Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Voordat je gaat beginnen met beleggen zijn er logischerwijs een aantal zaken waar je even grondig over na zal willen denken. Eén van deze zaken heeft betrekking tot het bedrag dat je beschikbaar hebt om mee te gaan beleggen. Het spreekt voor zich dat dit voor iedereen anders is. Er zijn mensen die een zeer lucratief bedrag kunnen gaan beleggen, maar er zijn ook beleggers die het moeten doen met een klein beetje overschot van hun inkomen. Ongeacht het bedrag dat je voor handen hebt om mee te gaan beleggen, het is in de praktijk altijd mogelijk om er mee te werken. Eén van de manieren om dit te doen is door te gaan beleggen in zogenaamde beleggingsfondsen. Ben jij ook benieuwd naar welke mogelijkheden deze beleggingsproducten precies met zich meebrengen? Je komt het hieronder allemaal te weten!

DEGIRO beleggen

Wat zijn beleggingsfondsen?

Zoals in de inleiding van deze pagina vermeld spreekt het voor zich dat lang niet elke belegger over een even groot kapitaal beschikt om te kunnen investeren. Jarenlang werd er gedacht dat het voor de iets minder vermogende mensen niet mogelijk was om te beleggen. Ondertussen weten we echter dat dit niet juist is, in tegendeel. Eén van de mogelijkheden die tegenwoordig worden aangeboden heeft dan ook betrekking tot de zogenaamde beleggingsfondsen. Instappen in een fonds is niet alleen gespreid mogelijk, daarnaast maakt het beleggen ook toegankelijk voor de minder gefortuneerde mensen onder ons.

Voor beleggingsfondsen of zogenaamde collectieve beleggingen geldt dat ze het vermogen van verschillende individuele beleggers samenbrengt. Het fonds zal vervolgens het verzamelde kapitaal spreiden over verschillende beleggingsproducten. Het kan hierbij onder meer gaan om aandelen of obligaties. Was je kapitaal in eerste instantie niet voldoende om te kunnen beleggen in dergelijke beleggingsproducten? Dan zorgt instappen in een fonds er voor dat dit plots wel gewoon tot de mogelijkheden gaat behoren.

Hoe werken beleggingsfondsen precies?

Het totale kapitaal dat wordt belegd in een beleggingsfonds wordt verdeeld in zogenaamde deelbewijzen waar jij als belegger op kan intekenen. Wat betekent dit nu concreet? Wel, in eerste instantie dat je geen aandelen of obligaties koopt van slechts één enkele onderneming. In plaats daarvan ga je beleggen in een fonds dat investeringen in verschillende bedrijven en / of overheden bundelt. De hoeveelheid aan deelbewijzen die je zal ontvangen is uiteraard afhankelijk van het bedrag dat je gaat investeren. Neem nu bijvoorbeeld dat je over een te investeren bedrag beschikt van 1000 euro. De koers van het fonds waarin je gaat instappen bedraagt 100 euro. In dat geval zal je dus voor jouw investering tien deelbewijzen ontvangen.

De evolutie van de waarde van de deelbewijzen is iets wat niet voor de volle honderd procent op voorhand te voorspellen valt. Neemt de waarde toe van de beleggingsproducten die toebehoren aan het fonds? Dan zal je een bepaalde winst weten te realiseren. Let wel, ook het omgekeerde is mogelijk. Beleggen met behulp van beleggingsfondsen is in de praktijk vrij veilig omdat de risico’s van nature gespreid worden. Dit gezegd hebbende betekent dit evenwel niet dat er geen enkel risico aan verbonden is, in tegendeel. Het geïnvesteerde kapitaal kan je door te beleggen in een beleggingsfonds dan ook in het slechtste geval komen te verliezen. Hou daar zeker rekening mee voordat je gaat instappen in één of meerdere beleggingsfondsen.

Over welke voordelen beschikken beleggingsfondsen?

Door de jaren heen is gebleken dat de keuze voor een participatie in een beleggingsfonds alleen maar populairder is geworden. Vooral de voordelen die daaraan verbonden zijn zitten daar voor iets tussen. Zoals reeds eerder aangegeven was het zo dat beleggen jarenlang eigenlijk voor een grote groep mensen niet of slechts zeer beperkt toegankelijk was. Tegenwoordig is dat, mede door de komst van de beleggingsfondsen, niet langer het geval. Ben jij ook benieuwd naar de precieze voordelen waar je op kan rekenen bij een investering in beleggingsfondsen? Bekijk dan zeker even de onderstaande informatie!

1.) Diversificatie is standaard een feit

Eén van de belangrijkste zaken waar elke belegger aandacht aan dient te besteden is diversificatie. Met andere woorden, het kapitaal dat je gaat investeren kan je maar beter niet zomaar in één en hetzelfde beleggingsproduct stoppen. Veel mensen zijn zich hier slechts beperkt van bewust. Zij zien dan ook één interessante belegging en beslissen om daar al hun beschikbare gelden in te investeren. Dat is in de praktijk nooit een goed idee. Hoe interessant een bepaalde belegging op het eerste zicht ook mag lijken, het kan in de praktijk altijd de verkeerde kant uitgaan met alle gevolgen van dien.

Interessanter is het dus om er voor te zorgen dat je, je investeringen spreid over verschillende beleggingsproducten. Hoe ga je daarvoor nu precies te werk? Zeer eenvoudig. Indien je er voor kiest om in te stappen in beleggingsfondsen is het bijvoorbeeld zo dat je automatisch kan rekenen op een goede spreiding. Dit als gevolg van het feit dat investeringen die gebeuren in fondsen altijd worden verdeeld over niet alleen verschillende beleggingsproducten, maar ook landen en sectoren. Dit zorgt er voor dat je aanzienlijk minder kwetsbaar bent dan op het moment dat je gaat beleggen in een bepaald aandeel.

2.) Beleggingsfondsen hebben een lage instapdrempel

Voor heel wat verschillende soorten beleggingen geldt dat ze over een meer dan behoorlijke instapdrempel beschikken. Dit heeft als gevolgd dat veel mensen er logischerwijs door worden afgeschrikt. Dat geldt niet voor beleggingsfondsen. Niet alleen kan je instappen met een bescheiden bedrag, daarnaast hoef je verder eigenlijk ook over geen enkele kennis te beschikken. Wist je bovendien dat je er ook voor kan kiezen om periodiek in te stappen in een beleggingsfonds? Je kan dan bijvoorbeeld gewoon een klein beleggingsplan afsluiten voor een bedrag van bijvoorbeeld 30 euro per maand. Op deze manier kan je ook met een zeer bescheiden bedrag toch gespreid en bijgevolg interessant beleggen. Omwille van het feit dat je periodiek gaat beleggen is het bovendien ook nog eens zo dat je, je geen zorgen hoeft te maken over wat nu precies het meest optimale instapmoment is.

3.) Er is geen voorkennis vereist

De komst van bijvoorbeeld online brokers en tal van nieuwe beleggingsproducten heeft er voor gezorgd dat beleggen tegenwoordig heel wat gemakkelijker is in vergelijking met vroeger. Ook beleggingsfondsen hebben hier hun steentje absoluut aan bijgedragen. Ongeacht of je nu met andere woorden over bepaalde voorkennis beschikt of niet, in elk geval is het mogelijk om in te stappen in een beleggingsfonds. Een fondsenbeheerder zal immers altijd het fonds bestuderen en ze aanpassen wanneer dat nodig blijkt te zijn.

4.) Een uitstekende transparantie en autonomie

Tot slot is het zo dat banken of andere financiële instellingen zeer eenvoudig op basis van jouw beleggingsprofiel in staat zijn om bepaalde fondsen te kopen. Dit is tegenwoordig ook niet alleen meer mogelijk in een fysiek kantoor van de bank in kwestie, maar kan gewoon eenvoudig online gebeuren. De financiële instelling van je keuze zal vervolgens ook open en transparant communiceren over de evolutie die het fonds doormaakt. Bij de keuze van een fonds beschik je als belegger sowieso over een niet onaanzienlijke keuzevrijheid. Geloof jij bijvoorbeeld sterk in het economische potentieel van bepaalde groeilanden? Dan kan je daar rekening mee houden bij het uitkiezen van het fonds waarin je gaat beleggen.

Zijn er ook nadelen verbonden aan beleggen in beleggingsfondsen?

Het spreekt voor zich dat er aan elke vorm van beleggen zowel voor- als nadelen zijn verbonden. Beleggingsfondsen vormen daarop geen uitzondering. Ondertussen heb je door middel van de bovenstaande informatie kunnen achterhalen wat nu precies de belangrijkste voordelen zijn. Laat ons nu ook even stil blijven staan bij de mogelijke nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd. Wanneer we dat doen kunnen we vaststellen dat deze nadelen degene zijn die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet.

1.) Beleggingsfondsen zijn niet risicoloos

In eerste instantie moet je weten dat fondsen altijd worden beïnvloed door verschillende factoren. In eerste instantie is er de natuurlijke de actuele markt waarvan sprake is. Daarnaast zijn er echter ook nog de wisselkoersen en de valuta en de inflatie. Op het ogenblik dat je in gaat stappen in een beleggingsfonds dien je er aandacht aan te besteden dat er geen sprake is van kapitaalsgarantie. Met andere woorden, het kapitaal dat je hebt geïnvesteerd kan je zomaar komen te verliezen. Wie gaat beleggen in fondsen dient zich hier dan ook zeker en vast van bewust te zijn.

2.) Er worden kosten in rekening gebracht

Ook bovenstaand nadeel geldt eigenlijk voor nagenoeg alle soorten beleggingsproducten die op de markt zijn terug te vinden. Toch moet je er zeker bij stil blijven staan wanneer je gaat instappen in een beleggingsfonds. Instappen in een beleggingsfonds gaat immers in de praktijk steevast gepaard met verschillende kosten. Het gaat hierbij concreet om:

  • Instap- en uitstapkosten;
  • De taks op beursverrichtingen;
  • Beheerskosten;

Hou er rekening mee dat elke kost die wordt aangerekend in zekere zin een beetje een aanslag betekent op je (potentiële) rendement. Het wordt omwille van die reden dan ook altijd aangeraden om te kijken in de richting van fondsen die zo beperkt mogelijk kosten aanrekenen. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om in de basis jouw potentiële rendement zo hoog mogelijk te houden.