Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Op het ogenblik dat je er in bent geslaagd om een mooi vermogen bij elkaar te sparen spreekt het voor zich dat je deze na verloop van tijd niet in waarde zal willen zien afnemen. Toch is dat precies wat er in de praktijk bijzonder vaak gebeurd. Zonder dat mensen het goed en wel beseffen is het namelijk zo dat de gevreesde inflatie er voor zorgt dat de waarde van hun vermogen niet toeneemt, maar net afneemt. Dit zorgt er voor dat je dus over een termijn van meerdere jaren net over minder koopkracht komt te beschikken. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Gelukkig bestaan er in de praktijk tal van verschillende mogelijkheden om je vermogen te laten beheren door een derde partij met kennis van zaken. Wil jij ook graag een beroep doen op de mogelijkheden van een vermogensbeheerder, maar is het voor jou niet helemaal duidelijk hoe de beste vermogensbeheerder te vinden? Dan zal je kunnen vaststellen dat de informatie die je aan kan treffen op deze pagina je daarbij kan helpen.

DEGIRO beleggen

Wat doet een vermogensbeheerder precies?

Iedereen verzamelt tijdens zijn of haar leven een bepaald vermogen. Dat is goed, alleen is het zo dat, dat vermogen in de praktijk vaak stil blijft staan. Dit zorgt er niet alleen voor dat het niet aandikt, maar zelfs in waarde afneemt. Om dit probleem tegen te gaan kan je er voor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een vermogensbeheerder. Zeer belangrijk om hierbij rekening mee te houden is dat het inschakelen van een dergelijke beheerder niet zomaar voor iedereen tot de mogelijkheden behoort. Het moet voor de persoon in kwestie dan ook uiteraard financieel voldoende interessant zijn om zijn of haar diensten aan te bieden.

Bovenstaande heeft als gevolg dat het voor jou als opdrachtgever altijd van belang is om over een degelijk kapitaal te beschikken. Hoeveel dat kapitaal exact dient te bedragen is afhankelijk van de vermogensbeheerder in kwestie. Des te groter het kapitaal is dat je ter beschikking hebt des te meer mogelijkheden je aangeboden kan krijgen. Bovendien spreekt het voor zich dat een degelijk kapitaal sowieso is vereist om een optimale spreiding te kunnen realiseren.

Hoe wordt jouw kapitaal beheerd door een vermogensbeheerder?

Op het moment dat je een beroep doet op een vermogensbeheerder zal je kunnen vaststellen dat deze een (significant) deel van jouw kapitaal in beheer zal krijgen. Dit betekent concreet dat je de controle over dat geld eigenlijk als het ware uit handen geeft. Op dit vlak verschilt een vermogensbeheerder ten opzichte van bijvoorbeeld een beleggingsadviseur. Bij deze laatste kan je namelijk als opdrachtgever nauw betrokken blijven bij de investeringen die gebeuren. Bij het inschakelen van een vermogensbeheerder is dat eigenlijk niet zo.

Je vermogensbeheerder helpt je dus in de praktijk om je vermogen te laten groeien. Dit gebeurt op basis van een duidelijke strategie en op basis van de expertise waar de vermogensbeheerder in kwestie over beschikt. Dit brengt ons meteen bij de hamvraag van deze pagina, namelijk wat nu precies de beste vermogensbeheerder is.

Hoe definieer je precies de beste vermogensbeheerder?

Wat nu precies de beste vermogensbeheerder is, is in de praktijk natuurlijk lastig te zeggen. Dit is het gevolg van het feit dat heel wat verschillende factoren daar een invloed op uitoefenen. Bij het zoeken naar de beste vermogensbeheerder is het zo dat mensen in het bijzonder kijken naar de aandachtspunten zoals hieronder beschreven:

  1. Het rendement dat de vermogensbeheerder weet te realiseren;
  2. De kosten die er in rekening worden gebracht;
  3. De duurzaamheid die wordt gehanteerd;
  4. Het soort beleggingsproducten en beleggingsstrategie;
  5. Of er in de buurt een kantoor is terug te vinden of niet;
  6. Wat het track record is van de vermogensbeheerder;

Voor elke factor die hierboven staat aangegeven geldt in de praktijk dat er zowel voor- als nadelen aan verbonden zijn. Neem nu bijvoorbeeld het rendement dat een vermogensbeheerder weet te realiseren. In de basis zal je kunnen vaststellen dat een hoog rendement natuurlijk altijd één van de belangrijkste redenen is om te kiezen voor een bepaalde vermogensbeheerder. Dat spreekt voor zich. Toch betekent dit niet dat een vermogensbeheerder die de hoogste potentiële winsten aanbiedt ook altijd het interessantst is.

Hoe komt bovenstaande nu precies? Zeer eenvoudig. Bovenstaande is het gevolg van het feit dat een hoger rendement ook kan wijzen op een behoorlijk risico. Lang niet iedereen is echter in de praktijk te vinden voor zo’n risico. Ben jij een eerder defensieve belegger en wil je graag de risico’s die de beste vermogensbeheerder loopt met jouw kapitaal zoveel mogelijk binnen de perken houden? Dan is de kans groot dat de hoogste opbrengst voor jou in de praktijk niet tot de mogelijkheden zal behoren. In die situatie is dat echter wellicht ook geen must.

Betrouwbaarheid en ervaring zijn de belangrijkste troeven

Volgens ons zijn de twee belangrijkste aandachtspunten waar je naar moet kijken tijdens je zoektocht naar de beste vermogensbeheerder in eerste instantie de betrouwbaarheid en daarnaast ook de ervaring waar hij of zij over beschikt. In eerste instantie is er natuurlijk het betrouwbare aspect van de vermogensbeheerder. Het spreekt immers voor zich dat je liever niet een significant deel van je kapitaal in handen geeft van een persoon die over een onbetrouwbare reputatie beschikt. Dat is in de praktijk uiteraard nooit een goed idee. Controleer dus altijd of een bepaalde vermogensbeheerder reeds over ervaringen beschikt of toets op een andere manier de betrouwbaarheid. Dit is uiteraard zeer belangrijk.

Naast bovenstaande is er natuurlijk ook de ervaring. De beste vermogensbeheerder is immers niet aan zijn of haar proefstuk toe. Des te groter de ervaring, des te beter hij of zij in staat is om je vermogen op de meest optimale wijze te beheren. Dat spreekt voor zich. Kies dus bij voorkeur niet voor een vermogensbeheerder die nog maar net om de hoek komt kijken, maar die door de jaren heen reeds een degelijke ervaring heeft opgebouwd.

Wat met de kosten van de beste vermogensbeheerder?

Het spreekt voor zich dat een vermogensbeheerder je kapitaal uiteraard niet gaat beheren gratis en voor niets. Dit zorgt er voor dat je altijd rekening zal moeten houden met bepaalde kosten. Daar kom je niet van onderuit. Bovendien geldt voor de beste vermogensbeheerder ook nog eens dat diens ervaring en betrouwbaarheid zomaar hogere kosten in de hand kan werken. Toch is het voor jou als opdrachtgever net belangrijk om deze kosten zoveel mogelijk te kunnen beperken. Dit uiteraard niet in het minst omdat deze kosten worden afgetrokken van het rendement dat je kan behalen met je vermogen. De verschillende kosten die worden aangerekend door een vermogensbeheerder zijn in ieder geval de volgende:

  1. Beheerskosten;
  2. Periodieke kosten;
  3. Performance kosten;

De beheerskosten worden zoals de naam reeds aangeeft aangerekend voor het beheren van de portefeuille. Deze kosten kunnen ergens gelegen zijn tussen 0,50 & 1 procent van de waarde. De periodieke kosten vormen hier eigenlijk een aanvulling op. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om abonnementskosten die eveneens periodiek worden aangerekend. Deze twee kosten alleen al kunnen afhankelijk van het ingelegde kapitaal behoorlijk hoog oplopen. Ze kunnen dan ook je potentiële rendement reeds behoorlijk beïnvloeden.

Wat zijn de performance kosten?

De eerste twee kosten die door een vermogensbeheerder aangerekend kunnen worden zijn reeds vervelend, maar er is meer. Het is namelijk zo dat er ook nog een extra kost wordt aangerekend op het rendement dat de vermogensbeheerder voor je heeft weten te realiseren. Het gaat hierbij om de zogenaamde performance kosten. Deze bestaan uit een vast percentage die in rekening wordt gebracht op het rendement dat wordt behaald op je vermogen. Hoeveel dit percentage precies bedraagt is afhankelijk van de vermogensbeheerder in kwestie. Gemiddeld ligt deze kost ergens rond de 0,05 procent.

Hoe de beste vermogensbeheerder vinden?

De informatie op deze pagina heeft je ondertussen in grote lijnen duidelijk gemaakt aan welke eisen de beste vermogensbeheerder nu precies allemaal dient te voldoen. De vraag die veel mensen zich dan stellen heeft te maken met de manier waarop men nu deze beste vermogensbeheerder kan vinden. Ben je bijvoorbeeld verplicht om handmatig bij elke beheerder individueel informatie te gaan opvragen? Zeker niet. Je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een automatische vergelijking uit te voeren tussen verschillende vermogensbeheerders. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de informatie die in de vergelijker is terug te vinden mogelijks niet langer actueel is.

In ieder geval, het vinden van de voor jou beste vermogensbeheerder is ongelofelijk belangrijk. Dit in eerste instantie niet alleen omdat je uitsluitend op die manier met een gerust hart je vermogen in handen kan geven van de persoon in kwestie. Daarnaast spreekt het voor zich dat je ook de kosten voor jouw vermogensbeheer zo beperkt mogelijk zal willen houden. Ook hier kan je bij de beste vermogensbeheerder eigenlijk min of meer van op aan. Het kan dus in de praktijk best wat tijd en moeite kosten om de voor jou meest optimale vermogensbeheerder te kunnen vinden, maar het is wel altijd de moeite meer dan waard. Dit is niet in het minst het geval omdat je wellicht toch een relatief lange samenwerking aan zal gaan met de vermogensbeheerder in kwestie.