein bedrag voor handen waar ze (periodiek) mee kunnen investeren. Door te kiezen voor één van de verschillende beleggingsfondsen is het zo dat je dus alsnog op een zeer toegankelijke en bovendien ook sterk diverse manier kan investeren in de vastgoedmarkt.

Het geld dat je investeert in één van de verschillende vastgoedfondsen die er aan je worden aangeboden wordt vervolgens geïnvesteerd in het kopen van bepaalde panden. Ook hierbij kan het zowel gaan om een woning of een kantoor als om een winkel. Een belangrijk aandachtspunt is ook om er rekening mee te houden dat vastgoedfondsen zowel een investering kunnen doen in vastgoed dat zich bevindt in binnen- en buitenland. In welke sectoren of in welke panden je exact gaat beleggen kan perfect door jouzelf worden beïnvloed. Wil je graag met een relatief beperkt budget toch kunnen beleggen in een zeer omvangrijke vastgoedmarkt? Dan is kiezen voor een gemixed vastgoedfonds altijd een goede zaak. Heb jij eerder een specifiek land of een specifieke sector in gedachten? Ook dat behoort tot de mogelijkheden!

Bovenstaande betekent overigens niet dat je bij een investering in een vastgoedfonds zelf kan aangeven waar de fondsen voor aangeworven dienen te worden. Het is wat dit betreft uiteraard altijd de fondsbeheerder die hier de uiteindelijke beslissing over zal maken. De verhuur en / of verkoop van het vastgoed zal het fonds uiteindelijk geld opleveren waarbij de winst gedeeltelijk aan de beleggers die hebben geïnvesteerd in het fonds kan worden uitbetaald.

Waarom kiezen voor beleggen in vastgoedfondsen?

Beleggen in één van de verschillende vastgoedfondsen die er op de markt worden aangeboden is een manier om het vermogen waarover je beschikt te vergroten. Dit bovendien zonder dat je komt vast te zitten aan de (vervelende) verantwoordelijkheid om je belegging te onderhouden. Vastgoedfondsen nemen de volledige belegging op zich en verzorgen de volledige investering voor jou. Het enige dat je zelf moet doen is eigenlijk je vermogen beschikbaar stellen en het risico accepteren dat aan de belegging is verbonden. Een investering via een vastgoedfonds levert jou als belegger dan ook met zekerheid diverse voordelen op. Op welke voordelen je precies kan rekenen zal direct duidelijk worden met het onderstaande overzicht.

1.) Er wordt een automatische spreiding gerealiseerd

In eerste instantie is een zeer belangrijk voordeel terug te vinden in het feit dat er bij een belegging in één van de verschillende vastgoedfondsen altijd sprake is van een goede spreiding. Op het ogenblik dat je er voor zou kiezen om te gaan investeren in één enkele particuliere woning bestaat het risico dat je bij een plotse daling van de lokale woningmarkt niet met een rendement, maar wel met een bepaald verlies zal worden geconfronteerd. Dit is bij vastgoedfondsen eigenlijk nooit het geval.

Vastgoedfondsen maken dan ook in de praktijk altijd gebruik van een spreiding over verschillende vastgoedprojecten. Op deze manier is het mogelijk om de waardedaling van één pand te laten dragen door een ander pand dat deel uitmaakt van het vastgoedfonds. Dit zorgt er voor dat je door een belegging uit te voeren in een dergelijk fonds altijd kan rekenen op een aanzienlijk minder risico. Zowel voor kleine als voor grote beleggers die hun portefeuille misschien wat defensiever willen maken kan instappen in één van de beschikbare vastgoedfondsen dan ook zeker de moeite waard zijn.

2.) Dividend uit een vastgoedfonds

In eerste instantie is het natuurlijk vooral bekend dat je als belegger kan rekenen op de uitkering van een dividend wanneer je hebt geïnvesteerd in aandelen. Ook indien je er voor kiest om geld te investeren in een vastgoedfonds is dat echter het geval. Het rendement dat je weet te halen uit een belegging in een vastgoedfonds is immers voor een significant deel afkomstig uit de verhuur van panden. Deze maandelijkse huuropbrengsten worden door heel wat vastgoedfondsen niet jaarlijks, maar wel maandelijks uitbetaald. Dit zorgt er voor dat je nooit lang hoeft te wachten voordat je kan rekenen op ook maar enige vorm van rendement voor jouw belegging, in tegendeel.

3.) Vastgoedfondsen zijn ongelofelijk toegankelijk

Particulier beleggen in vastgoed is niet bepaald eenvoudig, in tegendeel. Voor het uitvoeren van een particuliere belegging in vastgoed is namelijk een niet onaanzienlijk startkapitaal vereist. Dit zorgt er voor dat veel mensen vrezen dat zij nooit op een bepaalde manier ook in de vastgoedmarkt zullen kunnen investeren. Gelukkig is die vrees dus helemaal niet terecht. Door in te stappen in een vastgoedfonds kan je in principe grotendeels zelf bepalen voor welk budget je gaat beleggen. Heb je bijvoorbeeld slechts een paar honderd euro voor handen die je kan missen? Dan kan dat reeds een bedrag zijn waarmee je bij een vastgoedfonds uit de voeten kan. Met een paar honderd euro kan je in de praktijk echter uiteraard geen vastgoed kopen. Wel kunnen vele beleggers die elk een paar honderd euro inleggen dat doen. Vastgoedfondsen zijn op financieel vlak dus echt ongelofelijk toegankelijk voor elke belegger.

Zijn er ook nadelen verbonden aan vastgoedfondsen?

Er zijn aan beleggen in vastgoedfondsen duidelijk een aantal niet onbelangrijke voordelen verbonden. Dit gezegd hebbende is het zo dat je eveneens stil moet blijven staan bij de nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd. Voor elk type belegging geldt in de praktijk uiteraard dat er niet alleen maar voor-, maar ook nadelen aan verbonden zijn. Een belegging in een vastgoedfonds vormt daar geen uitzondering op. Wil je ook graag een goed beeld krijgen van de mogelijke nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd? Ontdek ze dan vooral hieronder!

1.) Er worden kosten voor het beheer aangerekend

Het eerste nadeel heeft te maken met de beheerkosten die door het fonds in rekening worden gebracht. Zoals reeds aangegeven wordt een beleggingsfonds in de praktijk altijd beheerd door een bepaalde fondsbeheerder. Dat geldt voor elk type fonds en dus zeker ook voor vastgoedfondsen. Gemiddeld is het zo dat je kan rekenen op een beheerskost die zal zijn gelegen rond de 1 procent. Deze beheerskost wordt in rekening gebracht op het volledige rendement dat is gerealiseerd. Dit zorgt er voor dat je netto opbrengst afkomstig uit een vastgoedfonds altijd door deze kost zal worden gedrukt. Hier zal je in de praktijk dan ook zeker en vast rekening mee willen houden.

2.) De opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de economische situatie

Net zoals bij andere beleggingen het geval is geldt ook voor vastgoedfondsen dat de opbrengsten die gehaald kunnen worden uit dergelijke fondsen sterk beïnvloed worden door de economische situatie. Is er sprake van een degelijke, economische groei? Dan zal dat er voor zorgen dat er meer huizen worden gebouwd en verbouwd. Dit komt de vastgoedfondsen uiteraard alleen maar ten goede. Vastgoed zal hierdoor immers in waarde gaan stijgen waardoor de belegging ook een beter rendement zal gaan opleveren.

Is er sprake van een nadelige economische situatie? In dat geval kan dat een knip in het vastgoed zetten waardoor het rendement zal dalen. Wanneer je een belegging gaat doen in een vastgoedfonds welke zich richt op de internationale markt is het van belang om ook rekening te houden met de verschillende wisselkoersen die er bestaan van buitenlandse valuta. Alleen door grondig onderzoek te doen naar het voor jou beste vastgoedfonds zal je uiteindelijk kunnen rekenen op een solide rendement over de lange(re) termijn.