Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De inflatie is door de jaren heen uitgegroeid tot een niet onbelangrijk zorgenkindje. Heel wat mensen die er jarenlang voor hebben gekozen om een deel van hun vermogen gewoon op een spaarrekening te parkeren zijn daardoor net geld verloren. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is in de praktijk wel echt zo. Geld beleggen is de enige vrij toegankelijke mogelijkheid die er bestaat om er voor te zorgen dat je vermogen niet ten prooi valt aan de inflatie. Veel mensen worden hierdoor echter danig afgeschrikt. Er zijn aan beleggen namelijk toch stevige risico’s verbonden? Ja en neen. Je hebt als belegger altijd de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe offensief of defensief jouw beleggingsprofiel precies is. Wil je hier graag meer over ontdekken en wil je ook te weten komen hoe geld beleggen jouw vermogen kan laten aandikken? Dan is deze pagina haast speciaal voor jou geschreven!

DEGIRO beleggen

Wat is geld beleggen?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven is het zo dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen twee verschillende manieren van omgaan met je vermogen. Als eigenaar van een bepaald vermogen kan je dan ook de keuze maken om:

  1. Geld op een spaarrekening te plaatsen;
  2. Geld te gaan beleggen;

Omdat je op deze pagina terecht bent gekomen is de kans ongelofelijk groot dat jij voor deze tweede optie hebt gekozen. Dit hoeft overigens helemaal niet te betekenen dat je geen enkele euro op je spaarrekening kan zetten, in tegendeel. Het wordt in de praktijk altijd sterk aangeraden om er voor te zorgen dat je op z’n minst altijd een kleine financiële buffer op je spaarrekening hebt staan. Mocht er zich op een bepaald ogenblik een financieel onverwachte situatie voordoen kan je deze buffer dan aanwenden om ze het hoofd te bieden.

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat het enkel en alleen op je spaarrekening plaatsen van geld in de praktijk ook geen goed idee is. De belangrijkste reden daarvoor is terug te vinden in het feit dat je op die manier de inflatie niet het hoofd zal weten te bieden. Daarvoor is de spaarrente op het merendeel van de momenten in ons leven gewoon niet voldoende. Met geld beleggen zorg je er voor dat dit wel tot de mogelijkheden behoort.

Hoe kan je geld beleggen?

Er zijn twee belangrijke redenen aan te halen waarom geld beleggen gedurende een niet onaanzienlijke tijd slechts kon rekenen op een beperkte populariteit. In eerste instantie is er het feit dat het geld dat je gaat beleggen niet is gevrijwaard van enig risico. Dat geldt eigenlijk wel voor de bedragen die je op een spaarrekening gaat plaatsen. Deze gelden zijn immers door middel van het depositogarantiestelsel ingedekt tot een waarde van 100.000 euro. Deze garantie wordt aangeboden per bank. Indien je over een groter bedrag aan spaargeld beschikt zou je deze aldus kunnen spreiden over verschillende banken om op die manier het risico nog meer te kunnen spreiden. Bij geld beleggen kan je niet rekenen op zo’n garantiestelsel.

Geld beleggen is in de praktijk wel mogelijk op tal van verschillende manieren. Er zijn door de jaren heen dan ook tal van verschillende beleggingsproducten verschenen die je kan benutten. Het gaat hierbij natuurlijk in eerste instantie om aandelen en obligaties. Deze zijn echter nog maar het puntje van de ijsberg. Wat namelijk verder ook te denken van deze mogelijkheden:

  • Opties en futures;
  • Beleggingsfondsen;
  • Indextrackers;
  • Turbo’s en sprinters;

Uiteraard kan je er ook voor kiezen om je geld te beleggen in edelmetalen. Voor zowel goud als zilver geldt dat er op verschillende manieren in kan worden belegd. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen het kopen van goud op papier en het kopen van fysieke edelmetalen zoals bijvoorbeeld munten of baren.

Wat zijn de voordelen van geld beleggen?

Dat de populariteit van geld beleggen door de jaren heen zo aanzienlijk is toegenomen is voor een groot deel het gevolg van de sterk gestegen inflatie. Wanneer mensen geld op een spaarrekening plaatsen ziet men dat bedrag jaarlijks toenemen. Dat is ook logisch, want er wordt een bepaalde hoeveelheid aan rente op het bedrag aangeboden. Door de jaren heen is de spaarrente echter danig gezakt waardoor ook de opbrengsten op spaargeld een (stevige) terugval hebben gekend. Deze terugval was zo aanzienlijk dat de inflatie eigenlijk het rendement van je spaargeld volledig verslindt. Het spreekt voor zich dat dit niet meteen de bedoeling is. Geld beleggen levert je dan weer veelal wel een positief rendement op.

Naast bovenstaande bestaat nog altijd het vermoeden dat geld beleggen altijd ongelofelijke risico’s met zich meebrengt. Die risico’s kan je als belegger echter volledig zelf bepalen. Wil je liever weinig risico’s lopen? Dan kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om te gaan beleggen in obligaties. Heb je toch een iets offensiever beleggingsprofiel? Dan zou je een investering in aandelen kunnen overwegen, etc. Maak bovendien vooral ook voor jezelf de keuze of je gaat beleggen op korte of op lange termijn. In het laatste geval is er namelijk veel meer tijd om een eventuele dip in de koersen terug recht te kunnen trekken.

Kan je honderd procent risicoloos geld beleggen?

Hoe je het ook draait of keert, geld beleggen brengt risico’s met zich mee. Er bestaat op moment van schrijven geen enkele mogelijkheid op de beleggersmarkt om je geld te beleggen zonder dat je daarbij rekening dient te houden met een bepaald risico. Wel is het zo dat er ook heel wat verschillende mogelijkheden bestaan om dat risico te drukken. Het gaat hierbij om:

  1. Zorg voor een spreiding over verschillende beleggingsproducten;
  2. Investeer niet al je geld in dezelfde valuta;
  3. Investeer op periodieke basis en bij voorkeur voor de lange termijn;
  4. Volg je beleggingen goed op en anticipeer wanneer nodig;

Geld beleggen hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat je gigantische risico’s loopt met je kapitaal, in tegendeel. Veel is hierbij vooral afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt en de mate aan onderzoek die je doet. De verschillen in risico’s waar je rekening mee moet houden zijn vaak ook niet meteen op het eerste zicht helemaal duidelijk. Voor obligaties geldt bijvoorbeeld dat je bij een failliet van de onderneming wordt vergoed voor de aandeelhouders. Zo hou je de kosten met een belegging in obligaties automatisch wat beperkter in vergelijking met een belegging in aandelen. Nogmaals, goed je onderzoek doen en je grondig verdiepen in de beleggingsproducten waarin je gaat investeren kan je heel wat verrassingen besparen.

Met welke nadelen dien je rekening te houden?

Er zijn natuurlijk niet alleen maar voordelen verbonden aan geld beleggen. Er zijn ook zeker enkele nadelen waar je rekening mee dient te houden. Allereerst geldt voor beleggen dat je het vaak niet doet op korte, maar wel op middellange tot lange termijn. Je kan er uiteraard ook voor kiezen om te daytraden, maar de risico’s die daaraan verbonden zijn, zijn veel groter. Het merendeel van de mensen kiest er vooral omwille van die reden dan ook voor om te beleggen op langere termijn. Dit geldt niet in het minst voor situaties waarin je gaat beleggen in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, etc. Voor deze beleggingsproducten geldt dat ze hun beste rendement vaak pas over een aanzienlijke periode weten te behalen.

In vergelijking met geld sparen zouden we dus kunnen stellen dat geld beleggen er voor zorgt dat je een stukje van je kapitaal voor een langere tijd kwijt bent. Je bent het natuurlijk niet echt kwijt, maar het staat wel vast waardoor je ze eigenlijk niet zomaar kan opvragen. Doe je dat wel? Dan is de kans groot dat je daarbij een aanzienlijk verlies zal slikken. Naast het feit dat geld beleggen vooral gebeurt op de lange(re) termijn is het zoals eerder aangegeven dus ook zo dat er meer risico’s aan verbonden zijn dan gewoon geld op een spaarrekening plaatsen. Door het realiseren van een gebalanceerde beleggingsportefeuille kan je er evenwel voor zorgen dat heel wat potentiële risico’s het hoofd worden geboden.

Geld beleggen, iets voor jou of niet?

Eigenlijk is geld beleggen iets wat iedereen op z’n minst zou moeten overwegen. Eerder op deze pagina hebben we al duidelijk gemaakt dat het inflatiespook tegenwoordig meer dan ooit aanwezig is en zich laat voelen. Toch is het nog altijd zo dat veel mensen hier slechts in zeer beperkte mate rekening mee houden. Dat is opvallend, niet in het minst omdat er op die manier toch een degradatie plaatsvindt van het verzamelde vermogen. De reden waarom veel mensen hier geen aandacht aan besteden is omdat ze ondanks een zeer lage spaarrente toch het bedrag op hun spaarrekening (lichtjes) zien groeien. Dat vinden veel mensen prima, ook al is die groei onvoldoende om de gekende koopkracht in de toekomst toe aan te kunnen houden.

Wil jij er graag voor zorgen dat jouw kapitaal kan worden beschermd tegen de inflatie en ben je daarvoor op zoek naar een interessante mogelijkheid? Dan kan het zeker de moeite waard zijn om te overwegen om een stukje van je kapitaal te gaan beleggen. Let wel, een financiële buffer achter de hand houden is uiteraard altijd een goed idee.