Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Van zodra je gaat beleggen is het eigenlijk een absolute must om het financieel nieuws op te volgen. Veel mensen vergeten dit en verliezen hun belegging als het ware uit het oog. Dat is doorgaans niet de manier waarop je over de middellange tot lange termijn een mooi rendement zal weten te behalen, in tegendeel. Het opvolgen van financieel nieuws is belangrijk omdat de hele financiële en economische markt eigenlijk met elkaar in verbinding staat. Met andere woorden, op het ogenblik dat het met de economie slecht gaat spreekt het voor zich dat dit ook het potentieel van je beleggingen (op korte termijn) kan ondermijnen. Op de hoogte blijven van het financieel nieuws is dus altijd een must. Dit geldt eigenlijk zelfs ook voor mensen die er (nog) niet voor hebben gekozen om te gaan beleggen.

DEGIRO beleggen

Wat omvat financieel nieuws precies?

Laat ons in eerste instantie even concreet gaat kijken naar wat financieel nieuws allemaal omvat. De veronderstelling dat financieel nieuws namelijk enkel en alleen betrekking heeft tot de wereld van het beleggen is immers uiteraard niet correct. Voor elke persoon die op deze planeet rondloopt geldt dat hij of zij over een bepaald vermogen beschikt. Hoe klein of groot dat vermogen ook mag zijn is in principe niet relevant. Feit is wel dat niet alleen dat vermogen, maar ook de nieuwe injecties die ze krijgt door heel wat verschillende factoren worden beïnvloed. In de praktijk geldt bovendien ook nog eens dat deze zaken niet zelden in sneltempo veranderen waardoor het van belang is om alles goed op te volgen. Dat opvolgen kan je in de praktijk het beste doen door op de hoogte te blijven van het financieel nieuws.

Voor financieel nieuws geldt dus dat het in de praktijk veel verder gaat dan enkel en alleen nieuws over de actuele toestand van de economie. Financieel nieuws omvat in de praktijk dan ook al het nieuws dat betrekking heeft tot onder meer de volgende zaken:

  1. De pensioenen;
  2. De beurs en de daarop genoteerde beleggingen;
  3. De inflatie / koopkracht;

Voor ondernemers gaat financieel nieuws zelfs nog een stapje verder. Zij moeten dan ook in de praktijk niet alleen maar rekening houden met het financiële nieuws dat betrekking heeft tot hun persoonlijke situatie, maar ook met hun zakelijke activiteiten.

Waarom is financieel nieuws zo belangrijk?

In principe is het voor iedereen belangrijk om het financiële nieuws op de voet op te volgen. Dit omwille van verschillende redenen. In eerste instantie geeft het financieel nieuws je uiteraard een goed beeld van de actuele situatie op de financiële markt. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat ze je een goed beeld kan geven van hetgeen je in de (nabije) toekomst op financieel vlak mag verwachten. Hoe dan ook, de drie belangrijkste redenen waarom financieel nieuws volgen ook voor jou zeker van belang is kan je ontdekken door middel van de onderstaande informatie.

1.) Omdat het een grote impact kan hebben op je beleggingen

De eerste reden waarom zeer veel mensen er voor kiezen om financieel nieuws te volgen heeft te maken met het feit dat ze elke potentiële invloed of impact op hun beleggingen in het oog willen houden. Dat is een uitstekende keuze. Veel mensen die gaan beleggen doen dit niet en verliezen hun investeringen op die manier uit het oog. Op het eerste zicht hoeft een koerscorrectie niet zo’n probleem te vormen wanneer je belegt op lange(re) termijn. Een ander verhaal wordt het echter wanneer het bedrijf waar je aandelen van hebt gekocht in woelig financieel vaarwater komt waardoor mogelijks een potentieel faillissement dreigt.

Door het actuele financieel nieuws op te volgen kan je bovenstaande situatie tijdig ontdekken waardoor je er eventueel nog op kan anticiperen. Dat betekent dat je dan bijvoorbeeld nog tijdig je verlies kan slikken en gewoon de aandelen kan verkopen. Volg je het financieel nieuws niet op? Dan wordt dat natuurlijk een compleet ander verhaal. In dat geval loop je het risico om in het ongewisse gelaten te worden waardoor de kans bestaat dat je, je volledige belegging zal komen te verliezen. Dat kan uiteraard niet direct de bedoeling zijn.

2.) Omdat financieel nieuws je koopkracht kan beïnvloeden

Moet je financieel nieuws dan enkel en alleen opvolgen als belegger? Uiteraard niet. Het is in de praktijk namelijk zo dat dergelijk nieuws ook gewoon je financiële situatie kan beïnvloeden. Het spreekt namelijk voor zich dat je graag zal willen weten welke beslissingen er worden genomen met betrekking tot jouw toekomstig pensioen. Bovendien is het ook nog eens zo dat je graag op de hoogte zal worden gehouden van de actuele spaarrente die wordt aangeboden. Deze is namelijk voor een groot deel bepalend voor de eenvoud waarmee je bijvoorbeeld de inflatie het hoofd kan bieden (of niet). Hoe dan ook mag het duidelijk zijn dat financieel nieuws op heel wat verschillende manieren voor jou van belang kan zijn.

3.) Omdat financieel nieuws volgen nieuwe opportuniteiten biedt

De derde reden waarom eigenlijk iedereen het actuele financiële nieuws op de voet zou moeten opvolgen heeft te maken met de opportuniteiten die ze met zich meebrengt. In eerste instantie volgen we vooral het financiële nieuws omdat we op die manier willen achterhalen met welke mogelijks negatieve invloeden we op onze financiële situatie rekening moeten houden. Dat gezegd hebbende is het zo dat er ook heel wat potentieel in dit nieuws schuilt. Wat bijvoorbeeld te denken van de volgende opportuniteiten die mogelijk worden gemaakt:

  1. Je ontdekt welke start-ups potentieel interessant zijn om in te investeren;
  2. Het wordt mogelijk om efficiënt te achterhalen hoe bepaalde bedrijven er voor staan;
  3. Je blijft op de hoogte van nieuwe potentieel interessante ondernemingen;

Financieel nieuws bestaat vandaag de dag uit heel wat verschillende onderdelen. In eerste instantie is er het algemene nieuws dat van toepassing is op iedereen. Daarnaast is het zo dat financieel nieuws echter ook nog wordt onderverdeeld in bijvoorbeeld nieuws voor beleggers en voor investeerders. Zit jij vooral te wachten op diepgaande analyses over bepaalde beleggingsopportuniteiten en / of wil je graag gewoon de financiële evolutie kunnen opvolgen van de onderneming waarin jij hebt belegd? Het is allemaal zonder probleem mogelijk.

Let op waar je financieel nieuws gaat volgen

Dat het opvolgen van het financieel nieuws in de praktijk zeer belangrijk is mag dus duidelijk zijn. De vraag die veel mensen zich echter stellen heeft te maken met het feit waar je dat nieuws nu precies kan gaan volgen. Dit is een zeer belangrijke vraag. Je wil er namelijk wel echt zeker van zijn dat het financieel nieuws dat je gaat lezen ook daadwerkelijk juist is. Hier knelt in de praktijk namelijk veelal het schoentje. Voor een behoorlijke hoeveelheid van het financiële nieuws dat op de wereld wordt losgelaten geldt namelijk dat het slechts gaat om geruchten en dus niet om feiten. Op basis van deze geruchten bepaalde acties ondernemen kan dan ook in de praktijk een sterk negatief effect hebben. Dat is niet de bedoeling.

Wanneer je financieel nieuws wil gaan volgen is het dus in eerste instantie vooral van belang om hiervoor op zoek te gaan naar betrouwbare bronnen. Van zodra je deze hebt gevonden kan je ze op periodieke basis gaan opvolgen om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws. Let op, het is in de praktijk altijd interessant om niet zomaar één enkele bron, maar wel verschillende bronnen te gaan volgen. Enkel en alleen op die manier kan je ook dubbelchecken of de informatie die je hebt ontvangen ook echt wel correct is of niet.

Conclusie; financieel nieuws volgen is altijd de moeite waard

De financiële situatie waar we als mensen over beschikken vormt eigenlijk als het ware de basis van alles. De financiële mogelijkheden waar jij over beschikt zijn immers in de praktijk sterk bepalend voor hetgeen je allemaal kan gaan doen. Op basis van jouw vermogen kan je bijvoorbeeld bepalen waarin je wenst te investeren en vooral ook hoe je gaat investeren. Daarnaast is ze ook bepalend voor het huishoudbudget dat je kan gebruiken, het bedrag dat je opzij kan zetten op een spaarrekening en ga zo maar door. Eén ding staat in ieder geval als een paal boven water, je financiële situatie vereist altijd de nodige aandacht. Het volgen van actueel financieel nieuws kan er voor zorgen dat je die aandacht niet zal laten verslappen.

Met name de zogenaamde inflatie is een onzichtbaar iets dat veel mensen in de praktijk toch een beetje onderschatten. Wanneer we geld op een spaarrekening plaatsen gaan we er ook bij een zeer beperkte rente altijd vanuit dat ons vermogen daardoor zal aandikken. In zekere zin is dat ook juist, want het bedrag op je spaarrekening zal toenemen. De zogenaamde inflatie zorgt er echter voor dat het toegenomen vermogen toch niet voldoende is om dezelfde koopkracht te kunnen waarborgen. Dit is een belangrijk punt om bij stil te blijven staan. Financieel nieuws volgen zal er voor zorgen dat je altijd op de hoogte blijft van de verschillende mogelijkheden die er bestaan om jouw koopkracht toch zo goed en zo kwaad als het kan te kunnen waarborgen.