Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

In Nederland geldt dat er zoiets bestaat als een vermogensbelasting. Of je deze al dan niet moet betalen is in de praktijk afhankelijk van de hoogte van je vermogen. Hiervoor wordt steeds de datum van 1 januari als peildatum gebruikt. Is er op deze dag sprake van een vermogen die boven het vrijgestelde bedrag uitkomt? Dan dien je daar een vermogensbelasting op te betalen. Op moment van schrijven bedraagt het vrijgestelde bedrag 30.360 euro. Je dient er echter rekening mee te houden dat dit bedrag jaarlijks kan worden verhoogd of verlaagd. Is het voor jou niet helemaal duidelijk hoe deze belasting nu precies werkt en vooral hoe je daar nu op een correcte manier een aangifte voor moet doen? Dan kan de hieronder terug te vinden informatie je daarbij helpen.

DEGIRO beleggen

Hoe gebeurt de aangifte van de vermogensbelasting?

Op het ogenblik dat je het bericht krijgt dat je de aangifte van de inkomstenbelasting moet doen heeft dit als gevolg dat je de belastingdienst dient te informeren over niet alleen je bezittingen, maar ook je lopende schulden. Het is aan de fiscus om te bepalen of en vooral ook hoeveel vermogensbelasting er dan dient te worden betaald. Elk jaar opnieuw is het mogelijk om tussen 1 maart en 30 april de aangifte uit te voeren voor het voorgaande jaar. Het is in de praktijk altijd een goed idee om even een beroep te doen op de diensten van een fiscaal adviseur voor het vragen naar uitleg over de heffing van de vermogensbelasting.

Hoeveel vennootschapsbelasting dient er te worden betaald?

De huidige vermogensbelasting op moment van schrijven is bepaald op 30 procent. Dit percentage zal worden aangerekend over het rendement dat je in theorie met jouw vermogen zou kunnen behalen. Dit heet een zogenaamd fictief rendement. Dat bedraagt 1,935 procent over het deel tussen de vrijstelling van (op moment van schrijven) 30.360 euro en een vermogen van 102.010 euro. De vermogensbelasting die wordt gehanteerd voor deze schijf bedraagt 0,58 procent (het gaat hierbij immers om 30 procent van de 1,935 procent).

De tweede schijf heeft betrekking tot de grondslag die gebeurt voor sparen en beleggen voor bedragen gelegen tussen de 71.651 en 989.736 euro. In dit geval bedraagt het fictieve rendement 4,451 procent. Dit leidt uiteindelijk tot een vermogensbelasting van 1,34 procent. Beschik je over een nog groter vermogen? In dat geval zal het overige gedeelte toebehoren tot schijf 3. Hiervoor geldt een fictief rendement van 5,60 procent. De vermogensbelasting zal in dit geval dan ook uitkomen op 1,68 procent.

Let op! Het is mogelijk dat de vermogensbelastingen na verloop van tijd worden aangepast. Het is omwille van deze reden dan ook een goed idee om elk jaar te controleren van welke actuele vermogensheffing er precies sprake is. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

Welk probleem stelt er zich met de vermogensbelasting?

Het bestaan van de vermogensbelasting in Nederland heeft er concreet voor gezorgd dat er rekening dient te worden gehouden met verschillende nadelen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat de fictieve rendementen die worden gehanteerd door de overheid veelal ver boven de spaarrente zijn gelegen. Dit gecombineerd met inflatie kan er voor zorgen dat het vermogen van inwoners van Nederland stelselmatig afneemt. Dit althans wanneer ze er uitsluitend voor kiezen om gewoon geld te sparen en niet om bijvoorbeeld ook te gaan beleggen met een deel van hun kapitaal.

De evolutie van het heffingsvrij vermogen

Laat ons in eerste instantie even kijken naar het heffingsvrij vermogen. Voor het merendeel van de mensen is deze namelijk het belangrijkst om te weten. Wat dit betreft moet er worden gesteld dat deze elk jaar opnieuw kan worden herzien. Wanneer we er de tabellen uit het verleden bij gaan halen zien we dat deze bedragen door de jaren heen toch kleine verschillen hebben vertoond. We geven je alvast een goed beeld van drie verschillende jaren, namelijk:

  • In het jaar 2018 was er sprake van een heffingsvrij vermogen van 30.000 euro;
  • In het jaar 2019 was er sprake van een heffingsvrij vermogen van 30.360 euro;
  • In het jaar 2020 was er sprake van een heffingsvrij vermogen van 30.846 euro;

Bovenstaande bedragen gelden voor mensen zonder fiscale partner. Indien er wel sprake is van een fiscale partner kunnen de bedragen worden verdubbeld. Dit betekent dat het heffingsvrij vermogen dan in het jaar 2018 op 60.000 euro is komen te liggen, in het jaar 2019 op 60.720 en in het jaar 2020 op 61.692 euro. Dit bedrag wordt dus door de Nederlandse overheid elk jaar vastgesteld en is volledig vrijgesteld van vermogensbelasting.

Wat verstaat de belastingdienst onder jouw vermogen?

Het vermogen waarover iemand beschikt is de waarde van de bezittingen mits aftrek van eventuele bestaande schulden. De waarde van je bezittingen dient elk jaar op 1 januari te worden bepaald. Eventueel kan je daarbij ook de waarde van de bezittingen van je fiscale partner optellen. Ook de waarde van de bezittingen van eventuele minderjarige kinderen kan daar in principe aan worden toegevoegd. De schulden waar je op dat ogenblik over beschikt minus de drempel kunnen vervolgens daarop in mindering worden gebracht. Hetzelfde dient ook te gebeuren met de schulden van je fiscale partner en / of deze van je kinderen.

Let op! Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je alleen het voordeel moet aangeven waarvan sprake is. Dit geldt dus niet voor de werkelijke inkomsten uit uw vermogen. Je moet er rekening mee houden dat ook de kosten zoals bijvoorbeeld rente die je moet betalen niet mogen worden afgetrokken.

De grondslag voor sparen en beleggen

Eerder op deze pagina met informatie over de vermogensbelasting hebben we het ook al even gehad over de grondslag voor sparen en beleggen. Daar gaan we nu nog even uitgebreid verder op in. Het deel van je vermogen dat wel wordt meegerekend voor het vaststellen van de vermogensbelasting wordt dus de grondslag voor sparen en beleggen genoemd. Over deze grondslag wordt het voordeel berekend door de belastingdienst. Heb je een fiscale partner? Dan zal je kunnen vaststellen dat je de grondslag sparen en beleggen kan verdelen.

Let op! Beschik je over een inkomen in box 1 dat lager is gelegen dan je persoonsgebonden aftrek? In dat geval zal het voordeel worden verminderd uit sparen en beleggen met de persoonsgebonden aftrek die over blijft. Vervolgens zal de belastingdienst daar de belastingen over berekenen. Persoonsgebonden aftrek zijn alle extra kosten die worden gemaakt die mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om partneralimentatie, maar ook om bepaalde, specifieke zorgkosten.

Hoe hou je de vermogensbelasting binnen de perken?

Eerder op deze pagina hebben we reeds een stukje tekst geplaatst die de  vraag stelt welk probleem er zich stelt met betrekking tot de vermogensbelasting in Nederland. Eigenlijk maken we voor deze belasting een onderscheid tussen twee concrete problemen waarmee je kan worden geconfronteerd. In eerste instantie is het zo dat de vermogensbelasting net zoals bijvoorbeeld de inflatie niet evenredig is gelegen met de spaarrente. Vooral in tijden waarin de spaarrente zeer laag ligt is het voor mensen dan ook veelal niet voldoende om gewoon hun kapitaal te laten “slapen” op een spaarrekening. De opbrengst ligt daarbij namelijk te laag om een degelijk rendement te kunnen realiseren op je vermogen. Sterker nog, indien je boven de vrijgestelde drempel uitkomt zal je, je vermogen zien afnemen in plaats van zien aandikken.

Met bovenstaande stelt er zich natuurlijk een zeer belangrijk probleem. Het is namelijk een beetje een kwestie van kiezen tussen de Cholera en de Pest. Ga je een grotere winst realiseren op je vermogen? Dan is het mogelijk dat je daar meer vermogensbelasting op moet betalen. Is er echter sprake van een te beperkt rendement op je spaargeld? Dan bestaat het risico dat, dat rendement zal worden opgegeten door de vermogensbelasting en / of de inflatie. Het gevolg? Je vermogen zal alleen maar negatief worden beïnvloed en dat is uiteraard niet de bedoeling. Hier goed over nadenken is dan ook in de praktijk geen overbodige luxe.

Twijfels? Doe een beroep op een accountant

De impact van de vermogensbelasting op jouw vermogen kan zeer aanzienlijk zijn. Bovendien moet je er rekening mee houden dat deze belasting niet éénmalig, maar wel jaarlijks in rekening wordt gebracht. Indien je vermogen het vrijgestelde bedrag overschrijdt is er natuurlijk niets te doen aan het moeten betalen van de vermogensbelasting. Wel is het zo dat je het bedrag waarover de belasting wordt berekend kan laten optimaliseren. Op deze manier voldoe je aan de verplichtingen die worden gesteld vanuit de belastingdienst, maar hou je de impact van de belasting tegelijkertijd ook zoveel mogelijk binnen de perken.

Het laten optimaliseren van het vrijgestelde bedrag is niet iets dat altijd even eenvoudig is. Veel mensen slagen er dan ook niet in om dit zelf voor mekaar te krijgen waardoor ze jaar na jaar eigenlijk veel teveel belastingen moeten betalen. Dat kan anders. Door een beroep te doen op de diensten van een accountant is het namelijk mogelijk om concrete informatie te verkrijgen over het vrijgestelde deel van de vermogensbelasting en over hoe deze precies te optimaliseren valt. Let wel, ook door een accountant worden er uiteraard kosten aangerekend.