Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Sparen of beleggen? Het is een vraag die elke persoon zich op een bepaald ogenblik in zijn of haar leven wel eens stelt. Het antwoord op deze vraag is echter afhankelijk van een behoorlijk aantal verschillende zaken. Niet alleen zal je bijvoorbeeld rekening willen houden met het risico dat je wenst te lopen met je kapitaal, daarnaast speelt ook de potentiële winstverwachting een niet onbelangrijke rol. Het merendeel van de mensen zullen uiteindelijk kiezen voor een combinatie van de twee. Zo bouwen ze een beetje defensiviteit in, maar behouden ze toch altijd uitzicht op een potentieel aantrekkelijk rendement. Zou jij ook graag een antwoord willen krijgen op de vraag wat nu voor jou precies het interessantst is, sparen of beleggen? Dan raden we je aan om vooral snel even verder te lezen!

DEGIRO beleggen

Waarom sparen of beleggen?

Veel mensen slagen er in om tijdens hun leven een mooi kapitaal te verzamelen. Eenmaal ze een aardig bedrag hebben bij elkaar verdiend gebeurt er eigenlijk verder niet zoveel mee. Men heeft de zekerheid van een stabiele financiële situatie en dat is voor de meeste mensen voldoende. Toch is het belangrijk om het vermogen waarover je beschikt te laten groeien. Dit is niet in het minst van belang omdat je kapitaal op deze manier de tand des tijds kan doorstaan. Heel wat verschillende zaken waaronder bijvoorbeeld zogenaamde inflatie oefenen immers in de praktijk een niet onbelangrijke invloed uit op de waarde van je vermogen. Krijgt de inflatie grip op je vermogen? Dan is de kans groot dat de werkelijke waarde er van gaat afnemen in plaats van aandikt. Dit ondanks het feit dat je mogelijks op jaarbasis een kleine meerwaarde op je kapitaal kan realiseren door ze gewoon op een spaarrekening te parkeren.

Waarom sparen?

Financiële experten zijn het er eigenlijk allemaal wel met elkaar over eens, in de praktijk dient iedereen eigenlijk verplicht te zijn om geld te sparen. Voor het merendeel van de mensen is dat tegenwoordig eenvoudiger gezegd dan gedaan. Zij hebben immers niet zomaar een geldbedrag over dat ze kunnen op een spaarrekening parkeren, laat staan dat ze op die manier zouden kunnen sparen voor hun pensioen later. In de praktijk is het echter veelal mogelijk om door kleine aanpassingen in je levensstijl door te voeren toch een bepaald bedrag te kunnen sparen. Het mooie van geld sparen is dat het ook perfect kan gebeuren met eender welk bedrag. Of je nu maandelijks 10 euro of 1000 euro opzij kan zetten, het kan allemaal.

De belangrijkste drijfveer van mensen om te sparen is tegenwoordig al lang niet meer om een grote winst te realiseren op hun kapitaal. In plaats daarvan wil men gewoon verzekerd zijn van een klein rendement terwijl er altijd een financiële buffer voor handen is voor momenten waarin je geconfronteerd wordt met financiële moeilijkheden. Heel wat mensen zien het feit dat ze spaargeld achter de hand hebben dan ook vooral als een vorm van zekerheid. Mocht er zich op een bepaald ogenblik een onverwachte, financiële situatie voordoen, dan heeft men maar het spaargeld aan te spreken om deze het hoofd te kunnen bieden.

Waarom beleggen?

Inmiddels mag het wel duidelijk zijn waarom sparen in menig aantal verschillende gevallen de moeite waard kan zijn. Voor sparen geldt dat je er dus eigenlijk drie concrete voordelen bij kan rekenen. Niet alleen is je kapitaal doorgaans min of meer vrij toegankelijk, daarnaast zijn er slechts beperkte risico’s aan verbonden en heb je altijd een financiële stok achter de deur. Voor beleggen geldt dat de voordelen éénzijdiger zijn. Beleggen doe je dan ook in de praktijk vooral om er geld mee te verdienen. Die meerwaarde kan je vervolgens indien je dat wenst terug gaan (her)beleggen waardoor je kapitaal stelselmatig kan opbouwen of aandikken.

Wanneer mensen zich de vraag “waarom beleggen?” stellen is het zo dat experts daar veelal telkens hetzelfde antwoord op geven. Beleggen doe je namelijk om een potentieel hogere ‘return on investment’ te kunnen realiseren in vergelijking met het gewoon op een spaarrekening plaatsen van een deel van je vermogen. De potentiële financiële meerwaarde mag dan wel groter zijn, dat geldt ook voor de risico’s die je loopt. Daarover later meer.

Tip! Beleggen doe je uitsluitend met kapitaal dat je kan missen!

Sparen, en dan in het bijzonder het op een spaarrekening plaatsen van een deel van je vermogen kan je eigenlijk altijd doen. Sterker nog, eigenlijk is het ook belangrijk om dit te doen. Het op een zichtrekening laten staan van grote sommen geld biedt je immers minder bescherming dan deze geldbedragen op een spaarrekening te plaatsen. Voor beleggen geldt dat dit toch een beetje anders in elkaar zit. Op het moment dat je een belegging gaat doen is het namelijk zo dat je er rekening mee moet houden dat je dat kapitaal mogelijks voor een (aanzienlijk) langere periode kwijt zal zijn. Ga dus niet beleggen met geld dat je mogelijks op korte termijn terug nodig kan hebben, bijvoorbeeld voor de aankoop van vastgoed.

Welke rol spelen actuele (markt)omstandigheden?

Bij het maken van een keuze tussen sparen of beleggen is het ook altijd een interessante keuze om rekening te houden met de actuele omstandigheden op de markten. Daarbij moet er concreet stil worden gestaan bij twee verschillende aandachtspunten, namelijk:

  1. Wat is de actuele spaarrente die wordt aangeboden?
  2. Welke risico’s of opportuniteiten doen er zich voor op de (beleggers)markt?

In eerste instantie is er natuurlijk de spaarrente. Deze is volledig bepalend voor het rendement dat je kan verwachten op het bedrag dat je op een spaarrekening gaat plaatsen. Een hoge(re) spaarrente zorgt er in de praktijk als vanzelfsprekend voor dat mensen bereid zijn om meer geld op een spaarrekening te plaatsen. Op deze manier kunnen ze vaak ook twee vliegen in één klap slaan. Het spaargeld blijft in eerste instantie namelijk vrij toegankelijk, maar daarnaast kan men toch rekenen op een interessante financiële meerwaarde.

Bij een lage spaarrente ligt dat uiteraard helemaal anders. Wanneer het rendement dat je kan ontvangen op een spaarrekening aan de (zeer) lage kant is, is het namelijk zo dat mensen zich eerder aangetrokken zullen voelen tot de beleggersmarkt. Dit ondanks het feit dat men er zich van bewust is dat deze markt heel wat meer risico’s met zich meebrengt in vergelijking met de traditionele spaarmarkt. In financieel onzekere tijden is het echter ook van belang om er rekening mee te houden dat beleggen extra risico’s met zich meebrengt. Mogelijks zal je dan ook je geïnvesteerde kapitaal langer moeten laten vaststaan dan je in eerste instantie voor ogen had gehouden. Hoe het ook zij, het mag in ieder geval duidelijk zijn dat ook de actuele marktomstandigheden altijd een bepaalde invloed zullen uitoefenen op de keuze tussen sparen en beleggen. Hier moet je dan ook zeker bij stil blijven staan.

Wat wanneer je geen risico wil lopen met je kapitaal?

Hoe we het ook draaien of keren, voor het merendeel van de mensen is bij de keuze tussen sparen of beleggen vooral het risico van doorslaggevend belang. Het op een spaarrekening plaatsen van een deel van je kapitaal of zelfs instappen in een spaarverzekering brengt in de basis zeer weinig tot eigenlijk geen risico’s met zich mee. De kans is groot dat de spaarverzekering van je keuze je zelfs een gegarandeerde opbrengst zal bieden. Daarnaast is er ook het zogenaamde depositogarantiestelsel die spaarders extra financiële zekerheid biedt.

De bovenstaande waarborgen heb je doorgaans niet wanneer je gaat beleggen. Voor nagenoeg alle beleggingen geldt dan ook dat je aansprakelijkheid minstens is beperkt tot de inbreng die je hebt gerealiseerd. Komt het bedrijf waar je bijvoorbeeld aandelen van hebt aangekocht in de financiële problemen waardoor de waarde van haar aandeel keldert? In dat geval is het mogelijk dat jij je volledige gerealiseerde inbreng in dat bedrijf zal komen te verliezen. De kans dat, dat gebeurt wanneer je geld gewoon gaat sparen is eigenlijk nagenoeg onbestaande.

Een combinatie van sparen en beleggen is vaak de beste keuze

Zoals met zeer veel verschillende dingen in het leven geldt ook bij de keuze voor sparen of beleggen dat het in het merendeel van de gevallen het interessantst is om de kerk in het midden te houden. Een goede balans realiseren is niet alleen gunstig voor je financiële situatie, maar zeker ook voor je gemoedsrust. Heel wat mensen kiezen er op een zeker ogenblik voor om een significant deel van hun vermogen te gaan beleggen, maar kennen vanaf dat ogenblik geen goede nachtrust meer. Beleggen is interessant en biedt zeer goede financiële perspectieven, maar je mag nooit risico’s nemen met geld dat je eigenlijk niet kan missen.

Het best mogelijke advies dat kan worden gegeven schuilt dan ook in het feit dat je kan gaan beleggen met geld dat je eventueel zou kunnen missen. Om er voor te zorgen dat je bij een financiële tegenslag niet meteen wordt geconfronteerd met ernstige problemen is en blijft het evenwel ook altijd een goed idee om een bepaalde financiële buffer aan te houden op een spaarrekening. Zorg er in ieder geval voor dat een gedeelte van je spaargeld altijd vrij toegankelijk is en dus nagenoeg meteen kan worden aangesproken indien nodig.